De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

VN-expert roept regering op veerkracht te tonen.

VN-expert roept regering op veerkracht te tonen.

vrijdag 5 april 2019 15:58
Spread the love
GENÈVE / DEN HAAG (5 april 2019) – De Nederlandse regering moet haar prestaties versterken bij het handhaven van de vrijheid van godsdienst of overtuiging, om nieuwe uitdagingen aan te pakken, zoals toenemend antisemitisme en islamofobie, zegt de speciale VN-rapporteur, Ahmed Shaheed. 

 “De garanties voor vrijheid van godsdienst of overtuiging die in de wet en in de praktijk worden geboden, zijn over het algemeen solide en bevatten een aantal goede praktijken”, zei Shaheed aan het eind van een officieel bezoek aan het land met een eindverklaring.

 “Een belangrijk kenmerk van deze garanties is de verbintenis tot staatsneutraliteit op het gebied van godsdienst of overtuiging, gelijke behandeling voor iedereen en internationale mensenrechten-normen.”

 Shaheed verwees ook naar nieuwe uitdagingen die voortdurende investeringen in de rechtsstaat en de bevordering van pluralisme en inclusief beleid vereisten.

 “Er zijn opkomende zorgen, zoals de groeiende polarisatie van de samenleving tussen mensen met gemeenschappelijke verplichtingen ten opzichte van religie, inclusief de publieke manifestatie van religie of geloof, en degenen die een seculiere wereldvisie onderschrijven en die steeds meer tegen traditionele tradities van accommodatie en matiging zijn.”

 “Bijzonder zorgwekkend is het toenemende antisemitisme en het uitsluitende discours gericht op de moslimgemeenschap. Dit manifesteert zich niet alleen in de houding van sommige delen van de samenleving, inclusief de media, maar ook door wetgevingsmaatregelen die al bestaan of in de pijplijn zitten en waarschijnlijk een onevenredig effect zullen hebben op de vrijheid van godsdienst of overtuiging van minderheidsgemeenschappen,” hij zei.

 “De regering zal deze zaken zorgvuldig moeten aanpakken om ervoor te zorgen dat alle gemeenschappen zich veilig, welkom en opgenomen blijven voelen in de samenleving. Dit vereist een versterking van de institutionele en maatschappelijke veerkracht om langdurige verbintenissen tot non-discriminatie en vrijheid van godsdienst of overtuiging voor iedereen te handhaven,” voegde hij eraan toe.

 “Ondanks enkele verontrustende trends, zijn er echter aanwijzingen dat de regering op een zorgvuldige en doordachte manier op deze uitdagingen reageert. Sommige van deze antwoorden van de regering vormen goede praktijken die met anderen moeten worden gedeeld. Dit omvat de praktijken van de overheid voor het bevorderen van interreligieuze dialoog, samenwerking met religieuze of geloofsgemeenschappen en inspanningen om religieuze geletterdheid te verbeteren.”

 Tijdens zijn negendaagse bezoek aan het land had Shaheed ontmoetingen met overheidsfunctionarissen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, waaronder mensenrechtenverdedigers en -monitors, evenals leden van op geloof gebaseerde gemeenschappen en de academische wereld. Hij reisde naar Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam om verschillende gemeenschappen en instellingen te bezoeken.

 Het eindrapport van Shaheed met zijn conclusies en aanbevelingen zal in maart 2020 worden voorgelegd aan de VN-Mensenrechtenraad.

 Einde bericht

 De heer Ahmed Shaheed (de Malediven) is door de VN-Mensenrechtenraad benoemd tot speciale rapporteur voor vrijheid van godsdienst of overtuiging in 2016. Mr. Shaheed is adjunct-directeur van het mensenrechtencentrum van de Universiteit van Essex, Verenigd Koninkrijk en Senior Fellow van het Raoul Wallenberg Mensenrechtencentrum in Canada. Hij was minister van Buitenlandse Zaken van de Maldiven van 2005 tot 2007 en van 2008 tot 2010. Hij leidde de inspanningen van het land om alle negen internationale mensenrechtenverdragen te ondertekenen en te ratificeren en deze in wet en praktijk toe te passen. De heer Shaheed is de voormalige speciale rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran.

De speciale rapporteurs maken deel uit van wat bekend staat als de Speciale Procedures van de Mensenrechtenraad. Speciale procedures, het grootste orgaan van onafhankelijke deskundigen in het VN-mensenrechtensysteem, is de algemene naam van de onafhankelijke fact finding- en monitoring mechanismen van de Raad die specifieke landensituaties of thematische kwesties in alle delen van de wereld behandelen. Special Procedures experts werken op vrijwillige basis; zij zijn geen personeel van de VN en ontvangen geen salaris voor hun werk. Ze zijn onafhankelijk van elke overheid of organisatie en dienen op individuele basis.

Een e-samenvatting van de vrijheid van godsdienst of overtuiging – 25 jaar lang nadenken door vier speciale VN-rapporteurs 

Bekijk de Verklaring over de uitbanning van alle vormen van intolerantie en discriminatie op grond van religie of geloof. 

Mensenrechten van de VN, landenpagina – Nederland 

take down
the paywall
steun ons nu!