De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ritueel slachten verbieden?

Ritueel slachten verbieden?

maandag 16 mei 2011 12:15
Spread the love

Religieuze tradities bij moslims en Joden om tijdens feestdagen dieren ritueel te slachten zorgen voor heibel in de keet. Vooral van uit de rechterzijde wordt hier omtrent verwarring gespuid. Communicatie Anders is een project van VOEM vzw. (1) Op donderdag 19 mei 2011 vertoont men in Antwerpen de reportage ‘Het Offerfeest: Is verdoving een stap te ver?’. Gevolgd door een publieksdebat.

Offerfeest

De video reportage is van de hand van Rachida El Garani en is om 19u45 gratis te zien in de zaal Rubens, Statiestraat 175 te Berchem. Ze leert wat het Offerfeest betekent voor Moslims en werpt een licht op het ritueel. Ze zoekt ook een antwoord op de vragen over het al dan niet verdoven van dieren bij de rituele slachting. (Bekijk hier de trailer) (2)

Het panel dat het debat zal inleiden is indrukwekkend. Met Fatima Bali als moderator en Monica De Coninck als Schepen van Sociale Zaken, Luc Bungeneers als Schepen van Dierenwelzijn, Abraham Malinsky als Rabbijn en Hoogleraar, Mohamed Achaibi als woordvoerder van de Moslimexecutieve, Iqbal Qureshi als voorzitter van Halal Food Councel, Michel Vandenbosch van Gaia en de Imam Nordine Taouil.

‘Erst kommt das Fressen’

De mens is een raar beest. Hij is de georganiseerde massa moordenaar van zijn eigen soort – uniek in de dierenwereld – en vernietigt ongeremd de eigen biologische biotoop, de planeet en andere levende wezens. Zijn expansiedrang wordt een gevaar voorde kosmos die hij wil koloniseren. Hij is een omniovoor, een alles eter die gebouwd is om vlees te vreten. Hij is niet zoals de kalkoengier een nuttige aaseter en doodt dus zijn prooi. Meer, hij kweekt zijn vlees op industriële schaal, als onderdeel van zijn beschaving.

Raar beest… Terwijl zijn slachthuizen druipen van het bloed en de ingewanden, terwijl de kreten van stervende dieren er weerklinken heeft hij dieren lief op het absurde af. Vertedert kijkt hij naar het speelse kalfje in de weide om het nadien mals te braden. Verontwaardigt is hij om dierenleed, behalve bij de beenhouwer. Hij smeert filet americain op de boterham van zijn nageslacht wanneer het naar de kinderboerderij trekt.

Die ambigue mentaliteit leidt tot controversiële standpunten. ‘Erst kommt das Fressen, dann die Moral’, dichtte Bertold Brecht. Wie hongert is niet kieskeurig. ‘Biologisch verantwoord eten is iets voor hen met geld’. Dat is juist en verklaard waarom Groen! als een elitaire ‘niche’ beschouwd wordt door de klanten van de Aldi. Het casino kapitalisme, de vrije markt zijn genadeloos : ‘Eten of gegeten worden!’, ‘De grote vissen eten de kleine!’.

Vaag schuldgevoel

Toch kan vegetarisch of veganistisch leven zinvol zijn. ‘Animal Freedom’ : ‘Door de bio-industrie vindt roofbouw plaats op de aarde, het milieu, de menselijke gezondheid en het dierlijk welzijn’. Anders gaan leven en eten is niet extremistisch, maar een daad van verzet tegen de verder schrijdende ecologische ramp. Ook dat is een bijdrage aan onze beschaving. (3)

Dieren rechten bewegingen doen het goed in de rijke wereld. De ‘oude’, meer klassieke Dierenbescherming blijft nodig om als luxe beschouwde huisdieren die in een onverantwoordelijk moment aangeschaft worden, op te vangen in asielen. Velen eindigen daar met ‘een spuitje’. Gaia is militant. Soms duiken bijna terroristische groepen op, zoals het Animal Liberation Front (ALF).

