De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Politie Hasselt weigert zwerfvuil-PV wegens… toegelaten!

Politie Hasselt weigert zwerfvuil-PV wegens… toegelaten!

Voor kinderen en de gewone burger dreigt de zwerfvuil-gasboete in Hasselt. Niet zo voor organisatoren van 'toegestane evenementen'...

vrijdag 30 mei 2014 17:54
Spread the love

Zwerfvuil in Hasselt? Geen PV waard! ‘t Is weer van dat…
De Hasseltse politie weigert pertinent mijn zwerfvuilklacht te noteren
tegen de organisatie van de ‘Eendjesrace’, en bonjourde mij vriendelijk
maar kordaat buiten! Mijn klacht:
Na de sympathieke Eendjesrace (30.000eendjes!) zijn honderden,
misschien wel duizenden eendjes ontsnapt en in de Demer achtergebleven. Een deel daarvan bleef als ‘zichtbaar zwerfvuil’ achter, het deel dat verdwenen is zullen we nooit achterhalen…
Politie Hasselt weigerde uitdrukkelijk mijn klacht te noteren (‘een
toegelaten evenement’) terwijl de feiten zich afspeelden in Hasselt, de
bewijzen in Hasselt voor het opscheppen liggen, en de daders duidelijk
bekend zijn.. Georganiseerd zwerfvuil storten is voor de Hasseltse
politie duidelijk geen misdrijf, maar als uw kleine een papiertje op de
grond gooit riskeert-ie wel een gas-boete. Zolang we deze wegwerp-logica niet doorbreken dragen evenementen jaarlijks tonnen bij aan de plastiek-soep in zee.
Die eendjes uit Hasselt vormen natuurlijk bijzonder aantrekkelijk
voedsel voor aalscholvers, meeuwen, snoeken, otters… en binnenkort ook
voor albatrossen, walvissen en kabeljauw. Een schande dat Limburg, dat prat gaat op haar ‘duurzaam imago’ geen aandacht heeft voor de gevolgen van haar acties.
Onbegrijpelijk dat de politie georganiseerd zwerfvuil niet belangrijk
vindt, en zelfstandig beslist om gewoon mijn klacht niet te noteren… Ik had hiervoor gewaarschuwd. Maar wat maken een paar honderd (of duizenden?) eendjes nu uit? ‘t Was voor het goede doel! De plastic soep is flauwe zever en Ik ben een zageboer…

take down
the paywall
steun ons nu!