De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tiktok tegen de getikte Franse Republiek (aangevuld op 7/10)

Tiktok tegen de getikte Franse Republiek (aangevuld op 7/10)

donderdag 6 oktober 2022 08:55
Spread the love

La fac >>>>> | met muziek Passat – SDM (tiktok.com)

“Ja, er zijn aantastingen van de laïciteit binnen onze onderwijsinstellingen. Wij strijden voor de toepassing van de wet van 2004. (…) De school is een heiligdom en een vesting van de republiek.” (Sarah El Haïry, staatssecretaris voor de jeugd en voor de algemene nationale dienstplicht in de Franse Senaat op 5 oktober 22)

 

In Iran zijn er meisjes die hun hoofddoek afdoen in de klas uit protest tegen de hoofddoekendwang van de overheid. In Frankrijk zijn er meisjes die met een hoofddoek naar de klas gaan, wat daar helemaal niet mag. Zij protesteren tegen de omgekeerde dwang: het verbod op hoofddoeken op school. Ik heb sympathie voor allebei, want in Iran is het progressief om de hoofddoekdwang te bestrijden, en in Frankrijk is het progressief om het hoofddoekverbod op scholen aan te vechten. In beide gevallen gaat het om het recht voor vrouwen om zelf te bepalen wat ze op hun hoofd willen dragen, zonder inmenging van wetgevers en wetsdienaars. Het is dezelfde strijd, tegen tegengestelde vijanden.

 

In Frankrijk is de overheid verontrust. Zij bespeurt een islamistisch offensief tegen de laïcité, met name tegen de wet van 2004 die het dragen van de hoofddoek op school verbiedt. Ik denk dat die wet gerust op de schop mag en dat het zogenaamde offensief heel positief is.

 

De Conseil d’État schreef over dat hoofddoekenprobleem in een advies uit 1989 dat “het principe van de laïciteit van het openbaar onderwijs (…) bepaalt dat het onderwijs verstrekt wordt enerzijds met respect voor de neutraliteit in de programma’s en bij de lesgevers en anderzijds door de gewetensvrijheid van de leerlingen. (…) De vrijheid van de leerlingen die zo erkend wordt, houdt in dat zij het recht hebben hun religieuze overtuiging uit te drukken en te tonen binnen de schoolgebouwen, met respect voor het pluralisme en de vrijheid van anderen, en zonder aantasting van de onderwijsactiviteiten, van de inhoud van de programma’s en van de verplichting tot regelmatige aanwezigheid. (…)”

 

En de Conseil d’État besluit: “Uit het hier gestelde volgt dat het in de schoolgebouwen op zich niet incompatibel is met het principe van de laïciteit als leerlingen tekens dragen waarmee zij tonen tot een godsdienst te behoren, in de mate waarin dit een uitoefening is van de vrijheid van meningsuiting en de uiting van religieuze overtuiging (…)” (Mijn beklemtoning, E.H.)

 

Op zich zijn religieuze kentekens volgens dit gefundeerde advies van de Franse Raad van State dus niet strijdig met de laïciteit, maar de Raad ziet wel een beperking van die vrijheid als die het onderwijs of de rechten van andere leerlingen zou schaden, of als die uitingen verworden tot “een daad van druk uitoefenen, van provocatie, van proselytisme of van propaganda die een aantasting vormen van de waardigheid of de vrijheid van de leerling of van andere leden van de onderwijsgemeenschap, of die hun gezondheid of hun veiligheid in gevaar zouden brengen, de onderwijsactiviteiten en de opvoedende rol van de leerkrachten zouden verstoren of die de orde binnen de instelling of het normale functioneren van de openbare dienst zouden verstoren.” De overheid – van het schoolbestuur tot de minister van onderwijs – kan wel de modaliteiten bepalen waarbinnen de vrijheid van meningsuiting en van geweten vorm kan krijgen. Overtredingen kunnen bestraft worden.

 

Belangrijk in dit advies, dat gebaseerd is op de studie van een lange lijst van relevante internationale en nationale wetten, is dat religieuze kleding op school op zich niet in strijd is met de Franse laïcité, maar dat zij niet mag leiden tot verstoring van het onderwijs of nadeel voor degenen die niet dezelfde levensbeschouwing aanhangen. Maar deze visie werd in de wet van 2004 opzijgeschoven. Hoog tijd dat ze weer wordt bovengehaald, en opnieuw bekeken, en dat die wet wordt herzien, want ze is een aanfluiting van de godsdienstvrijheid en het recht op vrije meningsuiting.

