De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oproep voor een Anited Action!

Oproep voor een Anited Action!

zondag 10 februari 2019 11:46
Spread the loveDe Internationale Vrouwendag- 8 maart 1979- Teheran-Iran

Als je de verplichte hijab voor vrouwen wilt afschaffen!

Als je de protesten van “de meisjes van Revolutie Straat” tegen de verplichte hijab wilt verenigen en verdedigen!

Als je de vrijheid van kleding en het recht van vrouwen om hun lichaam in de praktijk te beheersen wilt verkrijgen !

Als je een einde wilt maken aan armoede, werkloosheid, prostitutie, dakloosheid, feminisering van armoede, onderdrukking en super uitbuiting … van vrouwen!

Als je alle ongelijke wetten en islamitische sancties tegen vrouwen in de praktijk wilt afschaffen!

Als je de kapitalistische patriarchale relaties in welke vorm dan ook wilt vernietigen!

Doe dan mee aan de vrouwen Campagne bijeenkomst en protesteer in drie landen in Duitsland, Nederland en België op 6,7 en 8 maart 2019, gelijktijdig met het 40-jarig jubileum van de “Vijfdaagse vrouwenopstand op 8 maart 1979, tegen de verplichte hijab in Iran!

 Waarom?
Omdat vrouwen met 39 jaar strijd en verzet tegen de gedwongen hoofddoek op een reële manier hebben laten zien dat ze vastbesloten zijn om de strijd te leiden tegen het Iraanse regime tegen de vrouwelijkheid.

Omdat gebaseerd op de objectieve omstandigheden en de recente opstand van de arbeiders, werklozen en andere achtergestelde klassen tegen armoede, hoge prijzen, corruptie, onrecht, prostitutie, dakloosheid, prostitutie, drugsverslaving, werkloosheid, geen toekomst, genderonderdrukking, nationale onderdrukking en klasse onderdrukking … vrouwen vormden een grote uitdaging voor een van de belangrijkste politiek-ideologische pijlers van de Islamitische Republiek doordat zij hun gedwongen hoofddoeken verwijderden.

Omdat vrouwen bewust een van de structurele principes van het zenuwstelsel van de Islamitische Republiek hebben uitgedaagd en het 39 jaar durende verzet tegen de verplichte hijab hebben omgezet in een openbaar protest.

Omdat in de huidige toestand vrouwen niet alleen hun basisrechten eisen, ze niet wachten, ze niet verdragen, ze geen “slechte hijab” dragen, ze eisen, onderhandelen of compromitteren niet…, maar in de praktijk verbreken ze de strakke omheining van tolerantie en hervorming voor dit theocratische systeem en realiseren ze de vrijheid van kledingkeuze, en creëren een nieuwe vorm van strijd tegen de verplichte hijab.

Omdat de Islamitische Republiek Iran haar eerste aanval op vrouwen uitvoerde door de hijab, drie weken nadat ze aan de macht kwamen, verplicht te maken en zodoende de samenleving onder controle te houden en te intimideren. De drift van de islamitische fundamentalist op vrouwen was niet toevallig. Verplichte hijab is de ideologische vlag en een hulpmiddel voor staatscontrole over het lichaam van de vrouw, de wil en het lot; en het was na het opleggen van hijab dat alle andere ongelijke wetten en islamitische straffen tegen vrouwen werden goedgekeurd. Maar vrouwen waren de eerste krachten die het geluid van de islamitische fundamentalist aan de macht hoorden. Tienduizenden revolutionaire, militante en vrijheidszoekende vrouwen kwamen op 8 maart 1979, de Internationale Vrouwendag, op straat, protesteerden gedurende meerdere dagen in oppositie tegen de verplichte Hijab-orde en voerden een doorzettingsstrijd in de geschiedenis van vrouwenstrijd tegen verplichte hijab, tegen de aanval van de staat op de maatschappij en de lichamen en vrijheid van vrouwen, en praktisch tegen de opkomst van een nieuwe religieuze tirannie. Door dit te doen legden ze de basis voor een nieuwe vrouwenbeweging. Sindsdien verzetten vrouwen zich; op individuele of collectieve wijze, bewust of spontaan, met eb en vloed, tegen de oorlog van het regime tegen vrouwen. Vrouwen verzetten en strijden niet alleen tegen de verplichte hijab, maar ook tegen andere aspecten van vrouwenonderdrukking zoals recht op echtscheiding en voogdij, recht op onderwijs en werk, het recht om te kiezen in het huwelijk, het recht om een ??partner van hetzelfde geslacht te kiezen…

