De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Uruguay kampioen van de herverdeling
Uruguay, De herverdeling van de welvaart, Rurale ontwikkeling -

Uruguay kampioen van de herverdeling

donderdag 17 januari 2013 20:59
Spread the love

Recent kwam er een studie uit van Carlos Paolino over rurale armoede in Uruguay van 2006 tot op heden. Hij maakte deze studie voor het ministerie van landbouw, veeteelt en visvangst in Uruguay. Terwijl in de meeste landen van de wereld de ongelijkheid toeneemt, kan Uruguay verbijsterend goede resultaten neerleggen qua inkomensherverdeling. In dit artikel krijgt u een opsomming van de cijfers te zien die gepubliceerd werden in de studie, de conclusies en de beleidsmaatregelen die getroffen werden. 

Cijfermateriaal

Volgens cijfers die recent werden uitgegeven door Paolino in zijn onderzoek van 2006 tot 2011 was te zien dat: het aantal huishoudens onder de armoedegrens in Uruguay daalde met 63%. In Montevideo, de hoofdstad, met 55,4%. Opvallend is dat de armoede stevig daalde in de rurale gebieden met 74,3%. 

Het aantal personen onder de armoede grens in Montevideo daalde met 51,9%. In de rurale gebieden met 74.5%. De totale daling voor Uruguay is 40.2%. Mensen boven de armoede grens, maar met onvolledige basisbehoeften daalde in Uruguay met ongeveer 80%, vergelijkbare resultaten waren er in Montevideo en in de rurale gebieden. 

De grootste relatieve proportie van personen in armoede bevindt zich in de rurale gebieden. Daar stijgt het inkomen per persoon en huishouden het snelst. We zien dat mensen die zich in extreme armoede bevinden tussen 2007 en 2011 van 14,5 naar 11,4% daalde, het aantal nieuwe armen daalde van 11,5 en 1,6% en de inerte armoede van 21,6 naar 15,3%.

De Gini-coëfficiënt daalde van 0,446 naar 0,401 in Uruguay, ongeveer met 10,1%. De grootste daling van de Gini was te zien in rurale gebieden en dorpen kleiner dan 5000 inwoners. In deze dorpen ligt de gini-coëfficiënt gemiddeld al lager. 

Conclusies

Het is opvallend dat de alle indicatoren tussen 2006 en 2011 vooral verbeterden in de rurale gebieden. De rurale armen, de grootste groep, worden snel rijker, maar toch blijkt dat de allerarmsten, de structurele armoede, het minste daalt. 

Volgens Enzo Benech, secretaris van het ministerie van landbouw, visvangst en veeteelt, zijn deze positieve resultaten te wijten aan het nationale beleid dat de afgelopen jaren in Uruguay gevoerd werd. Hij vertelt erbij dat de Uruguay de beste cijfers kan voorleggen van de regio. Uruguay is het land dat de beste herverdeling heeft van Latijns-Amerika met een gini-coëfficiënt van 0,401. Terwijl het gemiddelde van Latijns-Amerika op 0.5 ligt. 

Beleidsmaatregelen

De oorzaak hiervoor is dat er na 2006 meer werk gemaakt is van de participatie van de civiele maatschappij (o.a. boerenorganisaties), arbeidsrechten en er werden landbouwsubsidies geven om de productiviteit van de kleine boeren te verhogen. In de rurale gebieden speelden microkredieten voor in totaal 11.miljoen dollar een belangrijke rol. Er was een index van recuperatie van meet dan 97% voor de microkredieten. Ook werd er een register ingevoerd van boerenfamilies met 20.000 leden.

Bron: http://www.mgap.gub.uy/opypa/ANUARIOS/Anuario2012/material/pdf/24.pdf

http://www.mgap.gub.uy/portal/hgxpp001.aspx

take down
the paywall
steun ons nu!