De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Tussen herinnering en realiteit’ van Peter Verlinden doet veel denken aan zijn vorig werk

maandag 31 januari 2022 20:48
Spread the love

Peter Verlinden schreef met ‘tussen herinnering en realiteit, Congolese stemmen over de koloniale tijd’ een interessant werk uitgebracht in 2020 bij Sterck en De Vreese dat echter te vaak doet denken aan ‘Weg uit Congo’ maar dan met Congolezen in de plaats van met kolonialen. Toch blijft dit boek aan de top van de huidige analyses van de koloniale periode staan. Zijn werk is nog steeds briljant, maar iets te mainstream.

Peter Verlinden (1957) was ruim een kwarteeuw VRT-journalist met als specialisatie Centraal-Afrika. Naast boeken schrijven is hij journalistiek actief in verschillende Vlaamse media. Hij doceert Media en Internationale Conflicten aan de KU Leuven.

Sterck & De Vreese richt zich vooral op non-fictie boeken op de gebieden geschiedenis, kunst, natuur en samenleving. Uitgevers zijn Katrien De Vreese en Steven Sterck.

Er zijn twee perioden van de koloniale geschiedenis die veel besproken worden. Dit is enerzijds de feitelijke kolonisatie door Koning Leopold II en anderzijds de onafhankelijkheid of Dipenda. Het zal u relatief duidelijk worden dat Verlinden hier de Congolese stemmen aan het woord laat tot na de Dipenda en in zijn boek ‘Weg uit Congo’ enkel het drama van de kolonialen aan bod laat komen.

U zou kunnen zeggen dat beide boeken complementair zijn, maar de rode lijn van de geschiedenis loopt relatief gelijkaardig. Het zijn de meningen van de Congolezen die verschillen met die van de kolonialen. Het zijn vaak ook mannen die het woord nemen en er komen amper vrouwen aan bod. Dit is misschien een idee voor een volgend boek, Congolese vrouwen tijdens de Dipenda.

Een opvallend verschil tussen ‘Weg uit Congo’ en het huidige boek is de visie op de rol van de Vlamingen in Congo. Volgens het eerste stond de Vlaming dichter bij de Congolezen omdat ze de lokale talen spraken. Volgens het tweede boek waren ze echter vaker slecht gezind tegen de Congolezen en hebben ze een slechter karakter dan de Franstaligen.

De boeken over Koloniaal Kongo vallen nog steeds een beetje in dezelfde trend, van 1960 tot ‘90 werden voornamelijk in de VS geschreven door Afro-Amerikanen en Amerikanen, daarna rond tweeduizend zijn er vergelijkbare boeken van Zana Mathieu Etambala, Jef van Bilsen en François Ryckaert in Wallonië en Brussel omdat er dan een vernieuwde interesse komt in de ex-kolonie.

Het boek van Zana lijkt het meest op ‘Weg uit Congo’ en ‘Tussen herinnering en realiteit’. Jef van Bilsen schreef eerder een persoonlijk verhaal met reisverhalen en quotes van zijn contacten met politieke figuren.

Geen van deze boeken zijn echter anekdotisch grappig, allemaal zijn ze serieus dat was de voornaamste commentaar op Van Reybrouck dat hij te veel de Congolezen ridiculiseert.

Verlinden schrijft in korte zinnen en heeft een heldere schrijfstijl. Het boek is een zeer interessante getuigenis voor de jeugd van tegenwoordig binnen de Afrikaanse gemeenschap en is veel preciezer en uitgewerkter dan bv. een Lucas Catherine, die kleine boekjes schrijft met veel tekeningen en aanvallen ten aanzien van ‘het establisment’. Toch mogen beiden er zijn en is het belangrijk dat de kritische geschiedschrijving rond de kolonie die na tweeduizend ontstond blijft uitgewerkt worden.

ISBN: 9789056157968, Peter Verlinden, Pagina’s: 191, Prijs: € 24,95

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!