De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

STOER, ZO STOER

vrijdag 18 januari 2013 10:10
Spread the love

 Het staat stoer 

Het staat stoer 

Hét staat stoer 

Het staat oh zo stoer 

Geen medeleven te kennen 

Op te komen voor het enige gelijk, het jouwe, het andere gelijk monddood te maken 

Geen medeleven 

Geen medelijden 

Geen schroom over hard en onverbiddelijk zijn 

STOER! 

Stoer moet het zijn 

Stoer schept immers stabiliteit 

Erotiseert zelfs 

Stoer zijn is cool 

Geen oeverloos blabla, blablablabalaaaa, vooral daden, stoere harde kordate daden 

daden die sporen trekken 

die grenzen op-leggen 

die laten voelen 

wie macht heeft en wie onderworpen is 

die de plaats van elkeen met harde hand handhaaft 

Het staat stoer om democratische discussies 

te smoren 

de opposanten te isoleren 

belachelijk te maken 

psychisch ziek te verklaren 

tot zieligaards die aandacht wensen te bombarderen 

Cynisme hoogtij te laten vieren 

Te intimideren 

Ja, intimideren en elimineren staat zo stoer 

STOER! 

Het staat stoer, zo stoer 

Om onpopulaire maatregelen op te leggen 

Jij moet wat ik wil 

Aanbevelingen die dwangmatig zijn 

Het staat stoer 

Fatalisme in het vaandel te dragen, en dit als eerlijk te verkopen 

Te beloven dat het nog harder wordt zelfs 

Te voorspellen dat we nog niet eens een fractie van de pijn gevoeld hebben 

Pijn doen 

Offers vragen 

Onverbiddelijk ingrijpen 

8890,… 8890,…werklozen geschorst , of tijdelijk hun uitkering afgenomen 

en dat in amper zes maanden 

waw zo’n beleid dat staat stoer, zo stoer 

Meer van dat 

STOER! 

Het staat dus stoer om werklozen te schorsen 

uitkeringsgerechtigden te vernederen en te intimideren 

gehandicapten te onderwerpen 

het staat stoer om met pervers genoegen het mislukken 

van het multiculturalisme met triomf uit te bazuinen 

en te dreigen met naar huis sturen 

te goochelen met nationaliteit 

-vandaag wel, morgen niet meer, overmorgen misschien terug of niet toch- 

DREIGEN en AFPAKKEN 

De macht om te dreigen en af te pakken 

MACHT! 

MACHT staat zo stoer 

BELEID VAN DE MACHT! 

de macht om grillig te beslissen, om op te leggen 

de macht om 

vluchtelingen met schijn medeleven uit te spuwen 

sociale zekerheden af te slanken, te doen wankelen, af te bouwen 

wie voor het welzijn van het volk kiest, is een verderfelijke oproerkraaier 

een bedreiging voor de macht 

de macht van de vakbonden breken 

de macht van het volk breken 

dat staat stoer 

ZO STOER! 

Het staat stoer 

Zo stoer 

Jongens een meisjes als soldaatjes naar fronten te sturen, want daar leren ze hét 

Zich opofferen voor de macht 

Leren wat de macht wenst, moeten we, discipline 

Wie dat niet wil leren, moet voelen 

Zo’n beleid dat laat voelen 

Zo’n beleid dat straft 

Zo’n beleid dat pijn doet 

Zo’n beleid dat niet buigt 

De wet als de wil, de enige wil van de sterkste 

De wil van de sterkste wordt niet in vraag gesteld 

Die wil IS de wet en de wet is de wet, zonder mededogen 

de wet is het bevel 

Bevel is bevel 

En daarmee basta 

Stoer dat moet het zijn 

Onverbiddelijk 

Dat roept verwondering op, adoratie 

Stemmenwinst 

Van het op wraak beluste publiek 

Wraak als compensatie voor duizend en één frustraties 

Uitlaat voor de ingehouden woede 

Legitimiteit voor brutaliteiten tegen minderheden 

Het staat immers stoer 

ZO STOER! 

