De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Politieactie tijdens de 1 mei optocht te Gent

Politieactie tijdens de 1 mei optocht te Gent

zaterdag 1 mei 2010 18:13
Spread the love

Net toen het laatste groepje aansloot bij de jaarlijkse 1mei-optocht begon de politie te chargeren, dit was al in de Lammerstraat, 100 meter van de afgesproken plaats: de Bagattenstraat. Op de vraag waarom, kregen we op dat moment geen antwoord, maar er werden ondertussen wel mensen geslagen met dat nieuwe speelgoed van de politie, hardhandig gearresteerd, omstaanders (ook kinderen) waren duidelijk gechockeerd door het hele gebeuren.

Ook erna was het gissen naar een antwoord, zelfs toen we het gingen vragen aan onze “socialistische” burgemeester Termont.

Zijn antwoord:
” ‘t is hun eigen schuld, ze moeten het maar weten.” erna begon hij over kameraadschap, die ik al na zijn eerste twee zinnen over schuld niet eens meer gehoord heb, maar het lijkt me toch tegenstrijdig, kameraadschap en repressie?

repressie vandaag tegen een groep die zich MET GOEDKEURING AANSLUIT BIJ een optocht die toch wel serieus rond de verkiezingen draait, vooral de socialisten, de partij van meneer Termont. Als hoofd van de politie heeft hij controle over de acties van de politie.

Ook veel (de vroegere) BOB’ers waren niet in orde, slechts een enkeling had zijn bandje van federale politie aan.

Vooraf kregen enkele anarchisten ook al geviseerde paspoortcontrole, geen enkele andere deelnemer aan de 1 mei-betoging heeft paspoortcontrole gekregen, dit is een vorm van discriminatie.
“De anarchisten” hadden ook toestemming van de vakbond om mee aan te sluiten bij de betoging, dus er was geen enkele reden tot IDcontrole en chargeren en slaan en arresteren en …

Niet enkel anarchisten werden geviseerd, maar ook enkele mensen van “de lege portemonnees” werden gewelddadig weggeslagen en 1 iemand werd ook gearresteerd.

De solidartiteitsbetoging voor de arrestanten die na de optocht doorging aan het politiekantoor is wederom met geweld uit elkaar geslagen.

Ik hoop, en doe hiermee dan ook een oproep, dat getuigen en de andere aanwezige partijen klacht indienen of hun stem laten horen (via media, blogs, andere schrijfsels, fotoboeken, …) tegen deze alweer GEWELDdadige POLITIEactie én dat er deze keer wel iets mee gedaan wordt.

Elke getuigenis is ook welkom op www.dewereldmorgen.be

take down
the paywall
steun ons nu!