De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Robert Devriendt

Robert Devriendt

woensdag 22 oktober 2014 13:24
Spread the love

Bron: New Link (Boekhandel De Reyghere Brugge)

Ik mag dan wel een dom blondje zijn, ik begrijp niet hoe
boekhandelaars zo slordig kunnen omspringen met taal in hun ‘openbare
berichtgeving’. Hun Nederlands zou toch onberispelijk moeten zijn? Of zie ik
dat verkeerd?

Dat ik nu voor de derde keer een artikel van Boekhandel
De Reyghere uit Brugge onder de loep neem, komt doordat het een van mijn favoriete
boekhandels is. Meer moet u daar niet achter zoeken.

Ziehier de oogst uit de nieuwe nieuwsbrief:

Voor Robert
Devriendt staat de wereld niet stil. Vorig jaar verscheen immers het
literair-artistieke boek ‘Scènes’, een overzicht dat het verhalende en
filmische van Devriendt’s werk als uitgangspunt gebruikte en daar
teksten van Vlaamse auteurs en dichters aan koppelde. Daarbij kreeg zijn
werk nieuw onderdak in de Londense Galerie Marlborough. Deze befaamde galerie
organiseert dit najaar van 28 oktober tot 23 decembereen ruime éénmanstentoonstelling
met Devriendt onder de titel ‘Unsolved Cases’. Een grote verwezenlijking die
gepaard gaat met een omvangrijke, nieuwe publicatie rond zijn werk.

(…) Een interview met Eva Wittocx en essays van Lorenzo Benedetti, Edwin Carels
en Michael Amy zorgen voor een verdiepende benadering op zijn
fijnzinnige werk.

We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen voor deze feestelijke
inhuldiging. (…)

We verwachten u op zaterdag 25 oktober om 11u te boekhandel De Reyghere.

Commentaar:

*Devriendt’s werk.
De bezits-s wordt aan de naam vastgemaakt: Jans boek, Freds fiets, Michels
bril, Barbiers auto. Tenzij de uitspraak van de naam eindigt op een lange
klinker (Eva’s dagboek) of een sisklank (Thomas’ boekhandel). Als de naam
eindigt op een doffe e wordt de s eraan vastgemaakt: De Reygheres aanbod.

*Auteurs en
dichters.
Men spreekt van een
pleonasme als een deel van de betekenis van een woord of een woordgroep nog
eens, ‘dubbelop’, door een ander woord wordt uitgedrukt. Een dichter is ook een
auteur, dus is het woord dichters overbodig.

*Dit najaar van 28 oktober tot 23 december. Hetzelfde geldt hier: ‘van 28 oktober tot 23
december valt in ‘dit najaar’. Door ‘van 28 oktober tot 23 december’ tussen
twee komma’s te plaatsen, vermijd je deze fout. Tussen de komma’s staat dan een
verduidelijking van ‘dit najaar’.

*Eénmanstentoonstelling. De accenten
op het woord één vallen steeds weg in een samenstelling: eenmansbedrijf,
eengezinswoning, eenmanstentoonstelling.

*Een verdiepende
benadering op.
Een voorbeeld van contaminatie: een verhaspeling van woorden
of uitdrukkingen met een verwante betekenis. Moet worden: ‘een verdiepende
visie op’  of ‘een verdiepende benadering
van’.

*Verwelkomen voor.
We verwelkomen iemand op een
inhuldiging.

*Te boekhandel De Reyghere. Moet worden: in boekhandel De
Reyghere. Het voorzetsel ‘te’ wordt wel (formeel) toegestaan voor plaatsnamen:
te Brugge, te Amsterdam (al krijgt ‘in’ de voorkeur).

take down
the paywall
steun ons nu!