De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Politieke aanval op de Politieke Wetenschappen in Grenoble: een symptomatisch conflict

Politieke aanval op de Politieke Wetenschappen in Grenoble: een symptomatisch conflict

dinsdag 21 december 2021 07:39
Spread the love

De afdeling Politieke Wetenschappen van de universiteit van Grenoble is een kristallisatiepunt van de spanningen rond wetenschap en maatschappij in Frankrijk. Eerder dit jaar kwam ze in het nieuws toen studenten affiches uithingen met een portret van twee lesgevers, en die betitelden als fascistisch en islamofoob, met een fikse rel als gevolg. Onlangs nog kwam daar een conflict bij over halal eten in de kantine. Islam en islamofobie vormen een kernpunt in de ideologische spanningen, maar daarnaast is er ook de inclusieve spelling en zijn er meer algemeen alle progressieve of linkse ideeën, die door tegenstanders samengevat werden als islamo-gauchisme, een term die nu vervangen is door het scheldwoord wokisme, dat geen enkele algemeen aanvaarde, precieze definitie heeft.

 

Nu is er opeens een enorme escalatie, want Laurent Wauquiez, die in het verleden onder andere Minister van Hoger Onderwijs was en ook Voorzitter van de partij Les Républicains, en nu voorzitter is van de Regionale Raad waar Grenoble onder valt, heeft bekendgemaakt dat hij de subsidies aan de “Sciences Po” zal schrappen, zo’n 100.000 euro per jaar. Waarom? “De lange ideologische en communautaristische ontsporing van de directie van het Instituut voor Politieke Studies van Grenoble is een nieuwe kaap voorbijgestoken met de schorsing van een lesgever die er publiekelijk van beschuldigd wordt te spreken over de aftakeling van de onderwijsomstandigheden in deze instelling. (…) het is nu al sinds vele maanden dat een minderheid het debat binnen de universiteit van Grenoble voor zich opeist en, soms met terreur, standpunten oplegt die radicaal zijn en in strijd met de waarden van onze Republiek. De militanten van de woke-theorieën, de inclusieve spelling of de communautaristische praktijken, hebben tegenwoordig het debat binnen deze instelling naar zich toe getrokken zonder dat de instelling maatregelen treft tegen deze zorgwekkende ontsporing.”

Het huidige conflict met zijn forse escalatie sluit aan bij de afficherel. Het is een van de twee professoren die daarin bekritiseerd werden, de professor Duits en Duitse cultuur Klaus Kinzler, die nu door de directrice van Sciences Po geschorst is met behoud van wedde, in afwachting van een tuchtprocedure. Zij verwijt hem “lasterlijke uitspraken in verschillende media tegen de instelling voor hoger onderwijs waarin hij werkt en tegen de persoon van de directrice”.

Er wordt wel gesuggereerd, in de Huffington Post bijvoorbeeld, dat de professor geschorst is omwille van zijn “islamofobie”, wat zeer bedenkelijk zou zijn. Hij heeft immers het recht op zijn eigen mening en zijn wetenschappelijk inzicht. Maar de werkelijke achtergrond van de afficherel was dat hij buiten zijn eigen vakgebied zich bemoeide met het werk van andere lesgevers en daar druk uitoefende om de term en het thema islamofobie te doen verdwijnen. Terwijl de rechtse kritiek op Sciences Po de studenten beschuldigt van politiek activisme dat niet zou passen bij de wetenschapsbeoefening, illustreert Klaus Kinzler een bedenkelijk soort rechts activisme, dat de academische vrijheid van zijn collega’s aantast. Ook de schorsing die nu tegen hem is uitgesproken berust niet op een beschuldiging van islamofobie, maar op zijn functioneren binnen de universiteit.

Zemmour: perfect!

Presidentskandidaat Eric Zemmour applaudisseerde meteen bij de aanval op Sciences Po: “Laurent Wauquiez heeft perfect begrepen hoe een eind te maken aan de infiltratie van ons hoger onderwijs door het islamo-gauchisme: door te beginnen met de kraan van de openbare financiering toe te draaien.”

Maar de groene fractie in de regionale raad waarvan Wauquiez president is, reageerde scherp in een communiqué: “De Ecologisten zijn verontrust door de extremistische ontsporingen van de heer Wauquiez, die zich permitteert te oordelen over de integriteit van het personeel van Sciences Po Grenoble en die in twijfel trekt, terwijl die instelling lid is van de Nationale Stichting voor Politieke Wetenschappen, gereputeerd voor de kwaliteit van haar onderzoek en haar onderwijs. Beter dan zich te bemoeien met een zaak die hem niet aangaat om zijn afkeer te uiten van bewegingen die gedragen worden door een jeugd die ideeën verdedigt voor een rechtvaardiger, ecologischer en feministischer wereld, zou Meneer de President van de Regio zich zorgen maken over de leeromstandigheden van de studenten en studentes en de schrale middelen die aan de staatsuniversiteiten worden toegekend. De groep Les Écologistes van de Regionale Raad Auvergne-Rhône-Alpes herinnert eraan dat de feiten complexer zijn dan een tweet die in de fascosfeer gegooid wordt. De attitude van Lauren Wauquiez getuigt van zijn grote overeenstemming met extreem-rechts en zijn totale aversie voor alle organisaties die de pech hebben anders te denken dan hij. Het is helaas niet zijn eerste optreden in die zin. En dat zegt veel over zijn concept van de democratie.

De ecologisten betwisten niet alleen de bevoegdheid van Wauquiez om zich te bemoeien met interne zaken van de universiteit, maar wijzen er ook op dat er een tuchtprocedure aangekondigd is, en dat die zonder inmenging van buitenaf haar verloop moet kennen.

 

https://etudiant.lefigaro.fr/article/sciences-po-grenoble-laurent-wauquiez-suspend-le-financement-de-la-region-auvergne-rhone-alpes_ca6c6192-61ad-11ec-a9c0-18435bb5b9fe/

 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/a-sciences-po-grenoble-une-poignee-d-etudiants-guident-la-barque-et-on-derive-tous-ensemble-20211209

 

Un prof accusé d’islamophobie à l’IEP de Grenoble suspendu, Wauquiez coupe son financement | Le HuffPost (huffingtonpost.fr)

 

Sciences Po Grenoble : Laurent Wauquiez joue aux inquisiteurs avec les encouragements d’Éric Zemmour – Les Écologistes – Auvergne-Rhône-Alpes (ecologieaura.fr)

 

https://www.dewereldmorgen.be/artikel//halal-in-de-kantine-weer-herrie-in-grenoble/

 

https://www.dewereldmorgen.be/community/wat-is-islamogauchisme-2/

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!