De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verslag van de eerste anti-fascistische conferentie van Demmin, 7, 8 en 9 mei 2015

woensdag 13 mei 2015 16:39
Spread the love

Ik was tijdens de herdenkingen van de bevrijding van Europa van het fascisme aanwezig bij de eerste internationale anti-fascistische conferentie van Demmin (Mecklenburg-Vorpommern, Oost-Duitsland), waar mensen uit verschillende landen hun ervaringen in hun strijd tegen het fascisme met de conferentiedeelnemers gedeeld hebben. Het ging onder andere over de steun aan vervolgde joden door de plaatselijke bevolking in Frankrijk, de tegenwoordige opkomst van nationale bewegingen in Israel die exact dezelfde haatcampagnes uitvoeren zoals vroeger de nazis deden, fascistische terror na de oorlog, de opkomst van het neofascisme in Europa, bewapening in Europa, de confrontatie tussen Oost en West in Oekraïne en de oorlogsdreiging in Rusland, en psychologische oorlogsmobilisatie in de media.

De conferentie is naast de jaarlijkse tegenbetogingen een antwoord op een rouwmars die door de NPD wordt georganiseerd om de Duitse slachtoffers aan het einde van de 2de wereldoorlog in Demmin te «gedenken ». Hierbij wordt het grote aantal slachtoffers die door moord en massale collectieve zelfmoord om het leven gekomen zijn tijdens de intocht van het rode leger in Duitsland, misbruikt voor de fascistische propaganda van neonazis.

Het aantal deelnemers van deze jaarlijkse rouwmars ligt bij 200 personen, waarbij voorname figuren uit de NPD en verschillende neonazistische kameraadschappen aanwezig zijn. Gemobiliseerd wordt onder andere door « Freies Pommern », een neonazistische organisatie uit Mecklenburg Vorpommern die via een eigene website en internetfilms op Youtube verzoekt de geschiedenis te vervalsen en oud-nazis en collaborateurs te rehabilliteren. Daarbij wordt ook samengewerkt met andere fascistische organisaties uit Europa. In de filmreeks «Soldaten Erzählen », uitgegeven door Freies Pommern, vindt men bv. een lange bijdrage van Toon Pauli, Oostfront-soldaat en voorzitter van het Sint-Maartensfonds, opgenomen in Juli 2014 in de Oost-Duitse stad Anklam.

De rouwmarsen in Demmin werden voor het eerst in 2005 aangevraagd door de NPD en worden nog tot 2017 toegelaten. Daarbij wordt geprofiteerd van de zware persoonlijke verlusten in de families aan het einde van WOII in de Demminer bevolking om hun sympathie te krijgen. Het programma bestaat uit een fakkeltocht met politieke bijdragen, en een ceremonie waarbij bloemenkransen in de Peene (een rivier bij Demmin) worden geworpen.

Elk jaar zijn er ook tegenbetogingen, waar jaarlijks steeds meer mensen aan deelnemen. Daarbij komt het ook tot zitblokkades om de neonazis daaraan te verhinderen in het openbaar hun mensenverachtend ideologie kenbaar te maken. Hoewel de blokkades door het lage aantal deelnemers nooit gelukt zijn, is de aanwezigheid van honderden anti-fascisten die proberen de rouwmars te verhinderen een grote doorn in het oog van de NPD.

Vorig jaar was de politie-inzet plotseling veel aggresiever, een waterkannon en politiehonden werden ingezet zodat de NPD hun rouwmars zonder problemen kon doorvoeren. Daarbij is een deelnemer van de tegenbetoging heel hard aangepakt door de oproerpolitie: de jongeman uit Frankrijk heeft geprobeerd zich bij de zitblokkade aan te sluiten, werd daarbij door meerdere politieagenten overmeesterd en daarbij zo vastgeklemd dat hij moeilijkheden kreeg om te ademen. De jonge fransman kon de Duitstalige aanwijzingen van de politie niet verstaan, de steun van een aanwezige tolk en een arts werden afgewezen. Een agent probeerde de ademwegen van de jonge man af te sluiten door zijn hand in de mond van de jonge man te drukken, heeft zo een bijtreflex uitgelokt en werd hierbij gewond aan zijn pink. De jongeman bevond zich daarna in een bewusteloze toestand en werd in ee kunstmatige coma in het ziekenhuis gebracht.

Later werd de jongeman aangeklaagd wegens weerspannigheid en geweld tegenover de ordediensten. Er was enorm veel protest tegen de brutale behandeling van de jongeman door de politie en als het protest veel media-aandacht begon te krijgen kwam een officiele reactie van de minister van interne aangelegenheden van de Duitse Deelstaat Mecklenburg Vorpommern, Lorenz Caffier . In zijn reactie vraagt er zich af wat een Fransman eigenlijk in een anti-fascistische betoging in Duitsland te zoeken heeft.

