De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Project in de kijker: rehabilitatie van kinderen met hersenletsels in Nablus

maandag 5 maart 2012 16:43
Spread the love

Palestina Solidariteit ondersteunt vanaf 2011 een nieuw project in het Askar vluchtelingenkamp in Nablus op de Westelijke Jordaanoever.

In Nabloes dragen de Nablus Association for Social & Community Development en het Lokaal Comité voor Revalidatie zorg voor een zeer kwetsbare groep: kinderen met hersenverlamming en hersentumoren. Palestina Solidariteit wil hen daarbij helpen.

Wie zijn het Nablus Association for Social & Community Development en het Lokaal Comité voor Revalidatie?

De Nabloes Vereniging voor Sociale & Gemeenschapsontwikkeling is sinds 2008 gevestigd in de stad Nablus. Dit centrum werd opgericht door enkele personen van Askar (Nablus) om sociale initiatieven te bevorderen, vooral voor de jeugd. Wij bieden recreatieve en educatieve activiteiten, zoals taalcursussen en informatica opleidingen. Ook hebben wij een alternatief toeristisch programma in en rond Nablus en in de rest van de Westelijke Jordaanoever.  Daarnaast bieden wij producten aan van plaatselijke ambachten, zoals zeep, crèmes, borduurwerk, boeken etc.

Het Lokaal Comité voor Revalidatie (LCR) is opgericht in 1992, in het Askar kamp en had dezelfde leiders als de Nablus Association. Het doel van het lokaal comité is de mensen met een handicap te ondersteunen en te helpen door hen medische en psychologische bijstand aan te bieden.  De tweede doelstelling is de bewustmaking van het maatschappelijk middenveld om mensen met speciale behoeften beter te integreren in het dagelijks leven.

Dagelijkse activiteiten

Het sociale programma

Vanaf onze start in Askar werden tal van initiatieven ondernomen om de lokale gemeenschap te integreren in onze activiteiten om de negatieve mening over mensen met een handicap te veranderen. Dat activiteiten bestonden uit debatten, trainingen en onderzoek.

Huisbezoeken en -uitrustingen

Vanaf 1992 bieden we psychologische bijstand aan gezinnen en evalueren we de medische behoeften van de doelgroep kinderen. Deze bezoeken bevorderen hun sociale integratie in de gemeenschap of in de openbare instellingen. 177 wijzigingen aan huizen waren gedaan, dankzij de UNRWA fondsen & de specialisten die de behoeften van ieder huis geëvalueerd hebben.

Het recreatieve programma

Vanaf 1992 organiseren we leesactiviteiten waarbij alle kinderen samen zijn, gehandicapt of niet. Zomerkampen voor de integratie van de kinderen werden ook, in samenwerking met de lokale verenigingen georganiseerd.

De professionele apparatuur

Ter verbetering van de mobiliteit en onafhankelijkheid van de personen met een handicap wordt de toestand van hun apparatuur opgevolgd door het Centrum. De begunstigden dragen soms tot 20% van de kosten, maar de rest wordt gedekt door onze vereniging (UNRWA fondsen). Deze apparatuur bestaat uit rolstoelen, krukken, rotators, etc. Voor de feitelijke samenwerking met de begunstigden wordt er een overeenkomst ondertekend.

Algemene en specifieke doelstellingen

Het belangrijkste doel is om intensieve revalidatiediensten te voorzien voor personen met hersentumoren die woonachtig zijn in het oostelijke deel van Nablus.

Ten tweede, tegemoet komen aan de dringende  revalidatiebehoeften van alle personen met hersenverlamming aan de hand van fysiotherapie, ergotherapie en psychologische begeleiding.  Daarnaast worden deze personen en hun omgeving geholpen door het geven van voorlichting, door hulpapparatuur aan te bieden en door de nodige wijzigingen aan te brengen aan het huis waar de mindervalide persoon woonachtig is.

Tenslotte wordt er ook gewerkt om het bewustzijn van de betrokken gezinnen, plaatselijke gemeenschappen en gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties te verhogen over de medische, sociale en revalidatiebehoeften van personen met hersenverlamming.

http://www.naseej.ps/portal/

Wil je dit project steunen?  Stort dan het gewenste bedrag op:

        IBAN: BE52 0001 5766 4709

        BIC: BPOTBEB1

        Op naam van: Palestina Solidariteit vzw

        Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

        Met vermelding van “steun rehabilitatiecentrum”.

take down
the paywall
steun ons nu!