De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tips voor vorm en stijl

donderdag 27 mei 2010 15:01
Spread the love

Hoe vlotter je tekst, hoe meer lezers je krijgt. Deze tips helpen je om je vorm en stijl te stroomlijnen.

Wie? Wat? Wanneer? Waar? Waarom?

De antwoorden op deze w-vragen vormen de basis van elk goed nieuwsartikel. Voeg er eventueel nog ‘hoeveel’ (cruciaal bij betogingen) en ‘hoe’ aan toe.

Opbouw

Begin altijd met het belangrijkste nieuws. Meer uitleg of een historisch kader komt onder het nieuws. Zet de antwoorden op de w- vragen vooraan in het artikel.

Je kan zelf uittesten of je artikel goed is opgebouwd. Knip de onderste paragrafen weg. Heeft je artikel ondanks die ingrepen nog altijd nieuwswaarde? Mooi zo, dan heb je je artikel goed opgebouwd.

Vermijd lange lappen tekst. Verdeel je tekst in leesbare paragrafen. Verlucht je artikel met enkele korte en krachtige tussentitels.

Leer schrappen. Werk één of hoogstens een paar ideeën uit. De rest kan je bewaren voor andere artikels. Het redactieteam van DeWereldMorgen.be kan jouw reeks artikels nog altijd naar elkaar laten verwijzen zodat ze een geheel vormen.

Stijl

Schrijf in een vloeiende stijl. Makkelijker gezegd dan gedaan? Nee, want iedereen kan verslag uitbrengen van wat hij of zij gezien of meegemaakt heeft. We doen het voortdurend in ons dagelijks leven.

Vermijd ingewikkelde of gekunstelde constructies. Schrijf je verhaal neer zoals het in je opkomt of zoals je het aan de eettafel zou vertellen aan je huisgenoten. Dat betekent korte zinnen, weinig bijzinnen, actieve zin in plaats van passieve zin. Later kan je nog altijd bijvijlen.

Schrijf je enkel voor ingewijden? Gebruik dan vakjargon. Maar hou er rekening mee dat onze website zich richt tot een breed publiek met verschillende interesses. Niet iedereen weet wat een
ipa is of een cao. Hetzelfde geldt voor termen als Gats, Nama, Gnu, fuga of gender. Je mag die termen wel gebruiken, maar leg ze wel uit.

Schrijf niet enkel voor overtuigden. Schrijf voor een lezer die twijfelt aan wat je verkondigt. Overtuig hem met argumenten, niet met dure woorden of ideologisch beladen termen.

Geef herkenbare voorbeelden. Dat maakt je tekst een stuk concreter. Het helpt mensen om zich in te leven in het artikel. Schrijf je een tekst over de ingewikkelde asielprocedure, geef dan een voorbeeld bij van een gezin dat vergeefs wacht op asiel. Geef cijfers en statistieken een gezicht.

Zwaai niet met het vingertje. Lezers surfen niet op internet om lessen te krijgen. Als je hen niet kan overtuigen, ontroeren of kwaad maken met de feiten, dan lukt dat zeker niet met een opgedreund lesje.

Goede zinnen en krachtige argumenten hebben geen uitroepteken nodig. Denk er ook aan dat het gebruik van hoofdletters op internet gelijk staat aan roepen.

Schrijf voor online lezers

De meeste mensen lezen tegenwoordig artikels op hun smartphone. Ze scrollen doorheen de tekst en lezen hier en daar stukjes.

Schrijf daarom korte zinnen en korte paragrafen. Gebruik voldoende en sprekende tussentitels.

Hou de tekst ook kort. Lange teksten worden doorgaans niet gelezen of in elk geval niet tot op het einde. Een goede richtlijn is een lengte van 1.000 à 1.500 woorden.

Maak ook gebruik van streamers. Een streamer is een kort fragment uit de tekst zelf. Hij staat in een grotere letter dan de rest van de tekst. Het is gebruikelijk dat de streamer in de buurt staat van de plek waar het tekstfragment vandaan komt. Een streamer onderbreekt een langere tekst is ook vaak een aansporing voor de lezer om de hele tekst te lezen.

Quote

Heb je voor je artikel iemand geraadpleegd (een specialist, een bevoorrechte getuige)? Laat hem dan aan het woord in je artikel. Kies de kleurrijkste en beste quotes uit en schrijf ze letterlijk neer in je artikel.

Stukjes interview maken je artikel leesbaarder en minder droog. Het verhoogt ook de betrouwbaarheid van je artikel. Lezers weten dan dat ze niet alleen jouw mening lezen.

Vermeld duidelijk de naam, de relevantie en de functie van de bron. Het is dus niet zomaar een “professor”, maar een “professor die al jaren onderzoek doet naar het fenomeen en door de vakbonden wordt ingeschakeld als specialist”.

Correct

Slordigheden kunnen het beste artikel onderuit halen. Zorg dat al je cijfers correct zijn. Geef van elk feit of cijfer de bron.

Noteer de naam van de persoon die je geïnterviewd hebt. Laat hem desnoods zelf zijn naam spellen of schrijven.

Let op je spelling. Gebruik een spellingcorrector en laat je artikel nalezen.

Titel

Op internet kan je niet charmeren met een mooie lay-out of een sprekende foto. Je titel moet dit voor je doen.

Klikt hij of klikt hij niet? Het antwoord op die vraag hangt enkel af van de kwaliteit van je titel. Te lange titels schrikken af. Te korte titels zeggen niks.

Denk goed na over je titel. Hij moet de kern van je artikel bevatten. Gebruik een werkwoord.

Een truukje: vat je artikel samen in een sms. Schrijf dus niet: “Congres van Europees Vakverbond”, maar “Europees vakverbond wil echte vakbond worden”.

Intro

Een ideale intro telt drie à vier zinnen en bevat de essentiële informatie. De zeer haastige lezer moet hier genoeg aan hebben om te weten waarover het gaat. De meer geïnteresseerde lezer zal geprikkeld verder lezen en in het artikel meer uitgewerkte argumenten en feiten vinden.

Opinie

De vorige tips gelden vooral voor ‘harde’ nieuwsartikels. Die artikels moeten
het hebben van feiten, cijfers en nieuws. Reserveer je opinie voor … een opiniestuk. Maak het de lezer gemakkelijk en zet in dat geval [Opinie] voor je titel.

Illustratie

Het internet bevat een ongelooflijke rijkdom aan foto’s. Kijk maar eens op
flickr.com. Meestal mag je die foto’s gebruiken zolang je de naam van de fotograaf onder de foto vermeldt, de link naar de website toevoegt waar je de foto vandaag hebt, en je de Creative Commons code erbij vermeldt.

Probeer ook altijd een fototoestel mee te nemen naar een actie of activiteit die je wil verslaan. Of beter nog: spreek vooraf af met één van de fotografen van DeWereldMorgen.be. Als dat niet lukt, kan je nog altijd iemand aanspreken met een fototoestel. Meestal is er wel iemand van de organisatie die foto’s neemt.

En zoals dat gaat met regels: overtreed ze met plezier als je denkt dat dat je artikel beter maakt.

Heb je nog andere tips, vragen of opmerkingen, reageer dan op dit artikel. Deze blog wordt voortdurend bijgewerkt op basis van jullie respons.

Hoe plaats je een artikel op onze website?

Wil je weten hoe je stap voor stap een artikel op onze website plaatst, zie deze handleiding.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!