De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Senaat doet zitjes van de hand

Senaat doet zitjes van de hand

maandag 30 mei 2011 13:17
Spread the love

Huidige regering is schijnregering

Eind april 2010. De federale regering van ons land valt. Verkiezingen worden uitgeschreven en nog even later zit de regering van lopende zaken in het zadel. Voorlopig. Tot een nieuwe regering is samengesteld.

Alleen, dat lijkt niet te gebeuren. Eén jaar na de val van de regering staan de politieke onderhandelaars schijnbaar geen stap verder. Het Belgische volk is getuige van een nooit eerder geziene politieke impasse.

Maar hoe zit het met de politieke infrastructuur? Tot nog toe zetelde de regering van lopende zaken in Kamer en Senaat. Echter, daar lijkt verandering in te komen. De ontslagnemende regering Leterme II verzet zich tegen de realiteit van het politieke bestuur dat we sinds een jaar kennen onder de vorm van een ‘schijnregering’.

Voor de burger lijkt een ‘echte’ federale regering geen tekort zolang de regering van lopende zaken haar werk doet. Maar niets is minder waar. Een regering van lopende zaken is gebonden aan bepaalde restricties en heeft dus niet dezelfde slagkracht als een volledig bevoegde regering.

Om de ernst van de situatie te onderlijnen hebben de parlementsleden van Leterme II beslist niet langer gebruik te maken van Kamer en Senaat om het bestuur van lopende zaken uit te oefenen.

Een parlementariër spreekt: “Het parlement werkt al een jaar lang in abnormale omstandigheden. De legitimiteit van de regering van lopende zaken komt heel erg in het gedrang. Het heeft geen zin meer om nog langer te doen alsof de politieke realiteit logisch of normaal is. De huidige regering is een schijnregering. We willen er bij de huidige onderhandelaars nogmaals op aandringen snel hun politieke verantwoordelijkheid op te nemen. Om onze onvrede te benadrukken zullen we vanaf maandag 9 mei de activiteiten van lopende zaken infrastructureel verplaatsen. Kamer en Senaat zullen niet langer samen komen in Wetstraat 16. We verhuizen naar een neutrale locatie in het Brusselse.”

Neveneffect van de afwezigheid van een ‘echte’ federale regering is de oplopende schuld. Om tegemoet te komen aan de steeds groter wordende financiële put, werd beslist de rode zetels van de Senaat per opbod te verkopen.

De opvolgers van de huidige regering zullen niet enkel hard aan de heropbouw van het vertrouwen in de politiek moeten werken. Ook het parlementsgebouw zal (hopelijk binnenkort) toe zijn aan vernieuwing.

*Dit artikel is een bijdrage van de website http://www.hetvolkregeert.be.  De website verzet zich tegen de afwezigheid van een regering op een aparte wijze. Deze en andere bijdragen op Het Volk Regeert.be zijn satirisch op te vatten.

    * Share this

take down
the paywall
steun ons nu!