De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Rojava is niet alleen! Verklaring van internationale solidariteit

Rojava is niet alleen! Verklaring van internationale solidariteit

zaterdag 9 november 2019 17:29
Spread the love

Angela Davis, Arjun Appadurai, Toni Negri, Donna Haraway, Noam Chomsky, David Graeber en een grote groep van persoonlijkheden en intellectuelen uit de hele wereld geven uiting aan hun “solidariteit met de strijd van de Koerden en de inwoners van het noorden van Syrië”. Zij schreeuwen hun “woede” uit tegen deze “kapitalistische en patriarchale aanval van de Turkse staat” onder het stilzwijgen van de Europese Unie en internationale organisaties.

De solidariteitsverklaring dateert van 14 oktober, de etnische zuivering vindt nog volop plaats:

In antwoord op de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Syrië, waartoe president Donald Trump en zijn Turkse tegenhanger Recep Tayyip Erdogan besloten hebben.

In afwachting van de volgende militaire aanval op de vrije mensen in Rojava mogelijk gemaakt door deze deal, achten wij het dringend en noodzakelijk om het volgende te zeggen:

1. Het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië, bekend als Rojava, is het eerste politieke, anti-kapitalistische project in het Midden-Oosten dat op basis van het Democratisch Confederalisme een alternatief begrip van sociale organisatie bevordert dat is gebaseerd op de beginselen van niet-statelijke autonomie, zelfbeschikking, directe democratie en de strijd tegen het patriarchaat. De autonomie van Rojava is een mogelijke utopische wereld waarin interculturaliteit, andere rechtvaardige genderverhoudingen en respect voor Moeder Aarde dag op dag ontwikkeld worden. Rojava toont aan dat we ons niet moeten neerleggen bij de wreedheden van deze tijd.

2. Het eerste resultaat van de strijd voor autonomie in Rojava is het tegenhouden van de islamitische staat en haar fundamentalisme. Vandaag de dag ondermijnt deze overeenkomst (de Turks-Amerikaanse overeenkomst, noot v.d.r.) de inspanningen van de door de Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), waardoor de belangrijke prestaties die tot nu toe in Syrië tegen IS zijn geleverd in gevaar komen. In feite zullen de Koerdische strijdkrachten zich moeten verplaatsen om de noordelijke grens van Rojava te beschermen tegen de Turkse invasie.

3. De oorlog tegen de autonomie van Rojava, die gebouwd is op de ruïnes van de Syrische staat, is al jaren systematisch aan de gang: aanvallen en invasies zijn de norm. Na de terugtrekking van de Amerikaanse strijdkrachten uit de Turks-Syrische grens wordt deze dreiging nog gevaarlijker en wordt de vijandigheid van Turkije ten opzichte van degenen die strijden voor democratie een reëele dreiging van genocide.

Om deze redenen betuigen wij, ondertekenaars van deze verklaring – geleerden, studenten, activisten, sociale en politieke organisaties, mensen die coördineren en zich verzetten – onze solidariteit met de strijd van de Koerden en het volk van Noord-Syrië, en roepen wij onze woede uit over deze laatste kapitalistische en patriarchale aanval van de Turkse staat, die plaatsvindt in het luide en medeplichtige stilzwijgen van de Europese Unie en de internationale organisaties, en laten wij zien hoe de mensenrechten alleen worden verdedigd als zij zich aan de wetten van de markten houden.

Het verdedigen van Rojava betekent het verdedigen van zij die zich elke dag verzetten tegen de oprukkende wreedheden, zowel in het Midden-Oosten als in elk ander deel van de wereld.

Deze verklaring is een kreet van woede, verontwaardiging en solidariteit met onze Koerdische broeders en zusters, die strijden en sterven in naam van vrijheid en democratie.

Que viva la vida! Que muera la muerte!
Rojava is niet alleen!

De toenmalige lijst van ondertekenaars:  klik hier

Vertaling in het Franse mediapart: https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/141019/le-rojava-n-est-pas-seul-declaration-de-solidarite-internationale

#riseup4rojava #defendrojava #saverojava

Enkele websites:

Home

https://www.koerdischinstituut.be

https://defendonsrojava.noblogs.org/

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!