De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voorstellen voor de geplande Talennota van de Vlaamse minister van Onderwijs

Voorstellen voor de geplande Talennota van de Vlaamse minister van Onderwijs

donderdag 10 maart 2011 11:22
Spread the love

De minister van Onderwijs, Pascal Smet, kondigde in zijn laatste beleidsbrief een talennota aan.  Voor de werkgroep onderwijs van het Kruispunt Migratie- Integratie was dit de aanleiding om vanuit onze expertise en contacten een reeks aanbevelingen te formuleren. Zie bijlage. Het is  een pleidooi voor het constructief omgaan met talendiversiteit vormt de de rode draad doorheen de aanbevelingen. 

De werkgroep onderwijs van het Kruispunt Migratie-Integratie bestaat uit alle integratiecentra en enkele onthaalbureaus.

take down
the paywall
steun ons nu!