De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

[Programma Infomania april-mei] Kunst en maatschappijkritiek

[Programma Infomania april-mei] Kunst en maatschappijkritiek

dinsdag 30 maart 2010 15:20
Spread the love

De situationisten stelden destijds dat kunst de permanente maatschappelijke revolutie tegen het kapitaal en de staat kon ontketenen.Vandaag is het in de kunstwereld bon ton geworden om subversief te zijn, maar vaak gaat het eerder om een soort geïnstitutionaliseerde rebellie waarvan de impact vaak niet verder reikt dan de kille muren van een museum. Wim Delvoye verkoopt de drollen van zijn Cloaca Maxima (de zogenaamde Kakmachine) voor 1500 euro het stuk. Een kunstenaar zoals Banksy die dan wél kritische statements achterlaat in de straten van Londen wordt gerecupereerd door Facebook. Het wordt voor een kunstenaar blijkbaar steeds moeilijker om zijn artistieke vrijheid te bewaren, zowel ten aanzien van de markt als van de staat.

Tijdens deze vijfdelige reeks over ‘Kunst en Maatschappijkritiek’ vragen we ons af hoe ver we verwijderd zijn van het idee dat kunst de wereld kan redden of op zijn minst een anti-hegemonische rol kan vervullen? Bestaan er nog maatschappelijk kritische kunstenaars? Of mogen we enkel spreken van maatschappijkritische kunstwerken? Laat ons onderwijssysteem ten andere nog ruimte voor het creëren en ontwikkelen van ‘andere’, maatschappijkritische talen?

– Maandag 19 april: Arnaud Coolsaet ‘Inleiding over Kunst en Maatschappijkritiek’
In deze inleidende lezing komt Arnaud Coolsaet de moeilijke en precaire relatie tussen kunst en maatschappijkritiek duiden en in een historisch kader plaatsen.
Anaud Coolsaet is kunsthistoricus en filosoof.

– Maandag 26 april: Karl Philips (PHL, HISK)
De jonge kunstenaar Karl Philips komt zijn nieuwste werk ‘Concierge’ voorstellen. Met dit werk stelt hij opnieuw de woonbaarheid van de hedendaagse steden in vraag.
Karl Philips maakt in het licht van een mild activisme als referentiekader gebruik van alle mogelijke strategieën om zijn intenties te extrapoleren naar een verlangen om iedereen meer kans op slagen te gunnen in de bikkelharde wereld waarin de naar zichzelf geplooide kunstwereld soms niet eens meer goed weet wat de realiteit van de zelfkant van de wereld nog betekent. (Luc Lambrecht)

– Maandag 3 mei: Dominique Willaert (Victoria Deluxe) ‘Kunst versus kunst’
Tijdens deze lezing zal Dominique Willaert ingaan op de emancipatorische kracht die er vanuit kunstcreatie kan uitgaan. Hij zal schetsen hoe de kunst met de kleine k wezenlijk verschilt van de kunstbeleving binnen de burgerlijke cultuur. Daarnaast zal hij ook dieper in gaan op de vaststelling dat er nog steeds heel wat leefwerelden en lijfstijlen onvoldoende worden gedocumenteerd en artistiek bewerkt. Het is volgens Willaert hoog tijd om op zoek te gaan naar andere en nieuwe benaderingen, die er tot kunnen leiden dat meer mensen de kans krijgen om tot creatieve arbeid te komen.

– Maandag 10 mei: Boris Ljugov ‘Crisis van het kunstactivisme’
Boris Ljugov maakt sinds 2006 onder naam van de fictieve multinational Life Inc. hoaxes in de publieke ruimte. Schijnbaar commerciële reclamecampagnes confronteren de toeschouwer met een ver doorgedreven winstlogica, waarbij sociale problematiek schaamteloos als product wordt verkocht. Zo promootte Life Inc. enkele jaren terug studentenprostitutie aan de Brusselse universiteit, of werden stedelijke armen met de campagne ‘Underground Citylife’ tot een leven onder de grond verbannen. Via laagdrempelige beeldtaal en een herkenbare bedrijfsretoriek tracht de kunstenaar de mechanismen binnen het kapitalisme bloot te leggen en een breed publiek tot reflectie en actieve anticipatie te bewegen. Met de lezing ‘De crisis van het kunstactivisme’ legt Boris Ljugov de oorsprong van het Life Inc. concept uit, vanuit een terugblik op 100 jaar politieke kunst.

-Maandag 17 mei: Benjamin Verdonck ‘Kalender’ (Campo, KVS, Toneelhuis)
365 dagen lang actie in Antwerpen, van de Meir tot op het Stuivenbergplein, van een supermarkt aan de Binnensingel Noord tot het Museum voor Schone Kunsten op het Zuid.
Een jaar lang werkte Benjamin Verdonck in de Antwerpse publieke ruimte. Een jaar lang creëerde hij “geruchten” in de stad. Zijn acties zorgen ervoor dat er verhalen de ronde gaan en mensen erover praten en gebeuren bovendien onaangekondigd zodat toevallige toeschouwers er onvoorbereid mee geconfronteerd worden.
Benjamin Verdonck is beeldend kunstenaar en zoekt regelmatig de publieke ruimte op

deuren telkens om 20u00 – start lezing 20u30 – inkom gratis
in het Assez, Sparrestraat 1A, Brugse Poort, Gent
www.info-mania.be – infomania@collectifs.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!