 

Tiktok tegen de terreur van de Franse staat

 

De aanval op de wet van 2004 die nu bezig is, loopt ook via de sociale media. Op Tiktok bijvoorbeeld zijn er heel wat filmpjes waarin het verbod op de hoofddoek (en inmiddels ook op andere islamitische kleding) gehekeld wordt en het recht op het dragen van een hoofddoek op school gepromoot wordt. Net zoals de Iraanse machthebbers het protest tegen de hoofddoekendwang afdoen als georchestreerde actie van dubieuze, ook buitenlandse krachten, zo reageert het neolaïcistische establishment in Frankrijk met beschuldigingen van samenzwering en verdacht politiek activisme.

 

De belachelijkheid van de wet van 2004, die “ostentatieve” religieuze kentekens verbiedt en niet-ostentatieve toelaat – dus wel een christelijk kruisje op je kleren gespeld, maar geen islamitische hoofddoek of ander islamitisch kledingstuk – levert natuurlijk stof op voor Tiktok. Dat tendentieuze en willekeurige onderscheid, dat christelijke tekens op die manier toelaat en andere godsdienstige uitingen verbiedt, wordt op de korrel genomen, en terecht.

 

Dat zowel het Iraanse gevecht tegen de hoofddoekverplichting als het Franse tegen het hoofddoekverbod legitiem zijn en steun verdienen, is een standpunt dat natuurlijk niet door iedereen gedeeld wordt. De Franse volksvertegenwoordiger Sandrine Rousseau nam deel aan een betoging in Parijs die uiting gaf aan de solidariteit met de rebellerende vrouwen in Iran. Maar er was protest tegen haar aanwezigheid, omdat zij tegelijk tegen het hoofddoekenverbod in Franse scholen is en de boerkini verdedigt.

 

De fanatica Fadila Maaroufi van het Observatoire des fondamentalismes in Brussel, die ook op de Parijse betoging aanwezig was, sprak een banvloek over Sandrine Rousseau uit die je op Twitter kon horen: “Je kan niet de Iraanse vrouwen verdedigen en tegelijkertijd bijdragen tot de evolutie van de hoofddoek hier, want het doel van de islamisten, je moet dat in Europa zeggen, is de hoofddoek aan vrouwen op te leggen, is de doctrine van de Moslim Broederschap op te leggen!“  De obsessionele strijd tegen de islam door Maaroufi & co. doet het recht van vrouwen op zelfbeschikking, de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting teniet. Een ontspoord feminisme, waartegen de visie van Sandrine Rousseau heel gunstig afsteekt.

Addendum 7/10/22:

Maar kijk: de senator Claude Malhuret sprak in de Franse senaat over “de grote les van laïcité” die de betogers tegen het regime in Iran in Parijs gegeven hebben door Sandrine Rousseau uit te jouwen. “Ze hebben voor de hele wereld deze evidentie duidelijk gemaakt: je kan niet tegelijkertijd voor de hoofddoek zijn in Parijs en degenen die hem verbranden in Teheran verdedigen.” Deze dwaze uitspraak toont dat hij niets van de zaak begrijpt: het gaat niet om de hoofddoek, maar tegen de bemoeienis van de overheid daarmee, zowel tegen de verplichting als tegen het verbod hem te dragen. Vrouwen horen zelf te kunnen bepalen wat ze op hun hoofd dragen of niet dragen, zonder overheidsinmenging!

Dezelfde verwarring tussen een hoofddoek in Iran en een in Frankrijk (of België) lees ik bij een andere fanatica, Djemila Benhabib van het Brusselse Centre d’Action Laïque (CAL). In Le Point bekritiseert zij Sandrine Rousseau en stemt ermee in dat die op de steunbetoging voor de Iraanse rebellerende vrouwen werd uitgejouwd. Ook zij strijdt tegen de hoofddoek, maar niet tegen staatsinmenging en niet voor vrijheid van levensbeschouwing. Gezien haar biografie is haar afkeer van de islam begrijpelijk, maar dat kan geen reden zijn om democratische rechten onderuit te halen en om geen verschil te maken tussen Teheran en Parijs.