Omdat we goed weten dat de strijd tegen genderonderdrukking en de rol van de vrouwenbeweging niet beperkt is tot de strijd tegen de verplichte hijab, maar de Iraanse vrouwenstrijd tegen de verplichte hijab maakt de weg vrij voor een diepere strijd om de vrijheid en gelijkheid van vrouwen in alle gebieden van economische, politieke, sociale, culturele, enz., te bereiken. Deze gebieden brengen andere vormen van genderonderdrukking tot stand, en daagt de patriarchale relaties van het kapitalisme uit waarin het lichaam van de vrouw een consumentenproduct en een seksueel object is.

Daarom roepen we op tot alle vrijheid die op zoek is naar vrouwen en mannen, revolutionaire organisaties en partijen, alle militante, progressieve en anti-racismekrachten die zich inzetten voor het bouwen van een toekomst vrij van de verschrikkingen van vandaag in Iran en de wereld:

Gelijktijdig met het 40-jarig jubileum van de “Vijfdaagse vrouwenopstand op 8 maart 1979, tegen de verplichte hijab” in Iran, doe mee aan de vrouwencampagne-rally’s en de rechtmatige strijd van Iraanse vrouwen, om verenigd en krachtig te strijden tegen de verplichte hijab en de staat controle over hun lichamen, tegen elke inbreuk op het lot van vrouwen. Om aan de internationale vrouwenbeweging de onverbrekelijke band te tonen tussen de revolutionaire vrouwenstrijd op 8 maart 1979 en de meisjes van Revolutie Straat.

Doe met ons mee, dus samen met de slogan “Beheersen van mijn lichaam is mijn recht, geen enkele religie, noch enige staat, noch enige persoon”, banen we de weg voor de strijd van vrouwen en mensen om de volledige scheiding van religie en staat tot stand te brengen, en schreeuw luid dat de emancipatie van vrouwen en alle onderdrukte mensen zal worden bereikt in de eerste stap door de revolutionaire omverwerping van het regime van de Islamitische Republiek.

Doe mee, zodat we de weg kunnen blokkeren voor elk opportunisme, mogelijke oorlog … kapitalisme / imperialisme en de confiscatie van de strijd van vrouwen en mensen in Iran. Omdat de cirkels van volksstrijd met elkaar verbonden zijn. De voortzetting van de strijd van arbeiders, leraren, studenten, nationaliteiten, vrouwen … tegen de Islamitische Republiek moet op zo’n manier worden samengevoegd dat geen enkele macht baart om ertegen te zijn.

Daarom zoeken we, te midden van het eerlijke oorlogsbeleid van mondiale machten, geen “nationale verzoening” met het reactionaire regime van de Islamitische Republiek, noch “genade” van de imperialistische krachten, omdat ze allebei liegen. Omdat het belangenconflict tussen deze twee reactionaire krachten niets te maken heeft met belangen van vrouwen en de meerderheid van de massa’s mensen. vrouwen beweging is een universele beweging, daarom roepen we alle vrouwen, vrouwenactivisten en vrouwenorganisaties over de hele wereld op, Iraanse vrouwen te steunen in hun strijd tegen de verplichte hijab en andere vormen van genderonderdrukking en door eraan deel te nemen helpen dit met succes te bevorderen. strijd, in overeenstemming met de belangen en vooruitgang van The Global vrouwen beweging.

We tolereren niet,
We geven niet op,
We eisen niet,
We schaffen de slavernijwet zelf af,
We schrijven de wet voor vrijheid en gelijkheid onszelf,
We onthullen hijab van ons hoofd,
We onthullen hijab uit de geest van de samenleving,
En we zullen niet stoppen totdat we geëmancipeerd zijn!

Details van de rally’s zullen binnenkort volgen!
Email: 
karzar.zanan.2016@gmail.com
Campagne om staats-, sociaal en huiselijk geweld tegen vrouwen in Iran te bestrijden
 

take down
the paywall
steun ons nu!