Deze reactie heeft nog meer verontwaardiging uitgelokt, niet alleen in Mecklenburg Vorpommern maar deze keer ook in het buitenland. Daarom werd niet alleen beslist een tegenbetoging met veel internationale deelnemers en met de aanwezigheid van een buitenlandse observatie-team te organiseren, maar ook een internationale anti-fascistische conferentie in Demmin, met bijdragen over fascisme, het toenemende succes van neofascistische bewegingen, toenemend politiegeweld, onmenselijke immigratiepolitiek, anti-fascistische acties etc, …

De conferentie begon de 7de mei en duurde tot 9 mei. Er waren meer als 100 deelnemers aanwezig tijdens de eerste dag van de conferentie.

De 8ste mei was er een vredesfeest op de marktplaats van Demmin, met stadsverenigingen en een protestkoor, waarbij iedereen meezingen kon. Daarnaast werd ook een vredesbetoging georganiseerd, als protest tegen de rouwmars van de neonazis. Aan de vredesbetoging hebben naar schatting 800 mensen uit verschillende landen deelgenomen. Tijdens de betoging zijn in Demmin nog honderden mensen aangekomen, die  zich in de stad hebben verspreid om daarna strategische plaatsen waar de rouwmars voorbijkomt te blokkeren.

Ikzelf was tijdens de vredesbetoging bij het internationale observatieteam, met als doel eventuele overtredingen door deelnemers van de rouwmars en overtredingen door de politie (overmatig geweld tegenover de tegenbetogers) te registreren en met dit bewijsmateriaal slachtoffers bij te staan tijdens eventuele gerechtelijke processen. Het observatieteam bestond uit 10 personen waaronder mensen uit Belgie, Kameroen, Frankrijk, Groot-Britannie en Zwitserland.

De vredesbetoging werd om 20.00 zonder incidenten beëindigt. Een groot deel van de deelnemers hebben daarna de stad verlaten, voordat de rouwmars om 20.30 begon. Een groep mensen hebben een dansblokkade georganiseerd met swing-muziek. Een ander deel van de tegenbetogers heeft zich in kleinere groepen verdeeld, om voorbij de politie-afsperringen te komen en het traject van de rouwmars te blokkeren. Een deel van het internationale observatieteam heeft een groep van 50 personen gevolgd, die er als eersten in zijn geslaagd een straat te blokkeren. De politie heeft alles geprobeerd om zulke blokkades te verhinderen door 800 anti-oproeragenten in te zetten en door de straten volledig af te zetten, maar ze heeft er niet mee gerekend dat de eerste blokkadegroep een onbewaakte toegang zou vinden.

Ondertussen waren nog honderden anti-fascisten onderweg die probeerden zich bij de eerste blokkade aan te sluiten. Hoewel deze pogingen met slagstokken en pepperspray afgewend werden; hebben zich een paar mensen bij deze blokkade kunnen aansluiten. De aanwezigheid van het internationale observatieteam heeft ertoe bijgedragen dat de blokkade zonder geweld door de politie standhield. De politie heeft geprobeerd om de blokkade te ruimen, door de mensen aan te raden vrijwillig de blokkade te verlaten. Zonder enig succes… Eén deelnemer  werd verweigerd een toilet te bezoeken.

Daarna heeft de politie op een gewaagde manier geprobeerd een opening in de blokkade te creëren, waarbij gebruik werd gemaakt van een politie-combi die probeerde zeer dicht bij de blokkeerders een opening te maken, zodat de neonazis later over het voetpad de blokkade voorbij kunnen lopen. Daarbij heeft de combi zichzelf bijna vastgeklemd tussen de huizen en de mensen van de zitblokkade . Toen stond de rouwmars gedurende een half uur stil. Ondertussen zijn andere groepen erin geslaagd 2 andere zitblokkades in te richten. Gedurende deze tijd waren 400 mensen de straten aan het blokkeren! Zo groot was hetverzet tegen neonazis in Demmin nog nooit.

Ondertussen hebben zich ook veel personen verzameld om de rouwmars te bekijken en anti-fascisten te beledigen, waarvan vele in een beschonken toestand. Toen de mensen van het internationale observatieteam de plaatselijke bevolking die in Demmin de rouwmars wilden bekijken, met de verschrikkelijke geschiedenis die door nazisme werd veroorzaakt, confronteerde, werd duidelijk dat de meeste mensen zo een tragedie niet opnieuw willen. Ik besluit daaruit dat het doodgewoon meelopers zijn ; en dat voor deze mensen veel inspanning moet worden gedaan zodat een neonazi-betoging voor hen niet langer als een spannende gebeurtenis wordt waargenomen, maar als een uiting der sympathie voor de grootste misdaad die zich ooit in de menselijke geschiedenis heeft afgespeeld.