Mensen zijn dieren en eten andere dieren. Dus slachten ze dieren. Ze doden levende wezens waarvan dagelijks bewezen wordt dat ze intelligenter en gevoeliger zijn dan de arrogante homo sapiens vermoedde. Zorg voor dieren uit eigen belang wordt liefde voor dieren. Het dier als hongerstiller werd een nabij levend wezen, alhoewel vooral virtueel. We weten àlles van beesten, National Geographic-TV is een hit. Door de verstedelijking menen evenwel meer kinderen dat eieren in de fabriek aan de lopende band  gemaakt worden.

Er leeft een vaag schuldgevoel over onze verhouding tot andere dieren, de woon cultuur vergroot de afstand tussen mens en dier. Mussen blazen de aftocht door gebrek aan nestel plaats tussen al dat isolerende beton. Dat schuldgevoel, het onbekende en de daarbij knagende angst wordt door extreem rechts in haar leugenachtige propaganda oorlog gemanipuleerd.

Hoedt je voor de ‘zuiveren’

Fascisten als Wilders en De Winter zijn de racistische erfgenamen van hen die miljoenen democraten in de uitroeiingskampen vergasten. Ze maken deel uit van de volgelingen van het ‘Imperium’ dat wereldwijd massa vernietigingswapens inzet tegen volkeren die voor hun vrijheid vechten.

En jawel, zij werpen zich op als dierenbeschermers… Het doet denken aan de ‘hondenliefhebber’ Hitler die liefdevol poseerde met zijn Mechelse scheper, Wolf, terwijl Joden, communisten, democraten ‘vernichtigd” werden. Deze slachtpartij had veel rituele kenmerken, het ging om mensen.

Fascistische, nazistische bewegingen hadden en hebben van uit hun Bloed, Bodem- Eer en Trouw ideologie een obsessie voor het ‘zuivere’, voor ‘terug naar de natuur’, voor het niet ‘vervuilde ras’, voor ‘het gezonde’, voor de ‘authentieke Vlaming’ van Bart De Wever en C°. Ook N-VA heeft zich op het ‘ritueel slachten’ geworpen. Het past niet in de ‘Vlaamse identiteit’, wat dat ook zijn mag. Hoedt je voor de ‘zuiveren’…

Extreem rot en ongezond

Deze extreem rechtse obsessies leven nog, vooral in Vlaanderen. Ook  in ‘democratische’ partijen. Zoals justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) bewijst met zijn oproep om de collaboratie met de nazi’s in WOII ‘te vergeten, want het gaat om het verleden’. (15/05/11) De man weigert in te zien dat, dat ‘verleden’ in geheel Europa in opmars is.’Een deel van de Vlaamse politieke wereld valt buiten het democratisch veld’, reageerde FDF-voorzitter Maingain hier op. Hij heeft gelijk.

Jacky Morael van Ecolo  meent dat Vlaanderen ‘extreem rot, ongezond en antidemocratisch is’. Hij heeft gelijk. Hij bedoelt niet rot vlees. Maar een Vlaanderen dat zich opwindt om het gezonde ‘halal’ voedsel van de Moslims, omdat het ‘onze identiteit’ zou besmetten. Dat de samenwerking van de ‘zuivere’ Vlaams nationalisten met de ‘SS’ in naam van de hemelse vrede wil ‘vergeten’. Dat ‘kosher’ Joods vlees, op basis van ritueel slachten, in een antisemitisch sfeertje verdacht maakt.                                                                                                                                                                                  

Dieren lijden

Verdedigers van dieren rechten, let op je zaak en mijdt extreem rechts wanneer het met haar dubbele agenda hypocriet protesteert tegen ‘ritueel slachten’. Kritiek op het ritueel slachten komt van hen die de multiculturele samenleving, die verdraagzaamheid en diversiteit dood verklaren. ‘Ritueel slachten’ klinkt ‘vreemd’ en gewelddadig, bedreigend. ‘Gefundenes Fressen’ voor extreem rechts, laf gevolgd door links dat stemmen wil vissen in de vijver van de middenklasse die per definitie massaal angstig en xenofoob reageert.