Het staat stoer om zij die niet meekunnen zwakkelingen te noemen 

Zwakkeren voor schut te zetten 

Het staat stoer om vrouwen seksistisch te beledigen 

Het staat stoer om kunstenaars tot LEEGLOPERS PROFITEURS te benoemen 

Het staat stoer om prostituees HOEREN te noemen 

Het staat stoer om homo’s en lesbiennes GEESTESZIEKEN te noemen 

Het staat stoer om verslaafden ZIELIGE LOOSERS te noemen, neen beter nog te criminaliseren 

`criminaliseren zoals ook alle allochtonen criminelen zijn 

Het staat stoer om zonde en vloek uit te spreken over wie niet past in de heersende moraal 

Schuldgevoel 

Zonde, doodzonde 

Duiveluitdrijving 

Straffen 

Straffen en pijn laten voelen 

Dat staat stoer 

STOER, oh zo STOER! 

Het staat stoer 

zo stoer 

om niet te luisteren 

geen dialoog te willen 

om niet inhoudelijk te argumenteren 

harde ingrijpende maatregelen 

desnoods met niets ontziend geweld op te leggen 

ja zulke argumenten 

argumenten van straf en pijn 

van determinatie 

dat begrijpen de mensen 

Het staat stoer 

Om te roepen om een harde leider 

Vooral geen sociaal gelul 

Sociaal, empathie en solidariteit 

belachelijk zwak gedoe 

dada van watjes 

HET STAAT STOER, ZO STOER! 

te roepen en te tieren 

te laten voelen 

Te onderwerpen 

Op te jagen 

Dat staat stoer 

Dat levert respect op 

En zij die tegen zijn 

die kritisch reflecteren 

sociaal waakzaam zijn 

alternatieven aanbieden 

verzet aantekenen 

sociaal creatief denken en handelen 

die lullen over nonsens als mensenrechten 

tuig 

tuig zoals ik dus 

en misschien wel ook zoals jij en jij en jij 

wel dat tuig 

moet maar eens leren respect voor de macht te tonen 

hun ziekelijke dissidente geesten te zuiveren 

en zich te onderwerpen 

zo niet er de gevolgen van te dragen 

te voelen 

Ja voelen wie de macht heeft , en wie de onderdaan is 

Te laten voelen 

Te onderwerpen 

Op te jagen 

staat immers stoer 

egoïsme hoogtij te laten vieren 

economische winst prioriteiten waar alles zich dient aan te onderwerpen 

groei, groei, altijd maar groeien 

hebzucht 

het fetisjisme van de groei, de harteloze god 

verzonnen abstractive 

voor de glorie van enkelen 

lasten gedragen door vele niet begunstigden 

voopr de materiele en morele perversiteiten van enkelen 

Dat staat stoer 

Wees dit indachtig gij sociale zwakkelingen 

want uw tijd is voorbij 

de wet van de ijzeren hand in eer hersteld 

orde, tucht en respect 

respect voor de macht 

respect voor de enige echte leider 

Wees dit indachtig gij sociale zwakkelingen 

want uw tijd is voorbij 

de wet van de ijzeren hand in eer hersteld 

orde, tucht en respect 

respect voor de macht 

respect voor de enige echte leider 

respect voor die marionette van de economische elite 

de zichzelf koesterende elite met in het banier 

hoogmoed, dedain, sociale aversie en ongebreidelde bezitshonger 

Dat staat stoer 

Oh zo stoer 

En stoer moet het zijn 

Dat is althans de natte droom 

welke ik bestrijd 

Ja, ik moet het niet zo hebben van al dat stoer gedoe 

mocht je dat nog niet duidelijk zijn 

maar de hardnekkige epidemische uitzaaiing van dat gedachtegoed 

beangstigt me wel 

gustaaf de meersman 

take down
the paywall
steun ons nu!