De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

RE: Movement X: Dictaturen en Dictaten

RE: Movement X: Dictaturen en Dictaten

zaterdag 14 januari 2017 22:17
Spread the love

Movement X artikel

Ik was in mijn vorige post al begonnen deze tekst te beoordelen. Ik had al genoeg gezeverd voor één post en besloot toen de rest van het project op te geven. Nu heb ik me bedacht. Het zit toch nog in mijn hoofd. Deze tekst heeft me zwaar getriggerd. Ik moet mijn reactie online dumpen om innerlijke vrede te kennen. En dan wegblijven van DeWeMo artikels. Movement X heeft mij getraumatizeerd. 

In het vorige deel hebben we geleert dat de vijand een racist en een neonazi is. Wie deze vijand exact is moet je tussen de lijnen lezen. Alvast DeStandaard, maar we zijn ambitieuzer dan dat. Het moet groter. Gooi er maar de mensen bij die Charlie Hebdo erg vonden, maar het ontslag van voorzitter JahJah niet zo erg. Want deze twee gebeurtenissen zijn hetzelfde. Hoeveel mensen zijn dat? Iedereen die niet bij Movement X zit? En je moet een neonazi en een racist en blank zijn om politieke posities te krijgen in België (of alleen Vlaanderen?), dus zijn de meerderheid vd belgische kiezers racisten en nazis. Dat voorzitter JahJah nog geen premier is is toch duidelijk racisme.

Laten we nu eens het voorbeeld van onze voorzitter Dyab Abou Jahjah erbij nemen: een persoon die een belangrijke en interessante rol speelde en nog steeds speelt in de ontmaskering van die zogezegde niet onderhandelbare westerse waarden.

Ik dacht dat het vorige stuk al ging over voorzitter JahJah. Heeft de schrijfster dit wel nagelezen? Dat kan verklaren.  

Niet zo lang geleden werd Dyab beladen met alle zonden van Israël. Voorpagina’s van grote Vlaamse kranten werden gesierd met titels als: “Wapens gevonden bij Abou Jahjah”. Hij zou zichzelf en zijn organisatie financieren met bloeddiamanten en de politie vond zogezegd kinderporno op zijn PC.

En dat overkomt alleen niet blanken zeker. 

Meer nog, de voormalige hoofdcommissaris van de Antwerpse politie kwam zelfs op nationale televisie uitleggen dat er politieke druk werd uitgeoefend om Dyab in de problemen te brengen.

Dus een hoofdcommissaris vd politie verdedigd hem op de nationale TV. Ik val van mijn stoel van zoveel institutioneel racisme tegen voorzitter JahJah.

Was het probleem van de politiek dat hij niet blank was? Dan zou dit vele niet blanken moeten overkomen, en bijna geen enkele blanke. Ik denk niet dat het probleem dat de politiek had met voorzitter JahJah was dat hij niet blank was. Heeft die commissaris dat gezegd? De politiek waren ook oneerlijk tegen Sharia4Belgium (heb tijdens mijn linkse episode hen nog verdedigd) en ze hebben hun gelijk gekregen voor hun overbezorgdheid.

Is er ooit één journalist ontslagen omdat hij/zij lasterlijke en valse informatie publiceerde over een burger van dit land?

Kweetnie. Ooit wel eens waarschijnlijk. Het gebeurt echter wel vaak dat media verkeerd zijn. Ook als het verkeerd is is het nieuws. Kijk maar naar de dingen die Trump zegt over andere mensen: dat is nieuws. Is dat racisme? Ik dacht dat het ging over racisme. Je ging uw stelling bewijzen aan de hand van voorzitter JahJah, en die stelling was dat we racisten zijn.

Is er ooit één redacteur aan de deur gezet hiervoor of een politiek functionaris die medeplichtig was?

Kweetnie. Jij bent degene die erover schrijft.

Waar was toen het morele kompas en het morele besef dat zulke schandalige leugens effectief gevolgen hebben op het dagdagelijkse leven van gewone mensen?

Gaat het nu over DeStandaard? Wat hebben zij indertijd gepubliceerd? Je smijt gewoon iedereen samen als het je uitkomt. Ze hebben hem toch een column gegeven?

Zeg je hier nu dat wat voorzitter JahJah zegt niet uitmaakt? 

Of valt laster ook onder de noemer van vrije meningsuiting, om maar te zwijgen van journalistieke deontologie?

Laster is een jurische term dus: nee. Maar ik denk dat er een uitzondering is voor publieke firguren, niet zeker. Is het niet aan voorzitter JahJah om ze aan te klagen? Als het racisme was dan bestaan daar organisaties voor gecreëerd door de blanke racistische neonazi politiek, om de één of andere reden.

De soap eindigde overigens niet daar. Er kwam nog een liberale premier aan te pas die in het parlement openlijk en zonder schroom opriep om de scheiding der machten met de voeten te treden om een onschuldige man te laten arresteren. Praktijken die schering en inslag zijn in dictaturen.

See Sharia4Belgium. Voorzitter JahJah is misschien geen terrorist, maar dat kunnen onze leiders niet weten, en hij is alvast iemand die verdeeldheid verspreid door bijvoorbeeld te promoted dat de immigrant onderdrukt word door de inboorlingen (heb naar jullie website gegaan).

Volgende keer het laatste stuk. Ik kom dit niet meer bekijken dus doe geen moetie met commentaren. Ik krijg daar stress van.

take down
the paywall
steun ons nu!