De ‘multicul’ zou verleden tijd zijn, een vergissing van links. Een deel van links haast zich inderdaad om op dit punt de rangen van rechts te vervoegen. Zoals in die kringen ook de armsten,  het in de arbeidersstrijd zogenaamd  onbruikbaar ‘lompenproletariaat’ blijft ronddwalen. (Lees over de multi culturele samenleving de bespreking van het boek Links van de kerk, van Prof. Jan Blommaert door Pieter-Paul Verhaeghe) (4)

Lijden dieren wanneer ze voor consumptie gedood worden ? Ja ! Allen. Vooral zij die op industriële schaal in de slachthuizen van onze welvaart maatschappij sterven. De daar zogenaamd toegepaste verdoving – het schieten van een pen in de hersenen – mislukt in veel gevallen en dieren sterven na een lange doodstrijd. Bij het ritueel slachten met een vlijmscherp mes wordt de halsslagader in een fractie van een seconde over gesneden en is het dier na 10 à 20 seconden hersendood.

Vis, biefstuk en prei

In beide gevallen gaat het om lijden, ook tijdens het vetmesten en het vervoer naar de slachtbank. Lijden hoeft geen deel van het leven te zijn, zoals de katholieke kerk het sadistisch wel stelt. Onze biefstuk heeft een lijdensweg achter de rug. Ook de vis op ons bord. Of is het zicht van miljoenen zeedieren die in de netten stikken terwijl de vissers er met hun laarzen doorheen stappen meer aanvaardbaar dan een schaap dat ritueel geslacht wordt ? Zelfs planten hebben – nu bewezen – gevoel en kunnen communiceren. Gaan we de prei en de haring eerst verdoven?

Nadenken hoe we als dieren met andere dieren en planten omgaan moet intenser gebeuren. Als atheïst lees ik religieuze geschriften en vind daar in verwijzingen. Hoe met de dieren, onze buren leven is een humanistisch vraagstuk dat veel zegt over de menselijke aard. Filosofen buigen zich er over. Ook Jan met de pet moet dat doen. Het zinloos doodtrappen van een kever of dood meppen van een vlieg is moord op een wonder van de natuur. ‘Ritueel slachten’ is echter niet barbaars, maar juist een gevolg van die eeuwen oude humane belangstelling en het zoeken naar oplossingen om ethisch verantwoord aan ons eten te geraken.

Wat er toe leidde dat sommige dieren – apen, koeien, vogels,… – als heilig beschouwd worden. De Joodse godsdienst heeft een sterke band met de natuur. Mystici in alle religies zijn er mee verbonden. De werken van de Joods-Russische-Franse schilder Marc Chagall (1887-1985) druipen van de mystiek en de innige verbondenheid met de natuur, de kosmos, de dieren, erotiek, humor en het fysiek belijden van de religie door orthodoxe Joden. Metafysica en aards materialisme als een geslaagd huwelijk. (Het oeuvre van Marc Chagall) (5)

Laat je niet verdoven

Het debat over ritueel slachten bij Moslims en Joden in België, dat rustig confronteren met de gebruiken bij het doden van dieren voor consumptie in de West-Europese christelijke traditie,maakt deel uit van de onvermijdelijke en gewenste toenadering tussen culturen in deze wereld met steeds minder grenzen. Een mix van culturen is een verrijking en belet inteelt. Intellectueel en in bed.

Geef extreem rechts geen kans om van dit thema een hetze tegen ‘de Anderen’ te maken. Hun vunzige vergiftiging van de geesten ligt in dezelfde orde van grootte als de in de jaren dertig en in WOII geuite beschuldiging dat Joden rituele moorden pleegden op christelijke kinderen om hun bloed te drinken. En katholieke altaren ontwijdden door er de hosties te doorboren…

Is ‘verdoving een stap te ver ?’. De verdoving van de vrije mening en het recht op godsdienstbeleving of het ongelovig zijn, is dat zeker. Laat je niet verdoven. 

1 – ‘Voem’  www.voem-vzw.be

2 –  ‘Trailer’  http://www.youtube.com/watch?v=z3Brmrb7RsY

3 –  ‘Animal Freedom’  www.animalfreedom.org/paginas/opinie/gezond_eten.html

4 –  ‘Links van de kerk’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/05/04/mythe-van-de-linkse-kerk-doorprikt-een-recensie

5 – ‘Marc Chagall’  www.abcgallery.com/C/chagall/chagall.html

take down
the paywall
steun ons nu!