De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Screenshot Youtube
Screenshot Youtube

Rusland ontmaskert CNN-journalist voor de propagandist die hij is

dinsdag 16 mei 2023 23:21
Spread the love

Een CNN-verslaggever daagde op het St. Petersburg International Economic Forum in 2022 de perswoordvoerster van het russische ministerie van Buitenlandse Zaken Maria Zakharova uit door te zeggen: “Dit is een op regels gebaseerd forum voor de hele wereld”… waarop Zakharova de journalist ontmaskerde als propagandist, die door CNN ontslagen zou worden als hij dat niet zou zijn.

Door Eric Zuesse; 25 maart 2023

Oorspronkelijke titel: “Watch Russia expose CNN ‘reporter’ as propagandist CNN would fire if he weren’t

Betreffende Youtube video: “Zakharova defeated a CNN journalist! Watch until the end!” (duur: 24min18sec)

Alternatieve link naar video

Deze CNN-verslaggever, Frederik Pleitgen, daagde op het St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) op 16 juni 2022 de Russische perswoordvoerster Maria Zakharova uit door te zeggen: “Dit is een op regels gebaseerd forum voor de hele wereld“, verwijzend naar de door het V.S.-regime zelfgecreëerde ‘regels’ in plaats van de bestaande internationale wetten, maar daarna schakelde hij abrupt over op de bewering dat de Russische invasie van Oekraïne ‘een schending is van het internationaal recht’. Zij legde daarop uit dat dat niet zo is.

Tijdens het proces, en in de reacties op de navolgende interventies van Pleitgen, toonde Pleitgen niet alleen onwetendheid over de geschiedenis die tot deze invasie had geleid en haar had voortgebracht. Hij verwierp zelfs het idee dat de geschiedenis aan Rusland geen realistisch alternatief had gelaten voor een invasie nadat, in reactie op de formele presentatie door Rusland op 17 december 2022 van hun essentiële basiseisen op het gebied van nationale veiligheid, waaronder een belofte dat Oekraïne niet zou worden toegelaten tot de NAVO, op 7 januari 2022 zowel de Verenigde Staten als de NAVO niet alleen nee zeiden, maar ze zelfs weigerden om over die eisen te onderhandelen.

Rusland maakte zich zorgen omdat Oekraïne van alle landen de dichtst bij Moskou gesitueerde grens heeft, op slechts 480 km afstand. En met Oekraïne in de NAVO zou daarom het zeer reële gevaar ontstaan dat Amerika zijn kernraketten op slechts 480 km afstand van het Kremlin zou kunnen plaatsen en zo in staat zou zijn om het russische centrale commando binnen slechts vijf minuten na lancering te vernietigen.
Maar Amerika en zijn NAVO weigerden hier zelfs maar over te onderhandelen. Rusland werd dus door de VS en de NAVO gedwongen om deze eis manu militari zelf aan Oekraïne op te leggen.

Zakharova bracht ook de amerikaanse invasie en bezetting van Irak ter sprake, dat eigenlijk een land was dat niet het minste gevaar voor de nationale veiligheid van Amerika betekende, maar waar Amerika binnengevallen is uitsluitend op basis van leugens. Ze bracht ook vele andere gevallen ter sprake waarin de amerikaanse regering schaamteloos niet de amerikaanse “op regels gebaseerde” internationale orde had geschonden, maar wel de internationale wetten van de VN (zoals in Kosovo, Syrië, Libië en Oekraïne zelf). Ze wees erop dat “internationaal recht geen buffet is waar je alleen datgene uitpikt waar je van houdt en wat je wilt.”

Pleitgen onderbrak haar daar en zei: “Dus u erkent dat u het internationaal recht schendt.” Ze had dit niet gezegd of gesuggereerd. Zakharova bood Pleitgen vervolgens aan om Donetsk, Loehansk, de Krim, enz. te bezoeken en daar met gewone mensen te spreken en hen hun mening te vragen, maar dat weigerde hij. Ze vroeg hem toen om in gesprek te gaan met de journalisten aanwezig in die zaal, en die in die regio’s wonen, en dat weigerde hij ook.
Toen, (op 21m39s) opende ze de vragen naar andere journalisten. Eén van hen pleitte bij “onze collega van CNN” om samen Donetsk en Luhansk te bezoeken en daar met gewone mensen te spreken. Hij reageerde niet.

Zakharova brak toen in met: “Ik zal je zeggen, CNN kan zich dit niet permitteren omdat het hoofdkantoor van CNN in de VS gevestigd is. Ze zullen daar [Donetsk, Loehansk…] nooit naartoe gestuurd worden, omdat ze dan de waarheid moeten vertellen. […] Je zou nooit de permissie krijgen om dit materiaal [wat hij zou vinden] ooit te laten zien. Dat weet jij beter dan ik. En deze dingen zullen nooit op CNN verschijnen, want dan zouden de zogenaamde contractdemonstranten rond het CNN-hoofdkwartier gaan defileren. En je bazen zullen je cancelen, net zoals ze al diegenen cancelen die de waarheid laten zien.” (Ik ken persoonlijk dergelijke gevallen.)

Natuurlijk werd niets van die ontmoeting uitgezonden door CNN. Maar je kunt het daar zien en horen. Het legt eigenlijk niet alleen CNN bloot, maar heel Amerika’s mainstream en veel van Amerika’s ‘alternatieve’ ‘nieuws’-media, omdat alles wat ze daar zei historisch waar en accuraat was maar door hen allemaal verdoezeld wordt. Dat is het amerikaanse regime.

—————————–
Het nieuwe boek van onderzoekshistoricus Eric Zuesse, AMERICA’S EMPIRE OF EVIL: Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change, gaat over hoe Amerika de wereld na de Tweede Wereldoorlog overnam om haar tot slaaf te maken van amerikaanse en geallieerde miljardairs. Hun kartels onttrekken de rijkdom van de wereld door controle over niet alleen hun ‘nieuws’-media, maar ook over de sociale ‘wetenschappen’ – door het publiek te bedriegen

Bron: The Duran (theduran.com)

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!