De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Uplace? Myplace? Vlaanderen in Actie?

Uplace? Myplace? Vlaanderen in Actie?

vrijdag 18 januari 2013 17:19
Spread the love

Onderstaande tekst dateert van een half jaar geleden maar werd toen door geen enkel medium gepubliceerd

Op 05/06/2011 heeft De TIJD (Patrick Luystermans) een artikel gepubliceerd met als titel “Uplace heeft de centen  nog niet op zak”. Het lezen zeker waard.

http://w.w.w.tijd.be/r/t/1/id/9200548

Ik heb mijn tekst bewust niet geactualiseerd want de inhoud is nog even actueel.

Enkele recente bevindingen leest u alvast in deel 2 – 20 december 2012.

Als Mechelaar is mijn invalshoek – u vergeve mij – hier en daar nogal “Mechels” getint.

Uplace deel 1 – 01 juni 2012

Uplace? Myplace? Vlaanderen in Actie?

Om spoedig te eindigen zoals de Grieken en de Spanjaarden ?

Dat het project Uplace van zuivere megalomanie getuigt, moet volgens mij niet meer herhaald worden. Het kapitalisme is in crisis, de tijden veranderen, maar blijkbaar nog niet voor iedereen.

Dat dit enorm project (de initiatiefnemers verwachten 8 miljoen bezoekers per jaar!), in de directe nabijheid van de Brusselse Ring, schadelijk zal zijn voor het milieu in ’t algemeen en voor de luchtkwaliteit van de inwoners in de nabije omgeving, moet niet meer herhaald worden.

Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) deden dit reeds uitvoerig uit de doeken (cfr. De Wereld Morgen d.d. 30-05-2012).

Mede ingevolge tegenspraken tussen Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de Winkelnota  van de Vlaamse regering, leggen zij dan ook consequent klacht neer bij de Raad van State.

Het is onbegrijpelijk dat, op een moment dat wetenschappers ons duidelijk maken dat binnen enkele tientallen jaren er een tekort zal zijn aan fossiele brandstoffen (peak-oil), er nog initiatieven groeien rond “fun-shopping”. (Het project Uplace voorziet parking voor 6.000 auto’s / 25.000 autobewegingen per dag!)

Integendeel, shopping op wandelafstand (d.i. in je eigen woonwijk) wordt een méér-dan-dringende behoefte, terwijl dit, met medewerking van de overheid, reeds jarenlang is afgebouwd.

Inderdaad, shopping centra bevinden zich momenteel ver buiten de bebouwde kom, zodat winkelen per auto een (slechte) gewoonte is geworden.

Concreet kan je vandaag niet comfortabel leven zonder auto, en dat is spijtig. [i]

In De Tijd (01-06-2012) lees ik dat Uplace werkgelegenheid zou bijbrengen voor 3.000 personen.

Nu moet ge niet veel gestudeerd hebben om te snappen dat de loutere creatie van dit project geen supplementaire koopkracht zal creëren. De burgers zullen, ingevolge het project, geen euro méér hebben verdiend  (op enkele enkelingen na, natuurlijk) om te spenderen aan (onnodige ?) consumptieartikelen.

Consu-minderen in plaats van consu-meren : dat is de (nieuwe) boodschap.

Wat in Machelen zal verkocht worden, zal niet meer verkocht worden in Mechelen, Vilvoorde, Leuven, enz.  

In kwestieuze steden zal de kleinhandel gegarandeerd afnemen en zullen jobs sneuvelen.

Lees het droevige verhaal van shopping Waesland in St.Niklaas (De Tijd 01-06-2012)

Het niet-zo-moedige stadsbestuur van de Stad Mechelen heeft zich nooit officiëel verzet tegen het project Uplace. Het is algemeen geweten dat Bart Somers (° 1964) en Bart Verhaegen (° 1965) goede vrienden zijn. Hun gezamenlijke “studententijd” in  Leuven zal  daar wel voor iets tussen zitten. [ii]

Terwijl de Stad Mechelen (in tegenstelling tot UNIZO-Mechelen) het project Uplace nooit heeft bekritiseerd, ondanks het sterke vermoeden dat vele jobs in Mechelen zullen sneuvelen, geeft hetzelfde stadsbestuur (Europese ?) premies aan startende retailers. Begrijpe wie begrijpen kan, want subsidies zijn, onrechtstreeks, altijd zuurverdiende centen van elke belastingbetalende burger.

