De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto Joris Van Gennip

Stop het onrecht niet de vluchtelingen

maandag 5 september 2022 11:38
Spread the love

Oorzaken van de vluchtelingenstromen aanpakken.
Meer dan ooit is er een crisis in de opvang van vluchtelingen. Deze is zichtbaar in gans Europa. Gisteren riskeerden weer meer dan duizend personen hun leven tijdens een overtocht met bootjes over zee, richting Engeland.
De laatste dagen komen België en Nederland ook weer in het nieuws met honderden nieuwe vluchtelingen, waaronder vrouwen en kinderen, die de nacht op de straat moeten doorbrengen.
Deze crisis is niet nieuw maar duurt reeds een paar tientallen jaren.
Alle bevoegde staatssecretarissen verklaarden telkens dat ze de opvangcrisis zouden aanpakken. Vele politici, sociologen en andere invloedrijke personen laten regelmatig hun licht schijnen op dit probleem.
Het gaat dan over de vragen hoe men de instroom kan verminderen, de gezinshereniging kan uitstellen of strenger maken, strenger moet zijn in het terugsturen van niet-erkende vluchtelingen, hoe we ze aan de Europese grenzen kunnen stoppen of hoe we arme buurlanden kunnen overtuigen om de vluchtelingen daar op te vangen in kampen…

Om de vluchtelingenstromen op te lossen komt men steeds met maatregelen om de mensen tegen te houden, terug te sturen, te ontmoedigen.. Nooit met voorstellen om te zorgen dat mensen niet of minder moeten vluchten.

Zelden of nooit hoort of leest men iets over de oorzaken van de vluchtelingenstromen, laat staan over de maatregelen om daar iets aan te doen.
In gesprekken is men het meestal eens over het feit dat we de oorzaken moeten aanpakken want anders gaan de vluchtelingen stromen blijven toenemen. De meesten zijn het eens dat de oorlogen, vervolgingen, honger en armoede, klimaatwijzigingen en andere rampen, nog meer vluchtelingen zullen voortbrengen.
Alleen wordt er met deze inzichten niets gedaan en blijft men meehuilen met extreem rechts en zich focussen op het tegenhouden van vluchtelingen. Er komen geen voorstellen, laat staan beslissingen en concrete uitvoeringen, om aan de oorzaken te verhelpen. Moeilijk, ja maar niet onmogelijk.
Alleen al de gelden die men nu wereldwijd besteed aan het tegenhouden en terugsturen van vluchtelingen en het openhouden van kampen, zouden wonderen kunnen verrichten in het verminderen van de vluchtelingenstromen.

Dat rechtse partijen vluchtelingen liever kwijt zijn is te begrijpen. Dat echte christelijke, socialistische en liberale partijen zich niet inzetten om aan de oorzaken iets te doen is onbegrijpelijk. ‘t is te zeggen, onaanvaardbaar!

Een eerste stap in het vinden van oplossingen is dat men eindelijk een verschil maakt in een asielbeleid en in migratie.
Belangrijk hiervoor is dat men, ook in de media het onderscheid maakt tussen vluchtelingen, asielzoekers en migranten.
Een vluchteling heeft zijn of haar land gedwongen verlaten wegens vervolging, oorlog of geweld. Die mensen moeten we opvangen en bescherming bieden, zolang die onveilige situatie blijft bestaan.
Een asielzoeker vraagt bescherming aan in een ander land, op basis van het VN Vluchtelingenverdrag. Het ontvangend land keurt op basis daarvan, die aanvraag goed of af.
Een migrant heeft zijn of haar land doorgaans op vrijwillige basis verlaten, en vaak in de hoop op een beter leven elders. Indien de migrant zou willen, kan hij of zij veilig terugkeren naar het land van herkomst. Een vluchteling kan dat niet. Voor migranten moet de overheid een beleid uitstippelen.
In afwachting dat politici iets doen aan de oorzaken, moeten we vluchtelingen opvangen en een degelijk migratiebeleid uitwerken. Liefst alles Europees.

Enerzijds is Europa een van de rijkste en minst gevaarlijke plaatsen in de wereld. De EU-lidstaten hebben daarom de plicht om een veilige haven te bieden aan vluchtelingen.
Anderzijds verouderen de Europese arbeidskrachten en hebben we er veel tekort. Dat probleem kunnen asielzoekers en migranten helpen oplossen. Dat vraagt een degelijk migratie en asielbeleid en vraagt ook een hervorming van de arbeidsmarkt.

Dan zal op langere termijn het vluchtelingenprobleem vanzelf verminderen of oplossen. Want mensen vluchten niet voor hun plezier of om rijk te worden. Luister dan maar eens naar hun droevige en aangrijpende verhalen. Ze zoeken alleen een veilig, vredevol menselijk bestaan.
Een andere rechtvaardige wereld is mogelijk. Doe er iets aan.

Pol Van Camp
Vredesactivist.
5 sept 2022

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!