De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Problemen met Walen of problemen met politiekers?

Problemen met Walen of problemen met politiekers?

dinsdag 12 juli 2016 18:20
Spread the love

Vreemd vind ik het dat men steeds verwijst naar Waalse problematiek en onbestuurbaarheid van België .

vreemd vind ik het dat cultuurverschillen een probleem kunnen vormen tussen 2 regio’s in een microscopisch  land in een wereld die steeds meer multicultureel wordt.

Vreemd vind ik het dat men wil splitsen van Wallonië maar anderzijds wel voor Europa is

Ook vreemd is het feit dat er iemand uit de Europese unie stapt en vooral de NVA dan direct op de kar springt om samen te werken met onze bondgenoten die in feite minder wensen samen te werken. Solidariteit telt enkel als alles in je voordeel is.

De Walen dat zijn niet onze bondgenoten blijkbaar. Net alsof alle Walen zouden profiteren van het sociaal systeem. Ja er is een verschil van werkeloosheid tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel ( = ook Vlaanderen ). In Brussel is de werkeloosheid trouwens het hoogst. Er is ook een verschil tussen pakweg West-Vlaanderen en Limburg… Maar dat is geen probleem want dat zijn Vlamingen.

Het is de fout van de Waal dat er minder werk is in Wallonië, niet van de politiek.

De politiek had in plaats van luid te roepen om te splitsen de zaken iets constructiever kunnen aanpakken. Namelijk door de werkgelegenheid te stimuleren, daar kan toch geen Waalse politieker tegen zijn… Moest de werkeloosheid nu deftig aangepakt zijn en het verschil in werkgelegenheid minder groot was , zou er dan nog een vraag of nood naar splitsing zijn? Ja er bestaat een Waals Marshallplan sinds 2005 maar blijkbaar was dat niet voldoende. Door de splitsing van gewesten beginnen we nu ook verschillende belastingsvoeten te krijgen, die toevallig hoger liggen in Wallonië vb. voor registratie. Hiermee gaat men de boel in gang trekken voor de mensen  in Wallonië. Dat is de oplossing waar we nu echt op zitten te wachten.

Respect voor de werkende Waal en ook voor de zieken en onvrijwillig werkelozen, ik spuw op niemand , zelfs voor mensen met een andere mening heb ik ( matig ) respect.

take down
the paywall
steun ons nu!