De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stop onmiddellijk militaire operaties in Afrin Brief aan Minister Reynders

Stop onmiddellijk militaire operaties in Afrin Brief aan Minister Reynders

dinsdag 23 januari 2018 13:55
Spread the love

Aan de Minister voor Buitenlandse Zaken Didier Reynders

Geachte Heer,

Wij vragen uw dringende aandacht voor het militair offensief sinds 20 januari van Turkije, samen met rebelleneenheden van het Vrije Syrische Leger (FSA), tegen het kanton Afrin in Noord-Syrië. Daarbij zijn reeds niet alleen YPG-strijders (de Koerdische Volksbeschermingseenheden) gesneuveld, maar ook burgers gedood en gewond.

Met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent hebben wij reeds meerdere initiatieven genomen voor Syrische vluchtelingen, met onder meer twee solidariteitsacties in 2015 en 2016 ten voordele van het Rode Kruis in Afrin, waar ook vele vluchtelingen elders uit Syrië veiligheid zochten. De kinderen voor wie wij geld verzamelden voor kleding en medicatie dreigen nu opnieuw het slachtoffer te worden.

De veiligheid van de bevolking van Afrin wordt geofferd in het geopolitieke spel tussen de internationale en regionale grootmachten om de belangen en de macht in Syrië. De Koerden die een positieve bijdrage leverden aan het verslaan van IS krijgen stank voor dank. Het militaire offensief van Turkije riskeert het al zo ingewikkelde kluwen van het conflict in Syrië nog onoverzichtelijker en meer onhanteerbaar te maken. Daarenboven zullen de gecombineerde aanvallen op Afrin en Idlib een nieuwe vluchtelingenstroom creëren.

Wij vragen uw dringende tussenkomst bij de ambassadeur van Turkije in België, bij de Hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie, en bij de vertegenwoordiger van België in de Verenigde Naties om te protesteren tegen dit militair offensief dat ook de soevereiniteit van Syrië aantast. Wil vragen dat onmiddellijk een einde gemaakt wordt aan deze militaire operaties.

Wij weten dat in Syrië op dit ogenblik ook elders, onder meer in Saraqib bij Idlib, Oost-Ghouta en andere belegerde gebieden slachtoffers vallen van de oorlog in Syrië.

Daarom herinneren wij ook aan onze vroegere oproep (22 november 2017) dat België en de internationale gemeenschap en de EU actief zouden tussenkomen om het geweld en de oorlog in Syrië te stoppen, te zorgen voor de veiligheid van de Syrische vluchtelingen en om een democratische, inclusieve en duurzame heropbouw van Syrië mogelijk te maken.

Wij zullen ook de Voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Federaal Parlement van België, Belgische leden van het Europees Parlement contacteren, en de pers en onze achterban informeren.

Wil ons op de hoogte houden van de resultaten van uw inspanningen.

Wij danken u en groeten u hoogachtend,

Koen Neyens, voorzitter van de GROSH

Marcel De Prins, trekker van de Syrië werkgroep

Akram Hamo, Voorzitter van de Belgisch-Koerdische vereniging Hevi

take down
the paywall
steun ons nu!