De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De waanzin van marktwerking in Nederlandse gezondheidszorg: samenwerking tussen huisartsen beboet, concurrentie verplicht.

Samenwerking tussen Nederlandse huisartsen zwaar beboet. Verplicht om met mekaar te concurreren.

dinsdag 3 februari 2015 19:19
Spread the love

Volgens de Mededingingswet moeten huisartsen concurreren met
elkaar. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), de kartelwaakhond van de
overheid, ziet er streng op toe dat huisartsen wel concurreren en niet stiekem
samen optrekken. De ACM legde de LHV in 2012 een forse boete op van 7,7 miljoen
euro omdat de LHV naar de mening van de ACM concurrentie onvoldoende
stimuleerde.

In een
opinie in de Volkskrant Laat
huisarts samenwerken: Zorgcontract in strijd met artseneed
schrijft
huisarts Hans Gimbel dat het doorvoeren van marktprincipes in de huisartsenzorg
is buitengewoon onverstandig is. Hier enkele uittreksels:

“Van de huisartsen die wel tekenden, is 92 procent het niet
eens met het contract, zo bleek uit een onderzoek van de Landelijke Huisartsen
Vereniging (LHV). (…)  De Mededingingswet
is ingevoerd om marktwerking in de zorg mogelijk te maken. Huisartsen moeten
concurreren met elkaar. In de zorg is dat wat ongelukkig omdat je juist moet
samenwerken om goede zorg te kunnen verlenen. De Autoriteit Consument &
Markt (ACM), de kartelwaakhond van de overheid, ziet er streng op toe dat
huisartsen wel concurreren en niet stiekem samen optrekken. De ACM legde de LHV
in 2012 een forse boete op van 7,7 miljoen euro omdat de LHV naar de mening van
de ACM concurrentie onvoldoende stimuleerde. De LHV mag volgens de
Mededingingswet dus niet landelijk namens de huisarts onderhandelen. De
regionale huisartsenorganisaties mogen het om dezelfde reden niet. De enige
mogelijkheid is dan nog dat iedere huisarts individueel onderhandelt.(…)  Duidelijk werd gemaakt dat een aantal zaken
in het contract strijdig zijn met de artseneed. Een arts hoort zijn patiënt
onafhankelijk te kunnen adviseren. In het aangeboden contract staat echter dat
de huisarts een geldelijke beloning krijgt als hij zijn patiënt naar een door
de zorgverzekeraar gecontracteerd laboratorium stuurt. Dat hoort niet, de
huisarts hoort geen belang te hebben bij het verwijzen van een patiënt voor
diagnostiek of behandeling.”

Over de nefaste gevolgen van de marktwerking heb ik reeds
volgende bijdragen gepost:

Nederlandse
huisarts getuigt: “Wie marktwerking zaait, zal graaiers oogsten”

22
procent Nederland stelt gezondheidszorg uit om financiële redenen

Nederlandse
gezondheidszorg wordt supermarkt geneeskunde

In
Nederland wordt de huisarts koopman

take down
the paywall
steun ons nu!