De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ter verantwoording: Ahmed Aboutaleb

Ter verantwoording: Ahmed Aboutaleb

dinsdag 7 november 2017 14:22
Spread the love

‘Ik ben moslim zoals ik vind dat ik dat moet zijn, ik ben daarover aan niemand verantwoording verschuldigd’, zo stelde Ahmed Aboutaleb in een interview dat vandaag verscheen in De Kanttekening.

Een welgemeende proficiat, meneer Aboutaleb! Bravo! De houding die u met deze uitspraak aanneemt is m.i. de enige juiste positie met betrekking tot religie in een wereld waarin tot nader order een waterdicht en onloochenbaar godsbewijs ontbreekt.

Aangezien u over uw geloof en hoe u dat beleeft (overigens dus volkomen terecht) weigert verantwoording af te leggen aan andere mensen, beseft u natuurlijk ook dat dat principe in beide richtingen werkt – en dus, uiteindelijk, ook van mens tot mens in het algemeen.

Het geloof is in de kern en in zijn puurste vorm immers een zaak die zich slechts rechtstreeks tussen de gelovige en zijn god afspeelt. U bent als gelovige dan ook enkel verantwoording verschuldigd wanneer u na uw dood geoordeeld wordt door de god waarin u gelooft, uw schepper.

Maar dus niet tijdens uw aardse bestaan aan uw medemensen, want zij zijn uw gelijken en hebben als dusdanig het recht noch de macht om u te oordelen – en trouwens evenmin het inzicht om u überhaupt te kúnnen oordelen. Jammer genoeg beseffen of accepteren velen dat feit (nog) niet.

Ik wens u daarom toch veel moed en kracht met het volhouden van uw krachtige en allemachtig prachtige houding. Ik hoop dat uw geloofsgenoten of wie dan ook het u op dat vlak niet al te lastig zullen maken.

De wereld zou er immers al een heel stuk beter aan toe zijn als meer gelovigen (overigens van alle religies – én zelfs ongelovigen) tot dit inzicht zouden komen en als gevolg daarvan die zeer zelfbewuste maar in essentie tegelijk ook zeer deemoedige houding zouden aannemen – de houding waarvan u vandaag het voorbeeld geeft.

Moge dit inzicht zich door uw interview van vandaag over de wereld verspreiden als een olievlek. Ik ben er zeker van dat de uitbreiding van die vlek op den duur zal leiden tot het ontsteken van vreugdevuren alom!

take down
the paywall
steun ons nu!