Gelijkaardige dwaasheid wordt gepostuleerd door de reactionaire feministe Céline Pina in het blad Causeur. Er moet worden gestreden tegen de hoofddoek, in Iran zowel als in Frankrijk, en het gaat niet om het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Iran bewijst hoezeer de strijd tegen de hoofddoek in Frankrijk terecht is. “Om de stemmen van de moslims binnen te halen, hebben de neofeministen de zaak van de vrouwen verraden.” Mis, mevrouw Pina, u bent een neofeministe die islambestrijding laat voorgaan op het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen!

Knack publiceert een interview van Walter Pauli met Lieven De Cauter met als titel het citaat: “Progressieven en feministen kunnen blijkbaar niet voor de hoofddoek zijn in België en tegen de hoofddoek in Iran.” Klopt niet, ze kunnen het wel, maar mogen het niet, zoals het uitjouwen van Sandrine Rousseau op de Parijse betoging van solidariteit met de Iraanse rebellerende vrouwen duidelijk maakt. En de bijval van onze Brusselse fanatica’s daarbij. Verder is het natuurlijk de vraag of een betoging nuttig is, en wie je daarmee in de kaart speelt (bijvoorbeeld de VS, die gretig uitkijken naar een regime change in Iran en het aan het bewind komen van een pro-Amerikaans bewind, en de ultra’s van Charlie Hebdo tot het Brussels-Franse Observatoire des fondamentalismes die de wantoestanden van Iran gebruiken om in Frankrijk en België anti-islamitische gevoelens op te wekken.)

(Nee, ik ben geen crypto-moslim, wel een atheïst en nudist, en dus moeilijk in te passen in een islamitische wereldvisie. Maar in een liberale democratie geldt godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting.)

Ondertussen lees ik in Al-Monitor dat er al drie 16-jarigen zijn omgekomen door toedoen van het Iraanse repressieapparaat. Familieleden kwamen (kennelijk onder dwang) op de televisie verklaren dat een van die overlijdens niets met de protesten of met de politie te maken had. Nu er op de scholen een golf van verzet is, proberen de machthebbers dat met afschrikkend geweld te bedwingen. De gemiddelde leeftijd van de gearresteerden is 15 jaar. De baas van de politie kwam op de televisie de ouders adviseren hun kinderen weg te houden van protesten. Dat tegen de brute, moorddadige repressie internationaal geprotesteerd wordt, is zeer wenselijk. Maar of het iets uithaalt? Een paar duizend betogers in Parijs zullen niet de minste indruk maken op Teheran, vrees ik. Sancties zijn beter, maar Iran is daaraan gewoon, en ook daar valt niet veel van te verwachten, vermoed ik.

 

https://twitter.com/publicsenat/status/1577659077055942656

https://frontpopulaire.fr/opinions/contents/fadila-maaroufi-sandrine-rousseau-nest-pas-feministe_tco_15191542

https://www.lepoint.fr/politique/iran-pourquoi-sandrine-rousseau-a-t-elle-ete-huee-05-10-2022-2492641_20.php

🇧🇪🇪🇺Observatoire Fondamentalismes à Bruxelles op Twitter: “@Maaroufi9 explique à la presse pourquoi Sandrine Rousseau n’a pas sa place dans la manifestation en soutien aux femmes iraniennes qui luttent contre le voile des islamistes #IranProtests2022 #Paris https://t.co/34soGt4knI” / Twitter

https://lalettrepatriote.com/une-note-des-services-de-letat-evoque-en-detail-une-mobilisation-de-la-sphere-islamiste-sur-les-reseaux-sociaux-pour-attaquer-la-laicite-a-lecole/

Porter le voile pour la première fois à l’école … Quand la jeune Nadia va à l’école pour la première fois avec son voile … une professeure et contre et demande que Nadia le retire. Mais Nadia refuse. Du coup la professeur appelle le principale … Mais le principale est du côté de Nadia 🤯🤯 Abonne you #voilee #voile #voilée #fypシ #foryoupage (tiktok.com)

merci les études supérieurs 🤙🏼 #voile #ecole (tiktok.com)

https://www.causeur.fr/revolte-contre-le-voile-en-iran-lembarras-de-la-gauche-francaise-qui-a-defendu-la-liberte-de-le-porter-243666

‘Progressieven en feministen kunnen blijkbaar niet voor de hoofddoek zijn in België en tegen de hoofddoek in Iran’ (knack.be)

Teen deaths mark new episode in Iran’s crackdown on protests   – Al-Monitor: Independent, trusted coverage of the Middle East

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!