Eerst nadat een paar personen vrijwillig de eerste blokkade hebben verlaten, kon de politie-combi verder rijden en daarmee de weg vrijmaken voor de neonazis. De twee andere blokkades hielden stand. De blokkades hebben de neonazis gedurende 2 uur in stilstand gebracht. Uiteindelijk werd de trouwmars omgeleid en hebben de neonazis jammergenoeg hun zin kunnen doen. Pas na 2 uur ‘s nachts werd het weer rustig. 5 personen werden voorlopig aangehouden wegens geweld en wegens het verzoek van toebrengen van zware verwondingen aan de ordediensten.

Zaterdag 9 mei werd de antifascistische conferentie in Demmin afgesloten met een vredesconcert , waar onder andere Basart, een rapgroep uit Marseille ; Leo Kraus en Amri Habimana, een percussiegroep uit Duitsland en Die Stormbirds uit Duitsland voor de goede sfeer hebben gezorgd. Blikvanger was « Esther Bejarano und die Microphone Mafia », een rap-groep rond Esther Bejarano, een overlevende van het concentratiekamp Buchenwald, begeleid door muzikanten uit Italie, Duitsland en Turkije, die rapteksten zingen over de belevenissen van Esther Bejarano. Het concert was zeer bewegend en een goede manier om de hedendaagse jeugd te confronteren met de fascistische geschiedenis in onze wereld, en de jeugd op te roepen waakzaam te blijven tegenover de verzoeken fascisten te rehabilliteren en fasiscme te normaliseren.

De internationale antifascistische conferentie was een groot succes en een groot hart onder de riem voor al diegenen die zich tegen fascisme verzetten. Demmin is een stad die zeer erg door de fatale gevolgen van WOII is getroffen, waar deze ramp tijdens de diktatuur van de SED in de DDR 40 jaar lang werd verzwegen. Na het uiteenvallen van de Sovjet-unie hebben geschiedkundigen opnieuw toegang tot de archieven en kunnen de betroffenen vrij hun verhaal vertellen.

Betroffenen die meegemaakt hebben hoe Russische soldaten moeders en zussen verkracht hebben, familieleden vermoord hebben en hun stad in schroot en as gelegd hebben, vinden de moed om te zeggen dat al dit extreme geweld geen aanval was op «de arme Duitse bevolking » maar het onvermijdelijke gevolg van een verschrikkelijke oorlog uitgelokt door één enkele agressor die de helft van de wereld in de ondergang heeft gesleurd : Het nazisme.

Het noodlot van Demmin krijgt 70 jaar na het einde van WOII internationale aandacht na het verschijnen van het boek « Kind, versprich mir, dass du dich erschießt » (« Kind, beloof me dat je jezelf neerschiet » uitgegeven in de Duitse taal), geschreven door de Duitse geschiedkundige Florian Huber. In dit boek verzamelt Florian Huber vele markante getuigenissen van de gebeurtenissen tijdens de grootste collectieve zelfmoord in Duitsland.

Wat mij enorm stoort is dat het stadsbestuur van Demmin onlangs besloten heeft om het historische museum in Demmin te sluiten en de vrijgemaakte budgetten in een ander museum te investeren over de Ulanen, een cavalerie-elitekorps uit Demmin die aan het eind van de 19de eeuw tot 1918 grote oorlogen uitgevochten heeft. Het historische museum van Demmin wordt door vrijwillige geschiedkundigen uitgebaat en is zeer belangrijk voor de mensen uit Demmin, omdat ze zo toegang hebben tot de echte geschiedenis van hun stad.

Ik hoop dat de mensen van het historische museum in Demmin echter de moed niet opgeven en zich verder inzetten om de geschiedenis toegankelijk te houden voor iedereen.

Ik ben zeer tevreden met de resultaten van « de eerste anti-fascistische conferentie van Demmin » en heb veel bewondering voor de grote inzet van het antiracistische verband uit Demmin «Aktionsbundnis 8. Mai Demmin» ; de antifa-groepen uit Berlin, Rostock, Greifswald en Neubrandenburg ; de vertaling door collectief « Bla » en « ECHOO » ; en alle personen die deze conferentie technisch mogelijk gemaakt hebben.

Ik hoop dat men het binnenkort zo voor mekaar krijgt dat in de toekomst mensenverachtende organisaties zoals de NPD de mogelijkheid wordt weggenomen hun haat in het openbaar te demonstreren, en dat « de anti-fascistische conferentie van Demmin »  een mooie jaarlijkse gelegenheid wordt om zich met een grote internationale bonte groep deelnemers te concentreren om verder te bouwen aan een open samenleving waar iedereen het recht heeft op natuur, voedsel, gezondheid, beweging,kennis, creativiteit en cultuur.

take down
the paywall
steun ons nu!