De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

TV-maker Wim Lybaert collaboreert met de wegwerp-lobby…

TV-maker Wim Lybaert collaboreert met de wegwerp-lobby…

zaterdag 11 augustus 2018 01:01
Spread the love

Nooit gedacht van sympathieke Bruggeling en TV-maker Wim Lybaert:
In de oorlog tegen zwerfvuil en tegen de plastic soep kiest Vlaanderens milieuvriend
en sympathieke tuinman de kant van de wegwerplobby…
 

 

Herbekijk het zelf op VRT.nu:
Zijn gewaardeerde en populaire programma #Columbus wordt gesponsord door Fostplus…

De man die het ‘goeie leven’ promoot, zelf ‘fanatiek milieubewust leeft’  en geen wegwerpbekers wil binnen zijn eigen bedrijf (dixit Humo), maakt in zijn populaire programma Columbus onbeschaamd reclame voor Fostplus, dat al jaren statiegeld blokkeert.

Wimtje collaboreert openlijk met de afvallobby dus, die pleit voor altijd maar méér wegwerp – en dus de facto verantwoordelijk is voor méér zwerfvuil en méér #plasticsoep.
Vreemd toch?
Stelt niemand in heel Vlaanderen zich daar vragen bij?

In ruil voor een handvol zilverlingen verkoopt Wim Lybaert zijn groene imago aan een machtsgroepering die met alle middelen wegwerpverpakkingen blijft verdedigen, en verhindert dat statiegeld wordt ingevoerd.
De programmamaker -die het aura van natuurvriend en milieuvriendelijk mens meedraagt en koestert- legitimeert door die samenwerking de dubieuze organisatie Fostplus en haar onverdedigbare anti-statiegeldstandpunt.

Hij plakt bovendien de naam FostPlus in de eindgeneriek van elke aflevering op een mooi, onbedorven stukje natuur, op een smetteloos zeezicht, op een maagdelijk landschap, terwijl Fostplus net verantwoordelijk is voor een groot deel van ons zwerfvuil.
Hij suggereert dat Fostplus een geloofwaardige organisatie is, die zijn goedkeuring wegdraagt, en die we  dus mogen vertrouwen…

Wim Lybaert laat het lijken alsof zijn sponsor een zegen is voor onze planeet, terwijl Fostplus net verantwoordelijk is voor een zondvloed aan zwerfvuil in de vorm van wegwerpflessen en blikjes, die we met statiegeld kunnen voorkomen.

Statiegeld voorkomt in één klap 40% van ons zwerfvuil, voorkomt 150 miljoen flesjes/blikjes per jaar in onze beken en bermen, voorkomt de pijnlijke dood van 2200 runderen en voorkomt 6000 gewonde beesten per jaar, bespaart honderden miljoenen aan opruimgeld en voorkomt tonnen plasticsoep in onze Noordzee.
Statiegeld mag dus met recht en reden een wondermiddel worden genoemd.
En toch steunt  Wim liever de producenten van altijd maar meer wegwerp…

Hij overtreedt alle grenzen van fatsoen en ethiek door de wegwerpfilosofie van de Coca-Cola’s en AlbertHeins van deze wereld (vertegenwoordigd door Fostplus) bij te treden.
Hij gooit zijn eigen geloofwaardigheid te grabbel door zijn steun aan een lobby die al jaren haar ziekelijke kip-met-de-gouden-eieren weigert te slachten, en heel Vlaanderen meesleept in een tsunami van zinloze drankverpakkingen in bermen en beken en weiden.

#PlastiekBestrijdingVlaanderen kan er niet bij dat Wim Lybaert zich voor de kar laat spannen van een discutabele organisatie die leugens en gemanipuleerde cijfers niet schuwt in haar ‘argumenten’ en ‘campagnes’.(1)

Daarom stellen we hem openlijk deze vraag:
Wim Lybaert, bent u vóór of tegen statiegeld?

Uw verbond met Fostplus laat vermoeden dat u hun wegwerpfilosofie en boodschap goedkeurt en deelt.
Is dat zo?
Graag duidelijkheid hierover!

U bent zelf toch vóór duidelijke standpunten, zoals uw vrouw in Humo vertelde…
Of kent ze u zo slecht?
Kennen we u allemaal zo slecht?

Toon Eerdekens
voor
PlastiekBestrijdingVlaanderen vzw

(1) Zie: http://community.dewereldmorgen.be/blog/tooneerdekens/2015/11/29/10-jaar-leugens-gesjoemel-in-het-vlaamse-statiegelddebat

take down
the paywall
steun ons nu!