De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voka en De Wever

Voka en De Wever

maandag 6 september 2010 22:34
Spread the love

Al twee maal beweerde de UA-politicoloog Dave Sinardet dat Bart De Wever zou gezegd hebben dat Voka zijn baas is. Voor zover bekend heeft De Wever dat niet weerlegd. Voorts heeft De Wever al meermaals verkondigd dat die aanslepende, haast uitzichtloze preformatie-onderhandelingen catastrofaal zijn voor de economische en financiële stabiliteit van het land, welk land – België of Vlaanderen – dat ook moge wezen. 

Daarbij liet hij niet na te verduidelijken dat zijn achterban, zijnde  de beter gesitueerde, zogenaamde hardwerkende Vlaming en de sparende c.q. beleggende huisvader, zich daar bijzonder ongerust over maakt.  Wat zal het dan zijn als er moet worden onderhandeld over de splitsing van België?

Je hoeft niet te hebben doorgestudeerd om in te zien dat daar flink wat meer voor nodig is dan drie minuten politieke moed. Alleen nog maar de onderhandelingen over Brussel en de verdeling van de staatsschuld zullen jaren aanslepen. 

Hoe ongerust zal De Wevers achterban dan wel zijn? Iedereen weet immers dat de internationale financiële wereld zonder genade op die splitsingsonderhandelingen zal  reageren. Di Rupo’s ultieme voorstellen kon Bart De Wever “niet aan de straatstenen verkopen”.  Niet aan de straatstenen maar wel aan zijn kiezers, zal De Wever dan een onvermijdelijke financiële debacle  moeten verkopen.

Ik maak me dus geen zorgen. De Wever heeft wél doorgestudeerd: zover zal hij het nooit laten komen. Trouwens, wees gerust: hij zal wel op tijd een discreet seintje krijgen van Voka. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!