De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

teveel Vlaams Wolven-geblét-geblaat?

teveel Vlaams Wolven-geblét-geblaat?

woensdag 24 juni 2020 13:02
Spread the love

Vlaams Wolven-geblèt-geblaat?

 

 

Artikel in de Standaard van 20/21 juni  OPINIE: mens versus natuur./ Hendrik Schoukens (onderzoeker natuur en recht)

Hier neemt Hendrik het op pro de Vlaamse wolf, die het volle recht heeft hier zijn/haar thuis te maken en zich hier verder te nestelen.

Hij neemt als argumentatie het voorbeeld van Aldo Leopold die als pionier v.d. natuurbescherming inzag dat de dieren een schakel vormen in het ecologische netwerk, waar de mens-ook als dier, ook tenslotte deel van uitmaakt.

De wolf is ook Europees beschermd en mag enkel echt bejaagd worden bij goede argumentatie.

Ook in het autoverkeer sterven mensen  en toch blijven auto’s rond rijden.

 

Dit laatste argument kan makkelijk besproken worden. De auto is er als noodzakelijk vervoermiddel en het is de mens die aan het stuur zit die brokken maakt of niet. Terwijl de wolf geen noodzakelijk dier is, tenslotte hebben we al vele decennia zonder wolf geleefd en niemand die daar erg in had dacht ik.

De wolf doodt hoe dan ook wel schapen , of dit er nu meer of minder zijn dan stoute honden doet er niet toe. Schapen betekenen een inkomen voor de boer, dus dat is niet fijn, Hendrik heeft hier niet aan gedacht? Maar misschien is er wel een schadevergoeding, hoe dan ook is er wel  veel stress bij zulke dieren, of andere die door wolven opgejaagd worden.

De wolf is Europees beschermd. Dit betekent niet dat daarmee alles ok is. Net zoals bij andere dieren , zoals vogels ,zou men  ook hun leefgebieden  moeten beschermen en daar wringt meestal ook het schoentje, naast nog andere schoentjes.

Veel stadsbesturen zijn helemaal niet mee met een goed natuurbeleid, zelfs het noodzakelijk biologisch onderzoek ontbreekt (soms-altijd?) bij onderzoeken van omgevingsvergunningen. Wilde planten zijn gewoon onkruid, konijnen zijn ongedierte en wild begroeide gronden staan in de weg van de ‘vooruitgang: zijnde BOUW van woningen enzovoorts.

Als de wolf hier niet genoeg  ‘LEBENSRAUM’ ‘levensruimte heeft of krijgt zal deze zeker een last vormen voor de omgeving van mensen, zoals ook olifanten lelijk kunnen huishouden in mensen-dorpjes. Trouwens, net zoals zijn broertje: de Vos, die wel nu al succesrijk in de steden rond dwaalt, maar toch ook niet zo graag gezien is door pluimvee houders bijvoorbeeld.

Beleidsvoerders kunnen zeker goede informatie geven, maatregelen nemen zodat het ‘leefbaar zou blijven, en de wolf net zoals de vos hier terug plaats krijgt, maar zo makkelijk zal dit niet zijn, niet voor de mensen en niet voor de wolven.

Men kan zich ook verder de vraag stellen waarom men die strengheid i.v.m. bejaging niet verder doortrekt naar andere wilde dieren? Hebben die ook geen recht op een leven hier? Hebben deze ook geen mooie kijkers met of zonder tere wimpers die je ziel aangrijpen als ze dood neervallen?

We blijven dromen en hopen dat ooit eens een verbod kan komen op alle jacht op alle dieren, geen geweren meer , in het bos!

Ik denk aan bv herten die nu nog steeds in vele natuurgebieden  door Natuur en Bos jaarlijks doodgeschoten worden, met goedkeuring van Natuurpunt,  met als reden dat ze met teveel zijn, teveel groen eten, enz.. Kan men deze niet op andere wijze intomen, met bv geboortebeperking, of zelfs gewoon nu laten leven want ze kunnen een hapje zijn van de hongerige wolf? In plaats dan van het onschuldige schaap van de mens?

De medewerker van Vlaams minister van natuur vertelde onlangs in een artikel dat hij er geen graten in zag dat men gewoon herten mag doodschieten om ze.. op te eten. Zo eerlijk was hij dan toch?

Wolven opeten zal men allicht niet zo vlug doen, net zoals men hier geen honden opeet.

Ik denk aan onze wilde vogels, wilde eenden die hier nog steeds bejaagd mogen worden. Ze hebben ook het nadeel  gewoon een lekker hapje te zijn zeker? Ze hebben toch ook mooie ogen zoals de wolf?  En zijn zeker onschuldiger.

