De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

TERRORISME IN BELGIE EN EUROPA

TERRORISME IN BELGIE EN EUROPA

vrijdag 25 maart 2016 16:37
Spread the love

TERRORISME IN BELGIE EN EUROPA

Mijn inziens is de aanslag in Brussel zo kort na de aanhouding van Sala Abdeslam gebeurt uit schrik dat deze zou gaan praten waardoor de plannen van de terroristen verijdeld zouden kunnen worden.

Hoe kunnen we deze vreselijke toestanden met meer kans op slagen voorkomen.

Dit in een acute situatie, want ik ben me er zeer bewust van dat het probleem aan de basis dient opgelost te worden. Ik weid daar in dit stuk verder over uit.

Vat de terroristen op hun nest alvorens ze kunnen toeslaan.

Drastisch geweld vraagt om drastische maatregelen in een indien nodig aangepast wettelijk kader. Voor en tegenstanders zullen er altijd zijn, maar ik meen dat zij die slachtoffer zijn niet veel zin hebben om zich af te vragen of bepaalde maatregelen gepast zijn of niet. Ik ben ook voor liefde en broederschap onder alle volkeren, maar wanneer we staan tegenover gewetenloze massamoordenaars waar het gedachtegoed van die aard is dat je er geen zinvolle communicatie mee kan aangaan, dan dienen we adequaat te reageren.

Daarom pleit ik voor een meldingsplicht van de namen van nieuwe huurders door eigenaars van woonsten aan een gespecialiseerde eenheid gelieerd aan de opsporingsdiensten in volgende gevallen.

Wanneer deze kandidaat huurders omwille van hun namen en voorkomen duidelijk van

 Noord – Afrikaanse of Arabische oorsprong zijn – ook al spreken ze mogelijk Nederlands omdat ze hier geboren zijn zoals de terroristen van 22 maart te Brussel – en wanneer deze mannen met meerdere gaan samenhokken. Op zich niets mis mee en niet verboden, maar gezien wat we nu ervaren een “mogelijke” indicatie. Bepaalde patronen zie je steeds opnieuw terugkeren en men dient die te herkennen. Men dient zijn schroom te laten vallen en niet terughoudend te zijn melding te maken. Dit kan onnoemelijk leed voorkomen. Je zou geneigd zijn te stellen dat een melding niet hoeft wanneer het over een koppel gaat of een gezin, maar ook “dan” is het mijn inziens aangewezen deze aangifte “toch” te doen, omdat terroristen zich natuurlijk vermommen achter alles wat kan.

Op 22 maart speelden zij toerist en zo kunnen zij evengoed “gezinnetje “ spelen waarbij kinderen gebruikt worden om onze veiligheidsdiensten om de tuin te leiden.

Na die opgave door de eigenaar van het pand dienen de veiligheidsdiensten zich op deze locaties te focussen en geen seconde meer uit het oog verliezen. De technische middelen daarvoor zoals camera’s of afluisterapparatuur zijn al decennia lang voor handen. Het is belangrijk dat er bewijsmateriaal gevonden wordt, en daarom kan het aangewezen zijn niet meteen tot actie over te gaan. Indien er ernstige vermoedens zijn van snel dreigend gevaar dienen de gespecialiseerde eenheden zich indien nodig “prioritair” naar de aangegeven locatie te begeven om identificatie te gaan uitoefenen, inclusief vingerafdrukken en bijhorende arrestatie.

Er kan hier geen sprake meer zijn om de wet op de privacy in te roepen en daardoor nalatig te zijn. Wat vandaag gebeurt is volledig nieuw voor ons en vraagt dan ook om een “nieuwe”en op maat gemaakte aanpak. Indien nodig dient men de wet op de privacy aan te passen of aangepaste wetten te maken en goed te keuren. Het kan niet zijn dat omwille van een tekstje  elke inwoner van ons land of Europeaan in het algemeen voor altijd risico loopt ooit op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn en gedood te worden door deze geestelijk ontwrichte individuen en een samenleving niet meer vrij kan zijn van deze angst en gevaar. Wanneer wij als Belg van adres veranderen komt de wijkagent toch ook binnen de week kijken of we daar effectief wonen of niet, ook al is dat dan niet om te kijken of we potentiële terroristen zijn.

Men dient hier te stoppen met onwaarschijnlijk naïef zijn en zijn verantwoordelijkheid te ontvluchten door zich te verbergen achter wetteksten.

De wereld is veranderd. Terroristen hebben geen wetten en lappen alles aan hun laars.

De enige wetten die zij voor zichzelf hebben gekozen is het martelaarschap en het doden van zoveel mogelijk westerlingen, inclusief afvallige moslims.

Dit vraagt om andere regels, andere wetteksten, zodat  advocaten niet de kans krijgen wegens één of andere procedurefout zulke figuren op vrije voeten te krijgen en er nog aan te verdienen ook.

Bewust zijn, kijken in een maatschappelijke context is ook voor deze heren een zinvolle opdracht.

Eigenaars die “toch” geen aangifte doen van mogelijk verdachte nieuwe huurders dienen als medeplichtig beschouwd te worden en naar verhouding gestraft. Uiteraard kunnen eigenaars ook tot de clan van de terroristen behoren en dan hebben ze er zeker belang bij geen aangifte te doen. Het is evident dat zij dan sowieso al medeplichtig zijn.

