De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Uplace, het ziet er belovend uit!

Uplace ? Als het er komt ga ik er zeker eens naar toe !

vrijdag 27 maart 2015 17:08
Spread the love

Mij zal je niet in een winkelmastodont zoals in Wijnegem tegenkomen. Het is me daar veel te groot en te druk. Trouwens waarom zou ik? Voor voeding en huishoudproducten hebben we in ons dorp de keuze tussen kleinhandelaars en een paar supermarkten. En 6 km verderop, in Aalst, kan je zowat alles kopen. Met handelszaken in het centrum en in de periferie van de stad. In één van de winkelwandelstraten kampt Aalst wel met te veel leegstand en dat probleem krijgt het bestuur maar niet opgelost. Maar het blijft toch gezellig winkelen in de ajuinenstad en zo gauw er een sprankeltje zon is, zitten de terrasjes op de markt bomvol. Ambiance!

Een meerderheid in dit land denkt er hetzelfde over. Uit een nationaal onderzoek van de Vlerick Business School (2012, zie link onderaan, zeer lezenswaardig) blijkt immers dat de stadscentra steeds populairder worden, vooral in Vlaanderen. Ik citeer uit de studie: “ … de Vlaamse centrumsteden [worden] hier beloond voor hun inspanningen om de stadscentra aangenamer te maken. Investeringen in infrastructuur, city marketing en centrummanagement werpen hun vruchten af.” 

Maar zo’n 28 % van de bevraagden gaat volgens de studie graag naar een shoppingcenter: ze zijn gemakkelijk bereikbaar, beschermd tegen het slechte weer, veilig en er is genoeg parkeergelegenheid.  28 %, dat is relatief veel.  En als er vraag is moet er ook dus aanbod zijn. De shoppincenters beantwoorden dus aan een reële behoefte. En de burgermeesters van de centrumsteden doen best verder zoals ze bezig zijn: hun energie steken in het nog aantrekkelijker maken van hun stad en niet in het klagen en zagen dat er een nieuw megawinkelcomplex in hun regio komt.

U voelt me aankomen, ik heb het over Uplace. Toen de Vlaamse regering besliste om de vervuilde en verlaten industriële terreinen in Machelen met een reconversieproject nieuw leven in te blazen, ging iedereen akkoord. Nieuw leven kan immers van alles zijn: recreatie en ontspanning, kantoren, kleinhandel, transportdistributie-logistiek, kmo’s, wonen en parkzone…  Er werd toen een wedstrijd uitgeschreven die gewonnen werd door Uplace. Het ambitieuze project van Uplace is veel meer dan een winkelcomplex. Er komen onder meer ook kantoren, een theater, een kinderopvang, een cinema en eetgelegenheden. En dat alles in een groene omkadering.

Sedertdien is er een polemiek over Uplace. Ik begrijp de ongerustheid van sommige burgermeesters maar ik deel ze niet. Zoals reeds gezegd moeten ze blijvend doen waarvoor ze gekozen zijn: hun stad zo aantrekkelijk mogelijk maken ongeacht de vermeende concurrentie van de megacomplexen. By the way, de burgermeester van Machelen (SP.A) zelf is heel content met Uplace en hem hoor je dus niet klagen, die van Vilvoorde en Leuven (beiden ook SP.A) zijn duidelijk boos.

De Vlaamse regering heeft recent een nieuw hoofdstuk gebreid aan het Uplace verhaal. Want zij geeft groen licht voor het project mits een aantal aanpassingen, vooral om de druk op de mobiliteit rond de site te verminderen.

Ons land heeft een vrijemarkteconomie (bepaald door vraag en aanbod) waarbij de overheid regulerend tussenkomt. En dus ook in het Uplace dossier heeft de overheid blijvend haar zeg want ze moet een aantal vergunningen afleveren. Die vergunningen krijg je zo maar niet. Daar buigen zich specialisten over.

Uplace heeft vandaag alleen de stedenbouwkundige en de sociaaleconomische vergunning op zak. Maar het ruimtelijk plan van Uplace moet opnieuw worden onderzocht en goedgekeurd. En er moet nu ook een nieuwe milieuvergunning worden afgeleverd. En de Raad van State zal ondertussen ook een pak beroepsprocedures van de “opposanten” moeten afwerken. Moet het nog wat meer zijn?

Er is dus nog een lange weg te gaan voor Uplace. Maar eens die vergunningen bekomen, heeft het spel lang genoeg geduurd en zwijgen de zogenaamde experten (waaronder de ooit eerbiedwaardige Prof. Paul De Grauwe) best. Want de wijze waarop sommigen oppositie tegen het project voeren met leugens en halve waarheden, wordt stilaan onzindelijk. De bewering bijvoorbeeld dat de bijkomende jobs die Uplace zal creëren, zullen leiden tot vermindering van eenzelfde aantal  jobs in de omliggende steden is ongefundeerd. En daarom populistisch. Dat politici ‘blèten’ telkens er een bedrijf failliet gaat, tot daar toe.  Maar ze zouden ook blij moeten zijn met nieuwe initiatieven van ondernemerschap.

En als Uplace klaar is, zal dat het eerste belevingscentrum zijn dat ik zeker ga bezoeken !

 http://www.vlerick.com/nl/about-vlerick/news/city-centres-increasingly-more-popular-out-of-town-stores-losing-ground

take down
the paywall
steun ons nu!