De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Over jeugd en toekomst

Over jeugd en toekomst

vrijdag 3 juni 2016 14:38
Spread the love(c) Wikipedia

Conclusies na debat P&V-stichting

Op 24 mei organiseerde de P&V-stichting een debat over wat de jeugd van onze samenleving vindt. Mark Elchardus stelde er meteen zijn nieuw boek ‘Voorbij het narratief van de neergang’ voor. Daaruit blijkt dat jongeren niet altijd even positief naar de toekomst kijken. Drie conclusies bleven plakken.

’Jongeren denken dat we erop achteruit gaan’

80-90% van de jongeren gelooft dat zij een goed leven zullen leiden. Dat terwijl een even groot aantal denkt dat het met de wereld slechter zal gaan in de toekomst. Zo rekenen ze op minder pensioen, minder werkzekerheid, meer onverdraagzaamheid, druk van klimaatsverandering en meer armoede. Nieuws is een van de grote oorzaken voor de verschillende visie. Jongeren kijken naar hun eigen leven om een inschatting van de toekomst te maken, maar om een inschatting van de toekomst van de planeet te maken baseren ze zich op de overwegend negatieve berichtgeving in de media. Ze voelen zich politiek onmachtig en zien het nut niet in van politiek. Maar liefst 50% vindt zelfs dat het geen zin heeft te gaan stemmen. Jongeren geloven dat ze een goede baan zullen hebben door persoonlijke prestaties en niet door de werking van politieke systemen.

’Er is nood aan een participatieve transitie’

“Wij hebben een transitie nodig”, zei de burgemeester van Loos-en-Gohelle, een gemeente in wat vroeger steenkoolgebied was. Samen met de diverse groep inwoners beslisten ze dat het terug tijd is om te dromen. De burgemeester zette een indrukwekkend aantal participatiemechanismen op in zijn gemeente om samen die visie te coproduceren. Mensen beslissen nu mee waar het met hun gemeente naartoe moet. Een van de projecten was om kunst op de vroegere steenkoolterriles toe te laten, zo wil men de eigen geschiedenis herwaarderen en de eigenwaarde van de inwoners opnieuw opkrikken. Die hebben vaak niet de diploma’s om weg te trekken uit de armere gemeenten en vaak ondervinden ze een gebrek aan kansen. Dergelijke diepgaande vormen van democratie en inspraak zorgden alvast voor stalinistische scores voor de progressieve burgemeester met 100% van de stemmen tijdens de verkiezingen in 2014.

’Het is tijd voor nieuwe verhalen’

Veel mensen hebben het gevoel de controle te verliezen, te leven in een wereldwanorde waar de buitenwereld telkens binnendringt. Het migratiedebat is erg gepolariseerd en mensen moeten op zoek naar het morele midden tussen de twee polen. Er is daarom nood aan sterke nieuwe verhalen, aan visie en aan een herradicalisering en enthousiasmering over een nieuw politiek verhaal met duidelijke antwoorden. Antwoorden op de klimaatsverandering, op het migratievraagstuk, de groeiende ongelijkheid, enzovoort. Als we als maatschappij onze jongeren vandaag de dag willen meekrijgen in een verhaal, zodat zij er niet onder doorgaan aan burn-outs omdat zij hun succes zien als het resul-taat van eigen prestaties, moeten wij net zoals de steenkoolgemeente Loos-en-Gohelle samen aan een nieuwe droom schrijven.

02 juni 2016
Auteur: Anke Leflere
Contact: Anke.Leflere@fos-socsol.be

take down
the paywall
steun ons nu!