De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Trump beperkt bezoek van Amerikaanse toeristen aan Cuba!

Trump beperkt bezoek van Amerikaanse toeristen aan Cuba!

vrijdag 24 november 2017 09:39
Spread the love

Het meest opvallend zijn de beperkingen voor de Amerikanen om Cuba te bezoeken. De blokkade verbiedt individueel toerisme, maar Obama had een opening gelaten voor individuele educatieve of academische reizen naar Cuba; deze versoepeling zijn nu opnieuw verboden. Daarmee is Cuba het enige land dat de Amerikanen niet vrij mogen bezoeken. Enkel groepsreizen zijn nog mogelijk onder bepaalde voorwaarden: ze hebben een voltijds educatief en cultureel programma, met direct contact met de bevolking die onafhankelijk staat van de Cubaanse staat (en de Amerikaanse regering bepaalt welke organisaties hiervoor in aanmerking komen), en georganiseerd en begeleid door een Amerikaans agentschap. Wat wel mag: logeren bij particulieren in een ‘casa particular’, gaan eten in privé-restaurants of ‘paladares’, en souvenirs kopen bij privé-handelaars of ‘cuentapropistas’.

Het is duidelijk dat de Trump-administratie op de eerste plaats de staatsbedrijven viseert, en meer bepaald deze die banden hebben met het Cubaanse leger.Dat betekent dat de Amerikaanse toeristen geen voet meer mogen zetten in meer dan 80 hotLijst van geviseerde bedrijven

els, dat Amerikaanse touroperators niet meer samen mogen werken met bepaalde Cubaanse toeristische agentschappen, die tot de GAVIOTA-keten behoren. Dat de lijst van geviseerde maatschappijen arbitrair is, blijkt uit het feit dat ook de frisdranken Tropicola en Cachito geviseerd worden.  Het OFAC, het bureau dat geldtransacties controleert, zal er nauw op toezien dat geen financiële transacties met betrokken bedrijven gebeuren.

Dat niet alle sectoren in de VS achter het Trump-beleid staan blijkt uit de afwijzende reactie uit de hoek van Amerikaanse bedrijven en investeerders. Zij zien de weg afgesneden voor veelbelovende projecten in de nieuwe haven en aanpalende industriële zone van Mariel, op 30 km van Havana, want ook deze staan op de zwarte lijst.

De Cubaanse regering van haar kant heeft verklaard geen tegenmaatregelen te nemen, en dat alle Amerikaanse toeristen en bedrijven welkom zijn en blijven. Maar deze nieuwe beperkingen zullen zeker een terugval betekenen voor het Amerikaans toerisme dat de voorbije jaren een enorme stijging kende. De lopende economische samenwerking tussen Amerikaanse en Cubaanse bedrijven worden niet opgeschort, evenmin als de rechtstreekse vluchten tussen de VS en Cuba. Toch zal Cuba rekening moeten houden met verminderde inkomsten uit de toeristische sector.

Ondertussen blijven de VS boetes uitdelen aan bedrijven die zogezegd de blokkade overtreden. Het recentste slachtoffer is American Express, die een monsterboete van 204 miljoen dollar krijgt aangesmeerd. American Express was via de onderaanneming Alpha Card Group mede-eigenaar van het Belgische BCC Corporate sa, de uitgever van Visa en Mastercard in ons land. Tussen 9 april 2009 en 3 februari 2014 werden met deze kredietkaarten aankopen in Cuba  gedaan, en BCC Corporate heeft te weinig gedaan om deze transacties te controleren en te beletten. Ondertussen is BCC Corporate overgenomen door AirPlus International

Bron: http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/11/08/josefina-vidal-medidas-restringen-derechos-de-los-estadounidenses-y-danaran-la-economia-cubana/#.Wg6wqNThC9I

take down
the paywall
steun ons nu!