Als de verklaringen van Bart Van Malderen, fractievoorzitter van sp.a, in De Tijd d.d. 31-05-2012 juist zijn, dan val ik van mijn stoel van verbazing.

Naar mobiliteit toe verbindt De Vlaamse Overheid (met onze belastingcenten) zich ertoe om [iii] :

  • 18 miljoen Euro te investeren (op-en afritten autostrade)
  • 2,5 miljoen Euro per jaar voor pendelbussen van De Lijn (hoeveel jaar ?)
  • 300 miljoen Euro (!) voor de versnelde aanleg van tramlijnen.

Leuk om weten : de tramlijn Vilvoorde-Brussel is onlangs afgebroken !

Minister-president Peeters heeft daar snel aan toegevoegd dat een groot deel van deze investeringen zullen gebeuren door de federale overheid. Alsof dat geen centen zijn van de belastingbetalende burger !

Ik begrijp niet waarom de overheid belastinggeld wenst te pompen in een privé-project (waar niemand om gevraagd heeft), zonder enig aandeel in de eventuele winst, maar alleszins een verzekerd aandeel in het verlies als het project niet zou slagen. 

Blijkbaar hebben onze mandatarissen niks geleerd uit het DEXIA-debâcle, TIJSMANS tunnel alsook het gerechtsgebouw in Antwerpen, enz.

De investering zou, volgens de website van Uplace (“There is more in U”), ongeveer 600 miljoen Euro bedragen (mèt of zonder BTW ?). Dit is ongeveer 3.000 Euro per m².

Het project omvat o.a. :

  • 190.000 m² bebouwde oppervlakte (o.a. bureeltoren),
  • 55.000 m² winkeloppervlakte,
  • 6.000 parkings,
  • een concertzaal (3.000 personen),
  • 8 bioscoopzalen,
  • een hotel

Promotoren à la Uplace investeren slechts een heel klein gedeelte “eigen middelen”, zoals dat heet.

VÓÓr de bankencrisis was dat 5 à 10 procent.  Momenteel vragen de banken, na de alom bekende avonturen, meer eigen middelen, maar het gros wordt nog altijd gefinancierd door – ik citeer het antwoord op vraag n° 32 op de website van Uplace –  “pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken enz”

Ik  zou het niet fijn vinden als “mijn” pensioenfonds en/of “mijn” levensverzekeringsmaatschappij in dit megaproject zou investeren. Helaas zullen ze het jou en mij niet komen vragen !

De bankencrisis heeft ons toch genoeg geleerd ?

Nog even een leuke afsluiter.

In het antwoord op dezelfde vraag (n° 32: Hoeveel kost de realisatie van het project ?) schrijft Uplace: “Enkel op deze manier kunnen er extra jobs gecrëeerd worden die niet verhuizen naar de lage loonlanden.”  Mogen we ook eens lachen ?

Architect Guido Peeters.

Real Estate Senior Project Manager

05 Juni 2012

[i]  Hoe het niet moet : de Stad Mechelen maakt het centrum van de stad dermate autoluw, zonder aangepast openbaar vervoer (waar blijft die tram ?), zodat de Mechelaars die extra-muros wonen uit de stad worden gedreven. Naar Uplace, misschien ?

[ii] Bart Verhaeghe had overigens ooit de intentie om RC Mechelen en FC Mechelen samen te brengen in een splinternieuw stadion. Maar enkele mensen met gezond verstand (ja, dat bestaat nog in Mechelen) zijn gaan dwarsliggen in dit andere megalomane project. Dan maar op Brugge gemikt !

[iii]  Deze informatie corrigeer ik in deel 2

take down
the paywall
steun ons nu!