De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

SLECHT NIEUWS VOOR DE FRANSE BLABLAÏCITÉ

SLECHT NIEUWS VOOR DE FRANSE BLABLAÏCITÉ

woensdag 3 maart 2021 23:01
Spread the love

Een enquête over de attitude tegenover de laïcité bij Franse jongeren in de lycea komt tot verrassende conclusies. Zo blijken 52% van de ondervraagden voorstander van het mogen dragen van religieuze tekens in de publieke lycea, tegenover 25% bij de totale bevolking. Mogen de personen in openbare dienst hun religieuze overtuiging tonen? 49% van de ondervraagden heeft geen bezwaar. Moeten leerlingen wettelijk de mogelijkheid krijgen om een boerkini te dragen in de zwemles? 38 % van de ondervraagden is voor, bij de deelgroep die zich als islamitisch profileert is dat 76%. Het zogenaamde recht op blasfemie ligt slecht in de markt: een meerderheid is tegen ‘het recht om een godsdienst, een religieus symbool of een religieus dogma’ te bekritiseren. De afwijzing van de aanslagen op Charlie Hebdo is dan ook niet onbeperkt: 16 % van de ondervraagden is niet totaal veroordelend, maar dat wordt 22% bij de deelgroep moslims en 30% bij de deelgroep leerlingen van scholen in de banlieues.

 

De enquête werd in opdracht van de Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA) uitgevoerd door het instituut IFOP, dat een representatief staal van 1006 leerlingen samenstelde en bevroeg. (1) Welke besluiten worden getrokken uit de cijfers van dit in januari uitgevoerde onderzoek?

 

Hoofddoekenverbod op scholen en recht op blasfemie in de samenleving verliezen politieke fundamenten

 

De directeur van het zwaartepunt politiek en actualiteit van het IFOP becommentarieert de resultaten als volgt:

 

Ten aanzien van de dubbele kloof die deze enquête aan het licht brengt – die tussen de jongeren en de rest van de Fransen aan de ene kant, en die tussen jonge moslim(a)s en en niet-islamitische jongeren aan de andere kant – is het moeilijk geen twijfels te hebben ten aanzien van de bestendigheid van de wet van 2004 [het hoofddoekenverbod op de scholen]: zijn politieke basis kan alleen maar verder afbrokkelen in de loop van de volgende jaren door het toenemende gewicht van de moslims in Frankrijk (18% van de mannelijke baby’s in 2016, tegenover 8% in 1997) maar ook een vorm van ‘Amerikanisering’ van de mentaliteiten die maakt dat de aanvaarding van religieuze expressie in de schoolomgeving een generatiekenmerk is voor het geheel van de jongeren onder de 25 (53%) en niet alleen maar voor de religieuze of etnische minderheden. Het verinnerlijken van noties van recht op diversiteit en de voorrang die gegeven wordt aan het respect voor vrije keuze van iedereen hebben er ongetwijfeld veel mee te maken bij een generatie die zich onderscheidt door een zeker relativisme i.v.m. waarden en een groot respect voor minderheden. Zo zal ook de kwestie van een rem op de vrijheid van blasfemische uitingen zich na verloop van tijd stellen voor een ‘gekwetste generatie’ (Fourest, 2020) die meer dan elke andere geneigd is om kritiek op een dogma of een religieuze figuur te interpreteren als een vorm van respectloosheid tegenover de gelovigen zelf.

 

In het weekblad Le Point schrijft de journaliste Geraldine Woessner: “Het zal een harde klap zijn voor de partizanen van een ‘combattieve’ laïciteit: hun ideaal wordt niet meer ondersteund door de jonge generatie.”  (2) En ze gaat op zoek naar een remedie, een beleid dat de zaken zou kunnen ombuigen. Maar dat is nergens voor nodig, denk ik. De jongeren staan eigenlijk dicht bij de klassieke laïciteit van de wet van 1905, die scheiding van godsdienst en staat regelde, maar met respect en zelfs steun voor de godsdienst en vrijheid voor de persoon inzake levensbeschouwing en de uiting daarvan. Het is de agressieve neolaïciteit, die zich vooral tegen de moslims richt, maar tegelijk de godsdienst op zich probeert terug te dringen, en die vandaag op bedrieglijke wijze wordt gepropageerd als dé laïciteit, die wordt afgewezen. Terecht!

 

1.’POUR CITER CETTE ETUDE , IL FAUT UTILISER A MINIMA LA FORMULATION SUIVANTE : « Étude Ifop pour Lycra et le Droit de Vivre réalisée par questionnaire auto-administré en ligne 15 au 20 janvier 2021 auprès d’un échantillon de 1 006 personnes, représentatif de la population lycéenne âgée de 15 ans et plus. »’

De enquête staat hier online: https://www.leddv.fr/wp-content/uploads/1_PPT_IFOP_LICRA_2021.03.02.pdf

2. https://www.lepoint.fr/education/sondage-les-lyceens-rejettent-majoritairement-la-laicite-a-la-francaise-03-03-2021-2416143_3584.php

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!