De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pasen: verpersoonlijking van lijden en verlossing

vrijdag 15 april 2022 12:11
Spread the love

Tegenwoordig draait Pasen vooral rond paaseieren rapen en ondertussen blijkbaar ook rond cadeaus geven.
Anderen denken dan weer dat Pasen rond de verrijzenis van Jezus draait, dat is natuurlijk correct, al missen vele mensen de hele context errond. Pasen is ook steeds het belangrijkste christelijke feest geweest en dus niet Kerstmis. Vooral de commerciële wereld dat heeft verdraaid.

Goede vrijdag is een dag van bezinning en van onthouding. Op zich draait de hele vasten daarrond natuurlijk. Vele katholieken hebben die vasten ondertussen herleid tot witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag. De meesten vasten zelfs gewoon niet meer. De vasten eindigt met Pasen. Toch wil ik even stilstaan bij de betekenis die hier eigenlijk achter schuil gaat. Het draait helemaal niet rond chocolade paaseieren. Gek genoeg draait het ook niet rond de een of andere God.

Pasen leert ons om te gaan met lijden, hetgeen inherent is aan het leven. De hele paasweek refereert daar ook naar: kruisiging, een doornkroon, … De goede week is een ware lijdensweg. Christus staat hierin voor een ware verpersoonlijking van het menselijk lijden. Op Goede Vrijdag sterft Christus aan het kruis. Omdat dat eenvoudig gezegd een triestige gebeurtenis is, eten katholieken geen vlees of snoep op vrijdag en drinken ze geen alcohol. Vrijen mag dan trouwens ook niet. Soberte en onthouding dus. Vandaar dat vrijdag vroeger, toen vis nog veel goedkoper was dan vlees, dus visdag was.
Uiteindelijk komt er met Pasen oftewel”verlossing”. Christus herrijst. Oftewel: heel erg clichématig gezegd: na regen komt zonneschijn.

Het is ook de reden waarom ik Pasen een veel mooier feest vind dan kerstmis en waarom dit feest eigenlijk belangrijker is dan Kerstmis. Het is waar het leven om draait, het is het leren omgaan met lijden. Het leven is geen constant gelukkig iets, dat kan simpelweg niet, toch lijkt iedereen ernaar te streven. Aanvaarden dat leven ook lijden is en ermee leren omgaan, maakt je wel een tevreden mens.

Op zich draait Pasen dus vooral daarrond. Het is niet toevallig dat dit in de lente wordt gevierd wanneer de natuur terug tot leven komt na een doodse periode. Wist je trouwens dat eieren symbool staan voor de start van nieuw leven, vruchtbaarheid en groei? Daarom versierden de Kelten rond het lentefeest eieren. De Kelten vierden immers de komst van de lente en zo werd hun lentefeest de inspiratie voor het christelijk paasfeest. In beide feesten zit immers wederopstanding.

Even een filosofische les tijdens deze paasweek, want dat is het geloof eigenlijk: Godsdiensten zijn een soort van filosofie of levenslessen. Hoewel ook ik niet gelovig ben, vind ik dat er veel uit te halen is. De diepere betekenis van deze verhalen vind ik prachtig, ik vind het mooi die te zien en daaruit te leren. Daarom deel ik het ook graag verder.

Ik wens jullie hoe dan ook een vrolijk Pasen of een fijn lentefeest!

 

afbeelding: pixabay

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!