De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vlaamse overheid censureert pleidooi vóór statiegeld met de botte bijl…

Vlaamse overheid censureert pleidooi vóór statiegeld met de botte bijl…

woensdag 3 augustus 2016 18:32
Spread the love

“Een boom heeft ook altijd de functie gehad om gekapt te worden”.
Een uitspraak van U-weet-wel.
Als die boom dan ook nog opvallend en publiekelijk pleit voor statiegeld, is hij ter dood veroordeeld… Kap de boodschap!
 

Een groot deel van de Limburgse statiegeldbomen die langs de E314 op schitterende wijze pleitten vóór statiegeld -sommige al jaren- is onlangs verdwenen. Gekapt. Geliquideerd.
Zoek de statiegeldboom op deze foto!

Onder het mom van bermbeheer heeft het Agentschap Wegen&Verkeer een vijftiental opvallende statiegeldbomen langs de E314 stiekem laten verdwijnen.
Volgens directeur Gijs Moors gebeurde dat in het kader van ‘bermbeheer’ In dit artikel in HBVL

Daarbij gaat hij voorbij aan het feit dat de statiegeldbomen -over een afstand van zo’n 50 kilometer- allemaal gepland en in enkele dagen tijd zijn gekapt, en niet tijdens bermbeheerwerken. Struiken en bomen ernaast werden gespaard.
Dit was helemaal geen bermbeheer, maar een gerichte en drieste vorm van censuur:
Een te opvallend kunstproject dat pleit voor minder zwerfvuil -en vóór statiegeld- moest verdwijnen. Daar mag al eens een mooie boom voor sneuvelen…

150 miljoen blikjes en flessen langs Vlaamse wegen zijn geen probleem,
een boom met 50 flesjes die de simpele oplossing (statiegeld) uitdraagt moet verdwijnen…

Statiegeld (dat in één klap  40% van ons zwerfvuil kan voorkomen) wordt door de Vlaamse overheid, Ovam en FostPlus al jaren geboycot en met valse en verzwegen argumenten geblokkeerd, ten voordele van de onhoudbare wegwerplogica.
http://community.dewereldmorgen.be/blog/tooneerdekens/2015/11/29/10-jaar-leugens-gesjoemel-in-het-vlaamse-statiegelddebat

Iemand (Joke Schauvliege?) stoorde zich aan de statiegeld-kunstwerken langs de snelweg, er werd een inventaris en een planning opgesteld, en een kapploeg mocht gericht de bewuste bomen rooien.
Daarbij ging Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) duidelijk over de wettelijke schreef: In het natuurgebied Hoge Kempen (en dus niet in de berm)  liquideerde de kapploeg
een prachtige solitaire adolescente eik. Die was volgens de verantwoordelijke boswachter gezond en zo’n 50 jaar oud, én werd illegaal gekapt.

Een 20-tal opvallend blinkende flesjes in zijn takken waren voldoende voor een doodvonnis van deze mooie, gezonde boom.
Tegen het illegaal kappen van die bewuste boom en tegen de diefstal van het hout (vastgesteld door de  boswachter van Agentschap Natuur&Bos) heb ik bij de stad Genk (eigenaar van het perceel) klacht ingediend. Nog niks van gehoord.

Zoals Jan Hertoghs in Humo schreef: De overheid komt met alles weg…

De voordelen van statiegeld worden door de Vlaamse overheid al jaren lang  verzwegen in het financiële belang van de verpakkingsindustrie, de drankenproducenten en de vetbetaalde opruimfirma’s.
Niet het algemeen belang wordt voorop gesteld (schone bermen, massa’s minder opruimkosten betaald met belastingsgeld, massa’s minder plastic in rivieren en in zee), maar het korte termijn winstdenken van de industrie is de maatstaf in het Vlaamse zwerfvuilbeleid.

De Vlaamse overheid schuwt daarin geen vorm van manipulatie of bedrog om statiegeld in een slecht daglicht te stellen of simpelweg te verzwijgen.
Het illegaal kappen van de statiegeldbomen langs de E314 (in minstens één geval) is een geniepige vorm van censuur in het al jarenlang gemanipuleerde statiegelddossier.

Elk jaar dat statiegeld niét wordt ingevoerd betekent honderden miljoenen méér winst voor producenten en opruimfirma’s. Kassa kassa.
Maar ook een jaar verder op weg naar de onherstelbare plastic soep die onze rivieren en oceanen nu al vergiftigt met zinloze en overbodige wegwerpverpakkingen…

Directeur Gijs Moors vindt de statiegeldbomen een ‘vorm van milieuvervuiling’,
naar mijn idee deden ze te veel pijn aan iemands ogen, en moesten ze daarom verdwijnen. Censuur langs de snelweg…
De overheid komt met alles weg!
 

take down
the paywall
steun ons nu!