Om die reden kunnen terroristen overwegen hier geen panden meer te huren en van over de grens met hun explosieven ons land binnen komen. Maar daar dienen dan strikte grenscontroles voor. Bovendien is het niet evident met explosief materiaal lange trips te maken. Het risico van ontploffing is veel te groot. Daarom dat ze dat doen in gehuurde panden vlak bij hun doelwit. Trouwens, wanneer in andere landen dezelfde regels gehanteerd worden, dan worden ook daar misdaden op voorhand in de kiem gesmoord en hoeft de grens niet de laatste kans van detectie te zijn. Laat Europa nu eens eindelijk zijn naam waardig zijn en tonen dat “echt” samenwerken kan. We hebben er allemaal alle belang bij.

Ik geloof dat deze samenleving een reflex dient aan te leren om meer rond zich te kijken en signalen te herkennen. Zonder daarom in angst door het leven te gaan. Daarom dat ik het ook een reflex noem.

Indien de bewuste taxichauffeur die de jihadisten naar Zaventem voerde en zoals vermeldt het verdacht vond dat hij de koffers van de terroristen niet mocht aanraken, deze verdachte signalen had gemeld, dan was de kans erg groot dat dit drama niet gebeurd was. Tenminste als de veiligheidsdiensten in dit geval professioneel en onmiddellijk zouden gereageerd hebben. Maar dat kunnen we uiteraard niet weten. In dit land zijn we niet aan ons proefstuk wat blunders betreft.

Het internationaal uitwisselen van gegevens van verdachte personen dient urgent plaats te vinden en onverwijld. Laat dit een gelegenheid zijn om te tonen dat internationale samenwerking mogelijk is. Er is geen plaats in deze voor grote ego’s die het op hun eentje gaan oplossen of voor de status van een land met bijhorende misplaatste trots.

Verdeeldheid leidt tot mislukking. Eenheid tot kracht en succes.

In dat opzicht leren deze terroristen ons een lesje.

Ze slagen er in om met een kleine groep heel Europa te doen daveren. Het is al lang geweten dat in de cultuur van deze mannen – mensen verbondenheid sterk maakt.

Laten we vooral ook eens eindelijk in België het verdeelde politieapparaat op elkaar afstemmen. Je kan moeilijk Europees denken als je in je eigen biotoop ligt aan te modderen.

Maar wat ik hier aanreik zijn mijn inziens goede oplossingen voor acute kwesties, maar het is beter te voorkomen. We dienen ons de vraag te stellen waarom mensen  “zo ver” gaan en wat kan “onze” inbreng als samenleving en politiek gezien zijn om het niet zo ver te laten komen.

Ik denk dat enkel hopeloosheid kan leiden tot het vernietigen van jezelf en je medemens.

Hopeloosheid die er voor zorgt dat je een zeer vatbaar medium bent voor grootpredikers van haat en geweld tegen de zogenaamde ongelovigen en dewelke hun kalifaat dat ze zelf hebben uitgeroepen aan de rest van de wereld willen opdringen met angst, moord, als het kon zeker ook door uitroeiing. En die hopeloosheid dient weggenomen te worden. Daar dient over nagedacht te worden. Daar dienen op maat gemaakte structuren en instanties voor in het leven geroepen te worden. Dat dient uitgewerkt te worden. Ons land heeft zeer veel capabele mensen, maar ze dienen aan de slag te gaan.

Heren gezagsdragers, wees u van het volgende bewust! Wat er in Brussel is gebeurd toont aan dat niemand ontzien wordt en wees er u van bewust dat deze lieden in staat zijn om kernrampen te veroorzaken indien ze de mogelijkheid zouden krijgen.

Die mogelijkheid moet ten allen tijde uitgesloten worden. Wees er niet te gerust in, wees niet naïef. Ik ken de veiligheidsmaatregelen daar niet, maar indien nodig dienen de vormen van bewaking en veiligheidssystemen aldaar zonder dralen volledig hertekend te worden en uitgevoerd. Denk niet “ach, het zal zo’n vaart niet lopen.”

Wij hebben geen zicht op de plannen en gedachtegoed van IS, maar ze “zijn” er wel degelijk en ze zijn zoals we vaststellen hallucinant, haast onwezenlijk en niets ontziend,

Daarom dat we ze voortaan “voor” dienen te zijn. Verplaats u in hun gedachtewereld en hoe zij naar ons kijken. Dat zal mijn inziens veel inspiratie geven om te doen wat er dient te gebeuren om nieuwe drama’s te vermijden.

Misschien is het zinvol onze technologische kennis die vandaag zo’n enorme evolutie kent mede ten dienste te stellen van onze veiligheid. Laat de ontwikkelaars van gadgets en allerlei “phones” die op de duur de afwas kunnen doen zich vandaag eens focussen op het ontwikkelen van apparaten die het verschil kunnen betekenen tussen leven en dood.

Ik denk bv. aan toestellen die van op grotere afstand explosieven kunnen herkennen. Een soort laser-scanner – ik laat mijn creatieve geest werken – die detecteert op basis van structuur of moleculaire samenstelling. Ik weet niet of zoiets technisch mogelijk is, maar er is vandaag “zoveel” mogelijk dat ik dit niet als onrealistisch aanvoel.

Bert Degrauwe

veld…

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!