De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Opleidingscheques en de doe-het-zelf-doctrine

Opleidingscheques en de doe-het-zelf-doctrine

donderdag 5 augustus 2010 08:56
Spread the love

Het is weer zover: de Vlaamse regering is er in geslaagd weer een fraai staaltje van volksverlakkerij ten toon te spreiden. Eerst wordt actieve Vlamingen jarenlang de mogelijkheid geboden cursussen en opleidingen te volgen in een breed kader middels ondersteuning door de Vlaamse overheid. Gezien het massale succes, een nood die blijkbaar moest worden ingevuld. Plots moeten die cursussen nu allemaal exclusief arbeidsgericht worden en wordt dezelfde actieve Vlaming die ochhere een kookcursus ter persoonlijke ontwikkeling durft te volgen, beschuldigt van misbruik van overheidsgeld. Het is wel diezelfde overheid die de aanbieders van de opleidingen die ze nu viseert, massaal erkend heeft als opleidingsverstrekker in het kader van de opleidingscheques.

En wat gaat de Vlaamse overheid doen met de erkende opleidingsverstrekkers die opleiden tot het behalen van een diploma met het oog op verbetering van iemands arbeidsmarktpositie, maar waarvan diezelfde overheid nadien het behaalde diploma –met behulp van Vlaamse opleidingscheques dus- weigert te erkennen zodat het volstrekt onbruikbaar is op de Vlaamse arbeidsmarkt? De op vandaag nog steeds volstrekt waardeloze masterdiploma’s psychologie afgeleverd door de Open Universiteit Vlaanderen zijn hiervan het frappantste voorbeeld.

Het weze dan ook duidelijk dat het subsidiariteitsgeile Vlaanderen, wanneer ze de doe-het-zelf-doctrine toepast gebaseerd op de principes van doe het zelver Roger “wat je zelf doet, doe je meestal beter”, op heel wat vlakken niet in staat blijkt het daadwerkelijk beter te doen dan de federale overheid. Moet er nog onderhandeld worden, Bart en Elio?

take down
the paywall
steun ons nu!