De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verslag met foto’s van actiedag tegen IPA in Hasselt

Verslag met foto’s van actiedag tegen IPA in Hasselt

vrijdag 4 maart 2011 17:05
Spread the love

In het kader van de nationale actiedag tegen het IPA, verzamelden in Hasselt zo’n 300 ABVV-delegees en -militanten na een oproep om te staken en actie te voeren.   Het openbaar vervoer in Limburg staakte niet omdat ze dat al vorige week gedaan hadden, ook de NMBS en Bpost werkten normaal. In sommige bedrijven werd er wel gestaakt, zoals Marlux, Sappi, Chiyoda en Ready Beton.

De actie vond plaats ter hoogte van de Research Campus, de vroegere Philips vestiging. Bart Henckaerts, de voorzitter van de de Algemene Centrale in Limburg, hield een toespraak waarin hij nog eens op een rij zette waarom men tegen het nieuwe IPA is. Hij wees erop dat de regering er weliswaar een verbetering aan aanbracht, maar dat het ruim onvoldoende was. “En bovendien worden die klein beetje extra’s gefinancierd door de gemeenschap, ons belastinggeld dus. De lage inkomens en de jongeren kunnen ook niet meegenieten”. Hij wees ook op de negatieve invloed van Europa, dat het loon-en indexsysteem verder wilt ondermijnen. “De sussende demarche van “EU president” Herman van Rompuy is betekenisloos, te meer omdat zijn partij, de liberale Cd&V wel in dezelfde straat zit”. “De loonsverhoging is goed voor een zak friet te kunnen kopen, daarom ook dat we vandaag hier jullie gratis friet aanbieden”.

Tijdens het live concertje zakte een deel van de actievoerders naar de nabijgelegen brug voor een filterblokkade op de drukke steenweg tussen Hasselt en Kiewit. Nadien vertrok een deel van de actievoerder te voet richting het centrum van Hasselt.  Onderweg werden verschillende kruispunten bezet.

De LSP was met enkele militanten aanwezig om solidair te zijn en mee actie te voeren. Het nationaal pamflet over het IPA werd er uitgedeeld en het kon op grote bijval rekenen. In dat pamflet benadrukken we de noodzaak om de strijd te organiseren en geen genoegen te nemen met bluf alleen.

Een vakbondsmilitant vertelde dat er grote bereidheid is onder de werknemers om actie te voeren. “Vorige week vrijdag wilden veel mensen aanwezig zijn op de militantenconcentratie in Hasselt maar de leiding had hen dat niet toegestaan. Omdat er geen staking uitgeroepen was, konden vele mensen niet komen”. “Ik hoop dat de vakbondsleiding voortaan meer oor heeft aan wat er leeft aan de basis”.
Iemand anders deed zijn beklag over de levensduurte. “1 ton mazout kost al meer dan 800 euro. En het is zo met alle facturen die ik in de bus krijg, dit is niet meer leefbaar”.

De actie van de vakbonden werd gehouden vlak voor de vesting van Luminus. Het energiebedrijf voor wie alle redenen goed zijn om de prijzen te verhogen. In feite zijn het deze energieprijzen die de inflatie opdrijven en een grote hap nemen uit de portemenee van de mensen. In plaats van iets te doen aan deze onleefbare energieprijzen wil de De Nationale Bank van Belgie en de Europese Commissie liever prutsen aan het indexsysteem om de mensen niet te geven waar ze recht op hebben. Maar deze beleidsmakers moeten goed beseffen dat de hoge energieprijzen niet alleen slecht zijn voor de mensen maar ook nefast is voor de economie in het algemeen. Bedrijven kreunen ook onder hoge energiefacturen en grondstofprijzen (ten gevolge van speculatie). Toch wordt er alleen maar gerept over de te hoge loonkosten en niet over de andere onverklaarbaar hoge kosten. Laat dit duidelijk maken aan wiens kant die beleidsmakers staan.  Er werd ook opgemerkt dat de managers zich lonen en bonussen uitkeren die in de miljoenen lopen terwijl de werknemers genoegen moeten nemen met slechts 0,3% loonsverhoging. “Wat zijn die ‘nul komma’s… ?  In feite lachen ze ons in het gezicht uit, we moeten meer vragen”.

Een andere vakbondsmilitant wees op de regeringscrisis. “Alles wordt door het communautair gezwets geblokkeerd. Sociale en economische problemen zijn niet belangrijk meer. Ze doen niets aan de problemen waar de mensen echt van wakker liggen”. In feite heeft deze militant maar half gelijk. Het is inderdaad juist dat er niets gedaan wordt om sociaal-economische problemen. Maar men moet ook niet de illusie hebben dat dit wel het geval zal zijn als er snel een regering komt. Kijk maar naar de houding van de CD&V in deze IPA problematiek of lees eens wat de NVA allemaal gezegd of geschreven heeft over sociaal-economische zaken…

Op de regering of patroons hoeven we niet te hopen, als we niet willen inleveren, moeten we zelf onze strijd organiseren.

(verslag door O)

Meer foto’s op: http://www.flickr.com/photos/janslangen/archives/date-taken/2011/03/04/detail/

take down
the paywall
steun ons nu!