De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Statiegelddebat: VRT promoot méér wegwerp…

Statiegelddebat: VRT promoot méér wegwerp…

zaterdag 18 maart 2017 15:24
Spread the loveDe VRT blíjft wegwerp promoten op basis van onvolledige argumenten en vervalste cijfers

Drie maal is scheepsrecht?
Niet op de VRT waar de steun aan de afvalfabrikanten op basis van valse argumenten gewoon verder gaat.
Na Kobe Ilsen, na Sven Pichal en na Kathleen Cools is het nu Annemie Peeters die in ‘De bende van Annemie’ de plastic-industrie een vrij podium geeft:
https://radio1.be/belgie-kan-je-plastic-flessen-verkiezen-boven-glazen-flessen

De VN en de EU waarschuwen voor het plasticprobleem in onze oceanen, maar de VRT blíjft hardnekkig de plastieken wegwerpfles propageren, boven de statiegeldfles.
De impact van wegwerpplastic op onze rivieren en oceanen en -tegengesteld- de heilzame werking van statiegeld ontbreken voor de vierde keer in de vergelijkende ‘test’.
Uit een onafhankelijk onderzoek is gebleken dat statiegeld 40 % van alle zwerfvuil in de berm voorkomt. 40%!
Statiegeld lost dus in één klap bijna de helft van het zwerfvuilprobleem op!
Ook dat cijfer, en de financiële opruimkostkost die statiegeld voorkomt, worden niet in vermeld of in rekening gebracht.

In plaats van bijvoorbeeld Greenpeace of Bond Beter Leefmilieu om
advies te vragen, ging mevrouw Peeters bij een producent te rade die zélf
plastieken wegwerpflessen gebruikt. In prime-time op de openbare radio!

Dit is duidelijk aantoonbaar fake-nieuws :
Als je de ecologische impact van plastiek en de opruimkost ervan niet relevant vindt in een vergelijking, dan is je vergelijking zelf niet relevant. Of juister: Dan is ze bewust vervalst en misleidend.

De VRT verkondigt hier weer de wegwerplogica van statiegeld tegenstanders als Coca-Cola en Spadel.
Schandelijk, en journalistiek niet te verantwoorden…
En dat doet de VRT dan ook niet: Er wordt geen enkel antwoord geformuleerd op beschuldigingen; Deze vorm van desinformatie mag straffeloos verder gaan.

Door het verspreiden van deze vervalste informatie is de VRT  mede verantwoordelijk voor de enorme zwerfvuilberg langs Vlaamse wegen, en voor de dodelijke plastic soep in onze Noordzee en oceanen.
Onze mosselen en vis zijn al vergiftigd door de oncontroleerbare plasticstroom,
maar de VRT zet de luisteraar aan meer wegwerpverpakkingen te gebruiken…

take down
the paywall
steun ons nu!