De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

(voorpublicatie) Belgisch middenveld en Wallonië aanvaarden Mercosur-EU akkoord niet

(voorpublicatie) Belgisch middenveld en Wallonië aanvaarden Mercosur-EU akkoord niet

dinsdag 30 juni 2020 17:27
Spread the love

Op 28 juni 2019 kwamen de EU en Mercosur (Argentinië, Brazilië, Paraguay, Uruguay) tot een principesakkoord over het handelsluik van de EU-Mercosur associatieovereenkomst. De onderhandelingen over de politieke aspecten en de samenwerking werden ook in juni 2020 afgerond. Op basis van de gepubliceerde stukken komt alvast een handelsovereenkomst naar voor die tekortschiet op vlak van duurzame ontwikkeling en respect voor mensenrechten en sociale rechten.

Het Belgische EU-Mercosur Platform en Wallonië wijzen het EU-Mercosur akkoord af en roepen de Belgische regering, de regeringen van de lidstaten en de Belgische parlementairen op om zich tegen dit akkoord te verzetten dat de Europese Commissie aan hen wil voorleggen.

Terwijl de Minister-President van de Vlaamse Regering, Jan Jambon, bevoegd voor Buitenlandse Zaken, dit akkoord verwelkomt. Het noemt het een principesakkoord en hij ziet erin verschillende opportuniteiten in voor de Vlaamse economie (automobielsector, machines, agrovoeding, internationale maritieme diensten en constructiediensten). Hij is verbaasd over de zeer snelle en zeer afwijzende reactie van de Waalse Regering, temeer omdat er volgens hem nog geen volledige analyse is gemaakt van de mogelijke effecten van het akkoord. Hij hoopt op een consensus tijdens het intrafederaal overleg. De EU-lidstaten zullen zich vermoedelijk pas ten vroegste in de tweede helft van het jaar formeel moeten buigen over het akkoord.

Ondanks de vele protesten blijft het hoofdstuk Duurzame Ontwikkeling van het EU-Mercosur akkoord bijzonder zwak en opnieuw verstoken van een effectief afdwingingmechanisme voorzien van commerciële sancties, waardoor de naleving van de al erg zwakke afspraken vrijblijvend is. Het agro-industriële model van de Mercosurlanden is gebaseerd op massaal gebruik van GGO’s, chemische meststoffen, antibiotica en pesticiden, inclusief pesticiden die in de EU niet zijn toegelaten en die vaak in illegale omstandigheden worden geproduceerd.

De Mercosurlanden omvatten het grootste gedeelte van het Amazonewoud, het grootste regenwoud op aarde, bron van ongeëvenaarde koolstofopslag en biodiversiteit, thuis van miljoenen inheemse mensen. Het voortbestaan van het Amazonewoud en zijn bewoners wordt bedreigd door alsmaar voortschrijdende ontbossing en landroof ten voordele van een Braziliaanse agro-industrie die gretig ingegaan is op de toegenomen Chinese vraag naar soja en rundsvlees.

Waalse politici hebben schrik dat dit nieuwe handelsakkoord met de Mercosur hun zwakke landbouwsector helemaal te niet zal doen. Met de vrije export vanuit de Mercosur van 90.000 ton rundsvlees, 180.000 ton gevogelte, 25.000 ton varkensvlees, 190.000 ton suiker en 650.000 ton ethanol zal voornamelijk de landbouw in Wallonie getroffen worden, omdat deze producten voornamelijk de landbouwproductie is van Wallonië, Vlaanderen is voornamelijk bekend om haar varkensvlees productie.

(Bronnen: CNCD-11.11.11., notullen Vlaams-en Waalsparlement)

Aanvullingen altijd welkom willemjan.vandenplas@gmail.com

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!