De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Over de FN 303® Less Lethal Launcher en het 14-jarige Syrische kind

woensdag 11 november 2015 07:36
Spread the love

Het goedkeurend gejoel.

Met betrekking tot het incident met het 14-jarige meisje in een Jeugdinstelling in Antwerpen op 1 november ’15, variëren de lezerscomments op websites van kranten als Het Laatste Nieuws en consoorten, hoofdzakelijk tussen goedkeurend gejoel en loftuitingen voor het ‘doortastend’ Politieoptreden tot enkel een handjevol hoogst voorzichtige bemerkingen dat men dit toch een heel klein beetje minder hardhandig had kunnen aanpakken.

Hoe komt dit?

 

Slechts één informatiebron…

De Politiewoordvoerder was er in de pers als de kippen bij om het optreden van het Snelle Respons Team (een creatie van Bart De Wever om de Politie meer gewapende slagkracht te geven) te verdedigen, en liet verstaan dat de interventie een ‘correcte en doordachte beslissing‘ (sic) was. Het afgevuurde kunststof projectiel was volgens de politiewoordvoerder ‘vergelijkbaar met die van een paintballgeweer’ (sic)

Euh nee,  …niet écht!

De grauwe werkelijkheid over dit wapen…

In werkelijkheid werd een FN 303® Less Lethal Launcher van FN-Herstal gebruikt, een wapen dat wordt aanbevolen voor het uitschakelen van gewelddadige individuen of gevaarlijke dieren die een directe bedreiging vormen voor zichzelf en/of hun omgeving.

Het projectiel dat het SRT op het meisje afvuurde was geen verfballetje maar een zogenaamd impactprojectiel, afgevuurd met een energie van 30 Joule.

Nu moet u weten dat de aller zwaarste paintball-geweren maximaal 12 Joule genereren (waarbij zelfs dàn beschermende kledij en bepantsering der kwetsbare lichaamsdelen wordt gedragen)

De slagkracht van een dergelijk impactprojectiel is niet enkel 3x hoger dan die van een krachtig paintballgeweer, maar het effect van de impact van dergelijk projectiel op een menselijk lichaam is ook anders.

Een verfballetje spat zeer makkelijk uiteen omwille van het relatief dunne en fragiele omhulsel; het standaard impactprojectiel (op glycolbasis) voor de FN 303® spat veel moeilijker uit elkaar, zodat de impact op grond van de aard van het projectiel alléén reeds veel groter is, met grotere kans op weefselbeschadiging (een rudimentaire vergelijking: een waterballon van 1/2 liter tegen je hoofd aan 60 km/u zal een heel ander effect geven dan een PET-fles water van 1/2 liter aan 60 km/u)

Ook de snelheid van het impactprojectiel uit een FN 303® is veel hoger dan dat uit een paintball-geweer.

En de massa van een FN 303® impactprojectiel is flink hoger dan die van een verfballetje.

Het impactprojectiel werd dan ook ontworpen, letterlijk met het oog op het toebrengen van trauma.

FN-Herstal schrijft op z’n website zélf uitdrukkelijk dat dit wapen FN 303® potentieel dodelijk kan zijn: “Inappropriate use of the FN 303® and FN 303 P™ launchers can cause fatal injury. Never aim at the head or neck.”  (http://www.fnherstal.com/primary-menu/products-capabilities/less-lethal/general/product/255/254/255/3/_/fn-303R-1.html)

Het is nog ten volle efficiënt tot maar liefst 50 meter; op kortere afstanden is de impact en het veroorzaakte trauma door het wapen uiteraard groter.

In haar opleidingsdocumentatie (http://www.doc.state.mn.us/DocPolicy2/html/DPW_Display_TOC.asp?Opt=301.107.htm) schrijft het Minnesota Department of Corrections over de FN 303®:

“Although classified as a less-lethal device, the potential exists for less-lethal projectiles to inflict potential lethal injury when they strike the face, eyes, neck, spine, and groin.  Officers deploying less-lethal launchers must avoid intentionally striking those areas.

An operator should maintain a safe reactionary zone between the operator and the subject.  If deploying the FN 303 in close encounter situations (3 – 12 feet) between the operator and subject, the recommended primary target area is the subject’s thighs.”

Er wordt dus zeer duidelijk gewaarschuwd om niet te vuren op o.a. ‘spine and groin’ (ruggengraat en onderbuikzone)

Evenwel blijk er door het SRT in casu te zijn gevuurd op ‘de heupstreek’ van het kind, hetgeen toch minstens gevaarlijk dicht bij de onderbuik klinkt…

Daarenboven meen ik te mogen vermoeden dat in casu eveneens werd gevuurd op erg korte afstand, terwijl de voormelde handleiding nochtans uitdrukkelijk waarschuwt om bij minder dan 3,5 meter afstand enkel nog op de dij te schieten. Wat duidelijk niet gebeurde vermits ‘de heupstreek’ zou zijn geraakt.

Op 22 oktober 2004 werd een 21-jarige student (in een overigens niet-gewelddadige groep die een overwinning van het Boston Red Sox honkbalteam aan het vieren was) door de Politie van Boston doodgeschoten met een FN 303®; het gebruikt projectiel was een pepperspray-versie van het impactprojectiel dat het SRT in Antwerpen gebruikte.

In 2007 vernietigde het Boston Police Department alle haar resterende FN 303® wapens, om reden dat ze veel ‘krachtiger en dodelijker waren dan was geanticipeerd’ (sic)

Wereldwijd zijn inmiddels al een relatief verontrustend groot aantal dodelijke schiet-incidenten gekend, met gelijkaardige wapens met minder (!) energetische vuurkracht dan de voormelde 30 Joule van de FN 303®…!!!

Correcte en doordachte interventie…?

In tegenstelling tot wat door de Antwerpse Politiewoordvoerder in de pers wordt beweerd, lijkt het er dus zéér sterk op dat hier geen ‘correcte en doordachte’ interventie geschiedde, maar wel integendeel dat op een zeer gevaarlijke wijze en bijzonder onprofessioneel (namelijk met miskenning van de minimale veiligheidsvoorschriften) een potentieel dodelijk wapen werd ingezet tegen een kind van 14 jaar (waarvan overigens betwijfeld mag worden of het in realiteit wel een acuut gevaar voor haar omgeving en/of zichzelf vormde)

‘t Kind is toch zot…!?

En ondertussen hebben ze het kind opgesloten in de psychiatrie! Een waterdicht systeem om ervoor te zorgen dat er geen pers bij het meisje kan, die hààr weergave van de feiten zou kunnen vernemen, én om het grote publiek de indruk mee te geven dat het ‘toch maar een gevaarlijke zottin’ is…

Jan Jambon en John Wayne met de 2 pistolen…

Jan Jambon kondigde de nieuwe wind al eerder aan tijdens zijn gesprek op Sinksen 2015 met de NVA-afdeling Wuustwezel: “Ik heb zaken op het terrein gezien bij de politie die onverantwoord zijn. Onze scherpschutters moeten werken met geweren die acht jaar geleden door Nederland werden van de hand gedaan na 10 jaar gebruik. John Wayne had destijds twee handwapens terwijl onze mensen er slechts één hebben.” (sic)

In sommige westerns heb ik John Wayne inderdaad met twee revolvers zien lopen, maar ik herinner mij geen film waarin hij ook op 14-jarige meisjes vuurde…

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!