De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Staatssecretaris Theo Francken : negatief en positief.

Staatssecretaris Theo Francken : negatief en positief.

dinsdag 5 mei 2015 12:35
Spread the love

Het aantal bootvluchtelingen dat dit weekeinde is
gered op de Middellandse Zee, is opgelopen tot meer dan 6.300.

Theo Francken, evenals Europa, hebben
zogezegd de oplossing voor die boorvluchtelingen.

Ze
pleiten er voor om in Libië aan land te gaan en de boten van de
smokkelaars te vernietigen alvorens die kunnen vertrekken. Hij sluit
een militaire operatie uit. Hoe men die boten aan land wel kan
vernietigen is een raadsel. Het is een even groot raadsel hoe men
daarmee de onmenselijke situatie van al die vluchtelingen zou
oplossen.

Positief is dat de Staatssecretaris
Theo Francken en Europa de
bestrijding van de
mensensmokkelaars willen opvoeren. Maar hoe helpt dat de
vluchtelingen? Daardoor kunnen mensen minder goed vluchten, dat is
waar, maar is dat het doel?

We kunnen ons eveneens verheugen dat
Francken persoonlijk naar Italië vertrok om zich van de
opvangtoestand ter plaatse te gaan vergewissen. Hij heeft goed
geluisterd naar de vluchtelingen. Hopelijk blijft hij dit doen, ook
bij zijn terugkeer in België. De vorige staatssecretarissen voor
asiel en migratie hadden namelijk te weinig contact met vluchtelingen
en hun organisaties.

Als je face to face dagelijks
geconfronteerd wordt met de onmenselijke toestanden van de
vluchtelingen, dan kan je geen onmenselijk beleid voeren. ( hopen
we…)

Ondertussen
moeten we vaststellen dat geen enkele politici, noch de
regeringsleiders van de Europese landen, noch de EU maatregelen
voorstelt en uitvoert die de vluchtelingenstromen bij de wortel
aanpakken.
Geen oplossingen voor de onmenselijke situatie waarin de
vluchtelingen trachten te overleven. Toestanden gecreëerd door
oorlog, geweld, vervolging en marteling, extreme armoede, uitbating,
klimaatverandering….
Voor deze problemen moeten de politici
dringend een antwoord zoeken. Ze kunnen dat maar de politieke wil
ontbreekt. In vele gevallen staat het eigen belang of dat van de
partij, een oplossing in de weg.
Nochtans kunnen
alleen vrede en solidariteit en een rechtvaardige verdeling van de
rijkdom in de wereld, de vluchtelingenstromen doen stoppen.

We blijven hopen….

Pol Van Camp
vrijwilliger bij www.rechtopmigratie.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!