De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Swissleaks

Swissleaks

maandag 10 september 2012 11:27
Spread the love

Het is muisstil rond de Antwerpse ‘Diamantclub’. Dat is hoogst merkwaardig voor een organisatie die zichzelf afficheert als de belangenbehartiger van de poenige sector van de blinkende steentjes. Het initiatief tot oprichting van die club in 2010 ging uit van N-VA-parlementslid Jan Jambon. Hij is ook de promotor van het alternatieve relanceplan van zijn partij. Dat wil liefst 1 miljard frank recupereren uit de bestrijding van fiscale fraude.

Ook Servais Verheirstraeten was er in 2010 bij. Momenteel is deze CD&V’er uit de Kempen, waar velen hun brood verdienen in de diamantsector, lid van de regering-Di Rupo. Hij is staatssecretaris voor de Staatshervorming en de Regie der Gebouwen. Voor die laatste bevoegdheid is Verheirstraeten toegevoegd aan de minister van Financiën.

KORT LONTJE

Eens te meer is de diamantsector in een kwaad daglicht komen te staan. Een gerechtelijk onderzoek naar fiscale fraude, het zoveelste in rij, leidde binnen de Antwerpse magistratuur tot een eerder nooit vertoond conflict. Procureur-generaal Liégeois maakte het leven van openbaar aanklager en fraudejager Van Calster dermate lastig, dat deze tegen zijn eigen PG klacht heeft ingediend bij het Hof van Cassatie. Van Calster is trouwens uit het fraudeonderzoek gezet.
Op de koop toe nam Liégeois het in zijn openingsrede bij het nieuwe gerechtelijk jaar niet dat de zaak breeduit in de media was uitgesmeerd. Er moest maar eens een einde komen aan al die perslekken. Zelfs zijn vrouw voelde zich door de pers geschoffeerd en diende een klacht in wegens laster. Het echtpaar Liégeois heeft een kort lontje.
Uit het betwiste gerechtelijk onderzoek in de Antwerpse diamantsector blijkt dat er voor bijna 800 miljoen euro gefraudeerd is in de diamantsector. Dat kan tellen in een periode, waarin de eerlijke belastingbetaler gevraagd wordt een extra inspanning te leveren om het begrotingstekort aan te zuiveren. 

KLOKKENLUIDER

Hervé Falciani, die de Franse en Italiaanse nationaliteit heeft, is de Julian Assange van de Zwitserse bankiers. Hij werkte als informaticus voor de HSBC-bank in Genève. Falciani kopieerde er stiekem de rekeningen van ruim 130.000 klanten van verschillende nationaliteiten. Hij vermoedde dat het om ontdoken belastinggelden ging. In 2008 benaderde Falciani de Franse gerechtelijke politie, die hem de codenaam ‘Ruben’ gaf. Om zijn geloofwaardigheid te bewijzen gaf hij eerst een lijst van enkele rekeninghouders door. Na controle door de Fransen bleken zijn inlichtingen bruikbaar te zijn voor verder onderzoek.

Einde 2008, in volle kredietcrisis, overhandigde hij zijn volledige lijst aan de Franse overheid. Op 23 december vluchtte Falciani vanuit Zwitserland naar Frankrijk. De Zwitserse justitie beschuldigde hem van diefstal en vaardigde een internationaal aanhoudingsbevel uit.

In Frankrijk is een gerechtelijk onderzoek opgestart. Het moet de Fransen in staat stellen 1,2 miljard weggemoffelde euro’s te recupereren. Andere landen kregen van de Fransen gegevens van Falciani over hun onderdanen toegespeeld. Italië zal ruim vijf miljard fraudegeld kunnen innen. Ook in de Verenigde Staten en Groot-Brittanië worden de gegevens van Falciani onderzocht. De Spaanse regering heeft het over een regularisatie van zes miljard euro. In België startte het Antwerps gerecht een onderzoek. 

Door een stom toeval werd de 40-jarige Falciani onlangs opgepakt in Barcelona. Volgens het Zwitserse internationaal aanhoudingsbevel zou hij immers schuldig hebben gemaakt aan de schending van ’s lands rijkste bron van inkomsten: het bankgeheim.

VROLIJKE REYNDERS

Dat bankgeheim staat al jaren onder internationale druk. De Zwitsers willen het koste wat het kost behouden. Als dusdanig bekent het Alpenstaatje dat het fiscale fraude mogelijk maakt. Daar profiteren ook Belgen van. Volgens berekeningen door de Zwitsers zelf zou er zo’n slordige 30 miljard euro Belgisch fraudegeld geparkeerd staan. Die berekening is gebeurd in het kader van een zogeheten Rubik-voorstel. Zwitserland zou een eenmalige belasting van 34 procent heffen en dat bedrag aan België doorstorten. In ruil voor het behoud van het bankgeheim. Dat zou betekenen dat ons land minstens 10 miljard euro zou ontvangen. 

De liberale minister van Buitenlandse Zaken Reynders kwam met dit bericht vrolijk terug na een onderhoud met de Zwitsers en is er voor gewonnen. Vraag is in hoeverre Reynders als minister van Buitenlandse Zaken bevoegd is zulke gesprekken te voeren. Strikt genomen is hij enkel bevoegd om zijn handtekening te zetten onder een mogelijk akkoord. Reynders was jarenlang minister van Financiën, maar liet er een heuse puinhoop achter. Hij organiseerde de fiscale regularisatie: in ruil voor de betaling van de achtergehouden belastingen en een boete, werden de fraudeurs met rust gelaten. Zij die de fiscus hadden opgelicht werden hierdoor bekroond, een aanmoediging om de wet niet te respecteren. Belastingbetalers die geen ontsnappingsroute hebben, worden hierdoor voor de zot gehouden.

“Rubik is kaas met gaten”, stelde John Crombez (SP.A), de vakbekwame staatsecretaris voor de Fraudebestrijding afgelopen weekend. “Ik wil niet zetelen in een regering die zo’n akkoord ondertekent.”

MISDAADGELD

Inmiddels is nu ook aan het licht gekomen dat talloze criminele organisaties via goud- en juwelenwinkeltjes in de Antwerpse diamantwijk nabij het Centraal Station tot draaischijf in het witwassen van Europees misdaadgeld hebben
gemaakt. Het gaat om miljoenen euro uit drugszwendel, mensenhandel en prostitutie. Ook de door de overheid met miljoenen belastingontvangsten gefinancierde NMBS, die zwaar in het rood staat, heeft problemen met de goudwinkeltjes in het station. Het gros van de uitbaters betaalt geen huur. Het oppoetsen van het imago door de Diamantclub van de welbespraakte Jan Jambon is een onmogelijke klus.

take down
the paywall
steun ons nu!