De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Taalstrijd als oorlogsvoering: de roof- en moordstaat Israël en de verzetsbeweging Hamas

Taalstrijd als oorlogsvoering: de roof- en moordstaat Israël en de verzetsbeweging Hamas

In Frankrijk wil minister van binnenlandse zaken Darmanin de politica Danièle Obono voor het gerecht slepen omdat ze over Hamas gesproken heeft als “een verzetsbeweging” en niet als een terroristische organisatie. In Duitsland had de voorzitter van de Veiligheidsconferentie in München, Heuscher, gesproken over een “Hamas-actie” van 7 oktober en bijvoorbeeld niet over een terreuractie van Hamas. Hij kreeg forse kritiek, aangestookt door Israël, en zag zich verplicht zich te verontschuldigen en zijn taalgebruik aan te passen.

zondag 29 oktober 2023 08:52
Spread the love

Praten over Hamas in neutrale of diplomatieke termen mag niet, er mag alleen afkeurend en veroordelend over gesproken worden. Gebruiken we voor Israël dezelfde normen, en spreken we alleen nog over “de roof- en moordstaat Israël”?

Het is duidelijk dat de taalpolitie, hier internationaal aangestuurd door Israël, een onderdeel is van de politieke en militaire oorlogsvoering. Daarbij gaat het om een machtsspel: de machtige staten, zeg maar Israël en zijn bondgenoten, gebruiken het argument van de “apologie van het terrorisme” om kritiek en verzet te smoren.

Dat heeft ook te maken met het verschil tussen de spelers in het machtsspel: staten tegenover burgers of organisaties. Hedendaagse staten eisen en hebben doorgaans het monopolie van geweld, en verbieden andere actoren het gebruik ervan. Dat heeft voordelen: het voorkomt dat allerlei clubjes, bendes of organisaties erop los slaan, schieten of bombarderen. Maar wie controleert het staatsgeweld? En welke normen gelden daarbij?

Zwijgen over staatsterrorisme

Het staatsterrorisme blijft daardoor behoorlijk ongecontroleerd, tenzij dat van zwakke staten of vijanden van de grootmacht VS. De CIA als terroristische organisatie? Sjjjjjjjjt! De terreur van Israël tegen de Palestijnen? Sjjjjjjjjjjjjt!

Staten met macht kunnen zich veel permitteren, maar kleine en zwakke staten niets. Spreken wij over het NAVO-terrorisme in Joegoslavië? Over de NAVO als terroristische organisatie? Het terrorismebegrip is een wapen van de machtigen tegen de zwakkeren, en van staten tegen actoren die geen staat zijn, dissidente, oppositionele organisaties. Het is ideologie en machtsmiddel, geen zakelijke juridische term.

Onze houding tegenover geweld is overigens erg dubbelzinnig. De oorlogsmisdadiger en massamoordenaar Winston Churchill, die de burgerbevolking van Duitsland uitmoordde door bombardementen, geldt nog steeds als een held en wij hebben nog altijd straten en pleinen die naar hem genoemd zijn. Maar hij stond aan onze kant, hij stond aan de winnende kant, dus kan hij geen oorlogsmisdadiger zijn. En is het Amerikaanse leger uitgeroeid omwille van de oorlogsmisdaden die het gepleegd heeft?

Taalterreur

Terug naar de mediaterreur van Israël, dat via een taalpolitie iedereen aan de schandpaal zet die niet radicaal afkeurend over Hamas spreekt of die zelfs maar suggereert dat er in de Palestijnse kwestie meer aan de hand is dan jodenhaat. Die taalterreur is een groot probleem. Secretaris-generaal van de VN Guterrez mocht het ook ondervinden: het volstond dat hij zei dat het geweld tegen Israël niet in het luchtledige plaats vond om een shitstorm te ontketenen en Israël zijn ontslag te laten eisen.

Het wordt wel tijd dat Israël mores geleerd worden.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!