Ook deze soort gaat  sterk achteruit , dus zou deze met uniek krulstaartje toch ook mogen beter beschermd worden? Ook andere landen bezondigen zich sterk aan algemene populaire vogeljacht, dus dit zou men op Europees niveau moeten aanpakken. Want gewoon enkel  beschermen van de vogels als ze broeden, volstaat niet.

Natuurpunters zeggen dat als hun dierbare weidevogels nog verder achteruitgaan, men  de stoute vos zal moeten aanpakken. En dit kan ook met jacht zijn. Dus het gaat niet zozeer over ‘slecht of goede dieren maar over PRIORITEITEN, wat men wil beschermen en wat dan weer niet.

Ook hier mag men zich toch de vraag stellen: is de vos de grote schuldige, of zijn er grotere oorzaken zoals de sterke verdroging van de weiden, waardoor grutto’s en kieviten geen goed biotoop meer hebben, en ook internationale jacht op vogels tijdens de trek is zeker verantwoordelijk.

Zijn er ‘goede of slechte dieren? Hendrik vindt van niet.

Maar ik lees nu juist dat de mug wel verantwoordelijk is voor zeer veel dodelijke slachtoffers bij de mens. En een nut heeft een mug niet. Het is natuurlijk ook een deeltje van het systeem en is voedsel voor bv de vleermuis, die men als nuttig dier dan beschermt.

Het gaat voor de mens meestal over deze zaken: nuttigheid, schoonheid, overlast en schade. Eén sprinkhaantje kan wel lief zijn, maar als er miljoenen aan je oogst zitten, dan heb je wel een probleem. Je kan er dan nog altijd bv eiwitten van maken in plaats van ze met vergif te doden zodat ook je graan niet meer gezond is.

Ja, in feite gaat het dus over gezond verstand en ja, er mag ook wat RESPECT zijn voor onze omgeving en de fauna en flora. In plaats van onkruid spreken over wilde planten, in plaats van ongedierte spreken over ratten en muizen bijvoorbeeld.

Wat is dan ook een Goed beleid? Het heilig verklaren van de wolf? Of juist verketteren?

De mens , van jager naar utopische medebewoner van de planeet, samen met al het ander leven?

Is Hendrik, samen met Aldo op zijn minst een bevlogen idealist? Een naïeveling? Utopist?

Hoe dan ook, ook ik vrees dat het zonder  met wat meer bescheidenheid, verdraagzaamheid en creatief zoeken naar betere oplossingen (dan het vuurwapen bv) ons niet zal lukken, d.w.z. ook de grote problemen als ons veranderend klimaat , goed aanpakken .

Een ruim ecologisch bewustzijn breidt onze besloten kring oftewel moderne BUBBEL uit tot alle leven op deze planeet.

Het virus toont pijnlijk aan dat we allen in feite als mensen én alle andere leven in één bubbel wonen op deze planeet en we zelf ook veel schuld hebben aan de problemen en dus er ook veel aan kunnen doen.

“We moeten onze houding tegenover de natuur bijschaven.” Zegt Hendrik. Maar tenslotte heeft enkel de mens mensenrechten, en zijn het de beleidvoerders die goede wetten en controle moeten geven.

Een goed natuurbeleid houdt zich vooral aan de REALITEIT, en houdt rekening met bv de klimaatveranderingen, verdroging. Dus respect ook voor bloeiende planten graag , dat ze niet te vroeg gemaaid worden (ja, ook bij Natuurpunt!)

Bescherming van orchideetjes is misschien wel nodig, maar mensen hebben ook wandelruimte nodig , en daarom kan men beter goede wandelpaden aanleggen in natuurgebieden, en de nodige info-borden zetten en ook controle door vrijwilligers. Tijdens de broed mag men wel eisen dat er geen verstoring is.

Het virus zou ons moeten doen inzien dat we een sterker natuurbeleid nodig hebben, dat niet zozeer focust op die mooie wolf, of dat ene zeldzame bloemetje, maar op het geheel, het verhogen van kwantiteit : het behouden van wat er nog rest van waardevolle gebieden. Dit zal niet enkel de natuur versterken weerbaarder maken, maar tenslotte ook het milieu en de mens die er deel van is.

De bestaande natuur moet men zien als bondgenoten, vrienden, die samen met ons leven. En niet als een speeltje waar men naar believen mee kan manipuleren, ook door Natuurpunters die hun eigen beheer beleid uitstippelen, natuurboeren’ en niet genoeg oog hebben voor het geheel en vooral de ‘gewone mensen die ook willen genieten van ‘GEWONE NATUUR.

Of zal het blijven zoals het is, dat het nu eenmaal eigen is aan het mannelijk denken, het willen scoren en arrogant domineren? Daarbij wil ik niet denken aan Hendrik, die hier juist wil een tegenstem aan bieden, zoals ik , denk ik toch ?

 

Groeten, Tine  24juni2020 Brugge

 

 

 

 

 

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!