De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

utopieën zijn er om te realiseren

utopieën zijn er om te realiseren

zondag 28 februari 2010 11:27
Spread the love

Analyseren is goed.

Om bijvoorbeeld te weten dat cruciale maatschappelijke thema’s, die vele burgers en vele bewegingen en organisaties uit het middenveld na aan het hart liggen, nu onvoldoende aandacht krijgen.

Om tot de vaststelling te komen dat het niet verstandig is voor degelijke media bijna volledig te vertrouwen op privébedrijven die in de eerste plaats winst willen maken. We doen dat toch ook niet voor onderwijs of cultuur?

Beter nog dan analyseren is een oplossing bedenken. Beginnen dromen van een online medium voor een sociale, ecologische en democratische samenleving en economie, en dat als vanzelf internationaal kijkt. Een medium dat in de eerste plaats toehoort aan zijn journalisten en lezers, en waar burgerjournalisten voluit kunnen meewerken.

Best is om die droom ook te realiseren, om de utopie van een online nieuwsmedium van haar eiland naar de wereld te brengen.

Na bijna een jaar voorbereiding zijn we er op 1 maart echt aan begonnen. Met een naam die de jongere generatie met hart en ziel verdedigde. De Wereld Morgen komt eraan.

take down
the paywall
steun ons nu!