De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Petitie voor euthanasie omwille van psychisch lijden

Petitie voor euthanasie omwille van psychisch lijden

maandag 27 januari 2020 09:31
Spread the love

Zie https://www.eerbied.be/ teken ik als psychiater deze petitie niet. Ik kan er mij nochtans grotendeels in terugvinden behalve uitdrukkelijk voor wat de ‘humane zorg’ betreft. De meeste aanvragers van euthanasie die ik ontmoet hebben ofwel te lijden onder complexe posttraumatische stress stoornis (o.a. seksueel en/agressief geweld in de kindertijd) met dagelijkse herbelevingen, flashbacks, nachtmerries en voortdurende hypervigilantie en terreur tot gevolg. Ofwel gaat het om laattijdig met A.S.S. gediagnosticeerde patiënten die al heel hun leven op de tippen van hun tenen moesten lopen, gepaste hulp moesten ontberen en hun communicatief onvermogen c.q. isolement mettertijd ondraaglijk beginnen te vinden. Slechts 4 % van het budget Volksgezondheid gaat naar de GGZ. Mits voldoende intensieve en langdurige ‘humane zorg’ zouden enkele onder hen zeker niet voor euthanasie kiezen. Anno 2020 is er echter een schrijnend probleem van wachtlijsten. Als de psychiatrische patiënt gepaste hulp vindt wordt dit beperkt in de tijd. Veel psychotherapeutische hulp is zeker op langere termijn onbetaalbaar. Stel je voor dat dit alles bij chronische en/of ernstige lichamelijke problemen het geval zou zijn…

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!