De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vaccin-kritische burgerbeweging geïntimideerd?

Vaccin-kritische burgerbeweging geïntimideerd?

woensdag 28 maart 2012 00:15
Spread the love

Ik schrijf dit met een vraagteken, omdat ik het nog maar uit één bron heb: de burgerbeweging Belfort Group zelf en haar voorman Peter Vereecke. Deze beweging komt op voor waarheid en bewustzijn rond -onder meer- de gangbare vaccinatiepraktijk, waarvan zij de beperkte effectiviteit en de enorme schade (aandoeningen en sterfte als gevolg van vaccinatie) aantoont.

Zelf verdiep ik mij sinds jaren in het onderwerp vaccinatie en kan ik bevestigen dat de meeste beweringen van de Belfort Group (www.belfort-group.eu) dienaangaande zeer gefundeerd zijn. Ik deel hun bezorgdheid en (meeste) standpunten hierover dan ook volmondig.

Ik heb geen reden om te twijfelen aan Peter Vereecke’s beweringen, dat de administratie Volksgezondheid van de Vlaamse Gemeenschap een klacht tegen hem heeft ingediend wegens ‘laster en eerroof’ met als enige aanleiding Vereecke’s aanhoudende kritische vragen en het verspreiden van vaccin-kritische informatie onder de bevolking.

Dit verontrust mij natuurlijk zeer. Ik voelde me echt gechoqueerd toen ik het vanmorgen las. Ik weet dat Peter Vereecke zeer integer is, en ook dat veel andere integere mensen, waaronder enkele artsen uit mijn omgeving, dezelfde fundamenteel kritische vragen bij vaccinatie stellen. Ik ervaar het als pijnlijk dat deze praktijk intussen gewoon verdergaat en dat daar officieel -inclusief in het grootste deel van de media- geen vragen bij gesteld lijken te mógen worden. Terwijl de schade wel degelijk immens is: de explosieve stijging van het voorkomen van chronische ziekten (autisme, allergieën…), bijvoorbeeld, wordt door onderzoekers met vaccinatie in verband gebracht. Dit voor een zeer twijfelachtige gezondheidswinst: niets toont aan dat vaccins hebben bijgedragen tot het uitroeien van gevaarlijke infectieziekten, zoals doorgaans beweerd wordt.

Als dit u vreemd in de oren klinkt, nodig ik u uit zelf op ‘onderzoek’ uit te gaan. Lees bijvoorbeeld het artikel uit het vakblad Hum Exp Toxicol van september 2011 dat 34 welvarende landen vergelijkt, met als conclusie: hoe meer kindervaccins in een land, hoe meer kindersterfte in datzelfde land, en als toelichting dat veel sterfgevallen bij kinderen door vaccins worden veroorzaakt, maar niet als zodanig erkend zodat ze onder andere noemers in de statistieken zitten. Lees de conclusie van twee Canadese onderzoekers, gepubliceerd in januari 2012 in het vakblad Lupus: “Grondig onderzoek van de wetenschappelijke literatuur ondersteunt de gangbare opvatting dat vaccins veilig zijn en zware nevenwerkingen uiterst zeldzaam, niét.” Of lees het uitstekende e-boek van de Nederlandse Frankema op www.vaccinvrij.nl, of bekijk websites als www.vaccinatieschade.be of www.initiativecitoyenne.be. Of vraag mij om meer bronnenmateriaal.

Hierbij een oproep aan wie in contact staat met beleid of met media: het verwondert u misschien, maar zoals u kunt zien bestaat er dus wel degelijk een grote controverse in de wetenschappelijke wereld (in tegenstelling tot de officiële gezondheidsinstanties, dus) rond het nut en de veiligheid van vaccinaties. Breng deze kennis dan ook naar het beleid en naar de bevolking. Spreek erover met onafhankelijke wetenschappers en artsen. Neem echt uw tijd om de bestaande wetenschappelijke informatie uit te pluizen, ongefilterd door de mening van officieel erkende experts, die vaak ofwel gebonden ofwel verblind lijken te zijn – de kracht van vastgeroeste ideeën is blijkbaar groot, wie durfde ook weer te beweren dat de aarde rond de zon draait?

Eén van de wetenschappers van wie ik artikelen las, zei: “Vaccinatie is wellicht de grootste milieuramp van het ogenblik.” De pers heeft terecht veel aandacht voor andere milieu- en gezondheidsproblemen. Tijd om ook vaccinatie uitgebreid te belichten?

take down
the paywall
steun ons nu!