De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Slavernij en Beschaving’ van Karwan Fatah-Black, ideaal om een globaal beeld te krijgen

vrijdag 30 december 2022 02:07
Spread the love

‘Slavernij en Beschaving, geschiedenis van een Paradox’ werd uitgegeven door Ambo|Anthos in 2021. Het boek beschrijft de evolutie van het slavernij verleden in de Griekse, Romeinse en Islamitische wereld en dan de relatieve rust tot de ontdekking van ‘De Nieuwe Wereld’. Het is een ingewikkeld verhaal, maar je bent heel tevreden als je tot het einde van het boek gaat.

Karwan Fatah-Black (1981) is universitair docent koloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Eerder schreef hij Eigendomsstrijd (2018) en werkte hij mee aan de Wereldgeschiedenis van Nederland. Fatah-Black is lid van de denktank die betrokken is bij de grote tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum volgend voorjaar. Op 1 juli 2020 hield hij de jaarlijkse Keti Koti Lezing.

Ambo|Anthos uitgevers bekleedt al meer dan een halve eeuw een vooraanstaande positie in het Nederlandstalige literaire landschap. De constante kwaliteit van het veelzijdige fonds heeft Ambo|Anthos tot een van de meest succesvolle uitgeverijen gemaakt. Met een bevlogen team blijven we creativiteit combineren met durf en ondernemerschap om ons fonds beeldbepalend te laten zijn in Nederland en Vlaanderen. Tot Ambo|Anthos uitgevers behoren ook dwarsligger, Hard Gras en Loft.

De bedoeling is om dit non-fictie werk weer onder de aandacht te brengen omwille van de excuses van Mark Rutten minister-president van Nederland. Daar werden in vergelijking met België wel excuses gegeven in verband met het slavernij verleden van Nederland. In België ging het over een spijtbetuiging van Koning Filip voor de kolonisatie van DRC, Rwanda en Burundi. In Nederland werden echte formele excuses geuit door Rutten, terwijl in België dit nog niet zo duidelijk het geval is.

In het boek wordt eerst slavernij in de Griekse, Romeinse en Islamitische wereld besproken. Er werd vroeger een grote fout gemaakt dat ,bij de opkomst van het Christendom, de slavernij verminderde, dit is niet waar. Deze heeft nog eeuwen voortgewoed. Tijdens het Romeinse rijk waren in sommige steden 37% slaven en in de Griekse wereld waar dit voornamelijk huishoudslaven.

In de Islamitische wereld hebben ze weinig conflicten gevonden tussen slaafgemaakte en slaafeigenaars. De bekendste slavenopstand is ‘a Revolução do Mâlé’, waar tot slaaf gemaakt moslimkrijgers een maand lang in Bahía, Brazilië, het vuur aan de lont hebben gebracht van de slavendrijvers.

Met de Atlantische slavenhandel hadden de Europese landen weinig te maken, officieel dan, want slavenhandel was verboden in het land van oorsprong. Natuurlijk hadden zij geen recht om de trans-Atlantische slavenhandel te controleren. Er ontstonden sinds de 17de Eeuw proslavenhandel groepen in de koloniserende landen. Zij moesten redenen zoeken om iedereen ervan te blijven overtuigen dat dit een goede zaak was.

Het was echter duidelijk dat zonder slavenhandel de economie van de Nederlanden zou instorten. Toch ontstond in 1793 de opstand in Ayiti, die er voor zorgde dat in heel het Franse Rijk de slavenhanden werd afgeschaft. Echter voerde Desalinnes, ‘één van de leiders van de opstand dwangarbeid in om militaire strategische bouwwerken te ontwikkelen…’

Dit is de eerste kolonisator die afstand neemt van slavenhandel, daar volgt Engeland midden-negentiende eeuw en Brazilië in 1888. Nu nog zijn er veel gedenkstenen van slavendrijvers en kolonisatoren. Het is duidelijk dat extreemrechts hier stemmen mee scoort omdat ze hulde brengt aan deze monumenten en ideeën.

Het boek is goed geschreven, en heeft een interessante opbouw. Soms een beetje complex, ik vraag me af of je geen voorkennis moet hebben. Bij ons in België is de narratieve heel anders over dit soort zaken. Nederland was een land dat internationaal was georiënteerd, terwijl België veel meer banden had met Engeland.

Taal: Nederlands

ISBN: 9789026355028

Pagina’s: 192 pagina’s

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!