De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Over de noodzaak van een echte openbare bank.

Over de noodzaak van een echte openbare bank.

vrijdag 26 maart 2010 16:19
Spread the love
 

De huidige economische crisis die aangestoken werd door de bankencrisis bewijst dat de financiële sector te belangrijk is om hem over te laten aan figuren die enkel uit zijn op de grootst mogelijke winst en zich daarbij niet schromen om misdadig te werk te gaan. Wie hieraan nog twijfelde moet maar eens kijken naar wat er nu in Griekenland gebeurt en naar wat er te gebeuren staat in Portugal, Spanje en andere lidstaten van de EU.

De politieke kaste, de sociaal-democratie incluis, heeft geen enkele les getrokken uit deze gebeurtenissen. Integendeel, alle regeringen hebben hun ware gezicht getoond en hebben geen seconde geaarzeld om miljarden te pompen in de banken. Al die miljarden moeten opgehoest worden door de burgers en ondertussen zijn de banken alweer bezig de superwinsten op te stapelen terwijl de massa steeds meer moet inleveren en de werkloosheid pijlsnel stijgt.

De overheid had ook op een andere manier kunnen ingrijpen namelijk door het oprichten van een echte openbare bank precies omdat de spaarcenten van de gewone mensen gered moeten worden. Dit is niet de eerste crisis van het systeem en ook niet de laatste. Als er niet ingegrepen wordt zal het van kwaad naar erger gaan.

Het is nu wel afdoende bewezen dat er geen enkele reden, tenzij puur winstbejag, te bedenken valt waarom de banksector in privé-handen zou moeten blijven. Het is ook niet omdat de banksector in handen van de gemeenschap komt dat we plots in een socialistisch systeem zouden beland zijn, verre van, maar het zou een stap in de goeie richting betekenen.

Alleen een echte openbare bank kan de spaarcenten van de mensen beschermen en mee instaan voor een verhoging van de welvaart door te investeren in projecten met maatschappelijk belang. Natuurlijk moet zo een bank scherp in de gaten gehouden worden en daarom moet ook het bankgeheim afgeschaft worden waardoor uitgaven en inkomsten aan controle zouden kunnen onderworpen worden. Die openbare bank mag in zijn bestuursorganen ook geen enkele vertegenwoordiger hebben van de privé-banken of geen personen die er banden mee (gehad) hebben. Zo een bank moet geleid worden door vertegenwoordigers van de vakbonden, de sociale organisaties, de verbruikersverenigingen, vertegenwoordigers van de middenstand en van de ngo’s. Er moet ook een strenge anti-speculatiecode opgesteld worden.

Bij een openbare bank staat de dienstverlening centraal. Ze moet voor iedereen toegankelijk zijn en de aangerekende tarieven moeten lager zijn dan nu het geval is. Deze bank zou ook de eerste financier van de staat en gemeenten moeten zijn waardoor de staatsschuld niet langer zou dienen om de kapitalisten nog rijker te maken.

Deze maatregel is perfect uitvoerbaar en kan het bewijs zijn dat een andere, rechtvaardige, democratische en socialistische maatschappij mogelijk is

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!