De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Regering Bourgeois I: doodgraver van het jeugdwerk

Regering Bourgeois I: doodgraver van het jeugdwerk

dinsdag 12 augustus 2014 18:02
Spread the love

Na de uitstekende open
brief van Bram Van Haelter (te vinden op https://www.dewereldmorgen.be/blog/bramvanhaelter/2014/08/12/jova-scouts-gentbrugge-brief-aan-regering-bourgeois-i)
dacht ik dat het misschien eens tijd werd om mijn geaarzel opzij te zetten en de vele cijfers die op ons werden
afgestuurd eens mooi op een rijtje te zetten.

Ook ik heb er namelijk al 17 jaar
scouting opzitten, van kapoen tot groepsleiding. En ook ik was met verstomming geslagen
door de cijfers die door De Morgen
naar buiten werden gebracht.[1] Maar liefst 200 miljoen euro
moet er bespaard worden in de sociaal-culturele sector, elk jaar, goed voor een sanering van 1 miljard euro gedurende
de gehele legislatuur. Niet niks, als we er de cijfers voor 2013 op nakijken:
het budget van Cultuur bedroeg toen ongeveer 445 miljoen euro[2], voor Jeugd spreken we over 72 miljoen.[3] Met andere woorden, we spreken hier over een besparing van 200 miljoen
euro op een budget van net iets meer dan 500 miljoen. Of laten we in onze
goedheid de schatting van Bert Anciaux uit De
Standaard
nemen, die sprak over 800 miljoen.[4] Hoedanook gene kattepis, zou
ex-nieuwslezer en hedendaags N-VA’er Jan Becaus zeggen.

Een besparing van pakweg een derde
tot een vierde van het budget dus. En dat voor een regering die het volgende in
zijn visietekst schrijft: “We ondersteunen de sociaal-culturele sector zodat
die zijn voortrekkersrol kan blijven spelen en
houden daarbij rekening met de gewijzigde en diverse vormen waarop de Vlamingen zich
maatschappelijk engageren”.[5]

Niet dat deze regering zich écht hard wil inzetten voor jeugd, of zo lijkt het toch niet in hun regeerakkoord. In dat regeerakkoord van 167 pagina’s heeft het jeugdbeleid een volle pagina en 6
regels gekregen, met name op pagina’s 135-136. En dat voor een groep
Vlamingen die – zo zegt het regeerakkoord zelf – met “meer dan twee miljoen”
is.

Dat deze besparingen diep in het vel,
spier en bot van cultuur- en jeugdwerk zullen snijden is een understatement van
wat deze cijfers ons zeggen. Als deze Vlaamse regering het echt serieus meent om “de
sociaal-culturele sector te ondersteunen”, dan schrapt zij niet zomaar een
vierde van het budget. Als deze plannen doorgaan, wordt Sven Gatz minister van Cultuur en Jeugd op een kerkhof van verenigingen.

Want inderdaad, dit kan niet anders
dan tot hoger lidgeld leiden. Hoe verwacht een
Vlaamse regering, die zich blijkbaar zeer graag wil inzetten voor de jeugd in dit
land, dat de verschillende jeugdverenigingen nog in staat zullen zijn hun werk
goed te doen zonder de steun van een voldoende gefinancierd Verbond achter
zich? Hoe kan er nog kwaliteitsvolle vorming geboden worden aan nieuwe leiders en leidsters die zich jaar na jaar opnieuw als vrijwilligers aanbieden, als elk budget weggesnoeid wordt? Hoe kan het dat deze Vlaamse regering spreekt over inburgering van kansarme groepen en
tegengaan van armoede, terwijl zij net die groepen die nu al het moeilijkst hun
weg vinden naar jeugdwerk de weg verspert door het mes op de keel te zetten bij
de verenigingen, zodat deze gedwongen worden hun lidgeld te verhogen? Hoe kan het dat
deze Vlaamse regering zo blind is om het middenveld, dat zoveel mensen verbindt
in Vlaanderen, zo hard tegen de schenen te schoppen?

‘Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan’ is de slogan die deze Vlaamse regering zich heeft willen opspelden. Met deze besparingen kondigen zich echter 5 jaren van ontbinding en achteruitgang aan. En dan kan alleen maar afgesloten worden met wat Bram Van Haelter al zei in het slot van zijn open brief: “‘Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan’? Op deze manier hoeft het voor mij niet. En ik denk, hoop, dat ik voor een groot deel van jong Vlaanderen spreek. “

Stevige linker,

Frederik Van Autreve

Oud-groepsleider Scouts Hubert De Bruyker Gentbrugge

[1] http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1984537/2014/08/09/EXCLUSIEF-Dit-is-de-rekening-van-Bourgeois-I.dhtml

[2] http://www.cjsm.be/cultuur/financiering-en-subsidies/overzicht-van-de-vlaamse-begroting-voor-cultuur

[3] http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/begroting_uitgaven.aspx

[4] https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/08/11/gaat-nieuwe-regering-echt-45-procent-van-cultuurbudget-schrappen

[5] Visietekst Vlaamse
Regering 2014-2019, p. 22.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!